Skip to content
Permalink
Browse files

[I18N] Update translation terms from Transifex

  • Loading branch information...
C3POdoo committed Jan 21, 2018
1 parent f98470e commit c5749ef2e302c36e29637be9cdf9a9ae2e5ced90
Showing 647 changed files with 28,029 additions and 22,582 deletions.
@@ -23,12 +23,13 @@
# Abd El-Rahman Ali <abdelrahman.ali.242@gmail.com>, 2017
# Zuhair Hammadi <zuhair12@gmail.com>, 2017
# morheb bek <morhebbek@gmail.com>, 2017
# zahi chemaly <zahi@sercotex.net>, 2017
# nle_odoo <nle@odoo.com>, 2017
# Yihya Hugirat <hugirat@gmail.com>, 2017
# Mohamed Hamdy <medo_boy1104@yahoo.com>, 2017
# Hear Here <hearherebox@gmail.com>, 2017
# Mustafa J. Kadhem <safi2266@gmail.com>, 2017
# hamza tayseer atieh <hamza.atieh@minervadata.com>, 2017
# zahi chemaly <zahi@sercotex.net>, 2017
# khalil qandil <khalilqandil@gmail.com>, 2017
# mohammed rabea <moh.rabea@gmail.com>, 2017
# fares alokeeli <okffok@gmail.com>, 2017
@@ -132,7 +133,7 @@ msgstr "%s (نسخة)"
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.portal_invoice_report
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.report_invoice_document
msgid "&amp;nbsp;"
msgstr ";amp;nbsp&"
msgstr "&amp;nbsp;"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.report_invoice_document
@@ -680,7 +681,7 @@ msgstr "<strong>الشركة:</strong>"
#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
msgid "<strong>Contracts &amp; Subscriptions</strong>"
msgstr "<strong>العقود & الإشتراكات</strong>"
msgstr "<strong>العقود &amp; الإشتراكات</strong>"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
@@ -43,7 +43,7 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_res_config_settings_code_digits
msgid "# of Digits *"
msgstr ""
msgstr "# z číslic *"

#. module: account
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_account_invoice_report_nbr
@@ -80,7 +80,7 @@ msgstr "${object.subject}"
#: code:addons/account/models/account_bank_statement.py:462
#, python-format
msgid "%d transactions were automatically reconciled."
msgstr ""
msgstr "%d transakcí bylo automaticky vyrovnáno."

#. module: account
#: code:addons/account/models/account.py:794
@@ -120,18 +120,18 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.view_account_form
msgid "-> Reconcile"
msgstr ""
msgstr "-> Rekonciliovat"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.view_move_line_form
msgid "-> View partially reconciled entries"
msgstr ""
msgstr "-> Zkontrolovat částečně rekonciliované záznamy"

#. module: account
#: code:addons/account/models/account_bank_statement.py:463
#, python-format
msgid "1 transaction was automatically reconciled."
msgstr ""
msgstr "1 transakce byla automaticky rekonciliována."

#. module: account
#: model:account.payment.term,name:account.account_payment_term_15days
@@ -141,7 +141,7 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model:account.payment.term,name:account.account_payment_term_net
msgid "30 Net Days"
msgstr ""
msgstr "30 kalendářních dnů"

#. module: account
#: model:account.payment.term,name:account.account_payment_term_advance
@@ -306,12 +306,12 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
msgid "<span class=\"fa fa-arrow-circle-o-down\"/> Install Now"
msgstr ""
msgstr "<span class=\"fa fa-arrow-circle-o-down\"/> Instalovat hned"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
msgid "<span class=\"fa\"/> Invite Your Users"
msgstr ""
msgstr "<span class=\"fa\"/> Pozvěte uživatele"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.portal_my_invoices
@@ -386,6 +386,9 @@ msgid ""
" <strong>Accountant</strong> (Advanced access)\n"
" </span>"
msgstr ""
"<span class=\"panel-title\">\n"
"<strong>Účetní</strong> (Rozšířený přistup)\n"
"</span>"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
@@ -446,6 +449,9 @@ msgid ""
" <strong>Pay your bills</strong>\n"
" </span>"
msgstr ""
"<span class=\"panel-title\">\n"
"<strong>Zaplatit vaše účty</strong>\n"
"</span>"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
@@ -519,7 +525,7 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_journal_dashboard_kanban_view
msgid "<span>Reconciliation</span>"
msgstr ""
msgstr "<span>Rekonciliace</span>"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_journal_dashboard_kanban_view
@@ -544,7 +550,7 @@ msgstr "<strong>1. Registrovat nezaplacené faktury</strong>"
#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
msgid "<strong>2. Register Unmatched Payments</strong>"
msgstr ""
msgstr "<strong>2. Registrovat neshodné platby</strong>"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.report_invoice_document_with_payments
@@ -633,13 +639,17 @@ msgid ""
"<strong>Create a Deposit Ticket</strong><br/>\n"
" This allows you to record the different payments that constitute your bank deposit. (You may need to"
msgstr ""
"<strong>Vytvořit pokladní lístek</strong><br/>\n"
" Toto Vám umožňuje zaznamenat různé platby, které se vztahují k Vašemu bankovnímu účtu. (Možná bude potřeba"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
msgid ""
"<strong>Create the bill in Odoo</strong><br/> with a proper due date, and "
"create the vendor if it doesnt' exist yet."
msgstr ""
"<strong>Vytvoří účtenku v Odoo</strong><br/> se správným datem úhrady a "
"vytvoří dodavatele, pokud tento v systému jestě není zaveden."

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.portal_invoice_report
@@ -650,7 +660,7 @@ msgstr ""
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.portal_invoice_report
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.report_invoice_document
msgid "<strong>Customer Code:</strong>"
msgstr ""
msgstr "<strong>Identifikace zákazníka:</strong>"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.report_payment_receipt
@@ -676,7 +686,7 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
msgid "<strong>Deposit Tickets</strong>"
msgstr ""
msgstr "<strong>Pokladní lístek</strong>"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.portal_invoice_report
@@ -742,6 +752,8 @@ msgid ""
"<strong>Mark the bills to pay</strong><br/>\n"
" Group or filter your bills to see those due in the next week, then open each bill individually, click on <strong>'Pay'</strong> and select the payment method you prefer."
msgstr ""
"<strong>Označí účty k zaplacení</strong><br/>\n"
" Seskupte nebo vyfiltrujte své účty abyste viděli, které mají splatnost v příštím týdnu. Poté otevřete každý účet zvlášť, klikněte na <strong>'Zaplatit'</strong> vyberte platební metodu, kterou preferujete."

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.report_payment_receipt
@@ -759,13 +771,17 @@ msgid ""
"<strong>On-the-fly payment reconciliation:</strong> automatic suggestions of"
" outstanding payments when creating invoices."
msgstr ""
"<strong>Rekonciliace plateb za běhu:</strong> automatické návrhy "
"nevyřízených plateb při vytváření faktur."

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
msgid ""
"<strong>Or generate payment orders</strong><br/>\n"
" Create a Payment Order and select the bills you'd like to pay as Entry lines (only the validated bills will appear)."
msgstr ""
"<strong>Nebo generování platebních příkazů</strong><br/>\n"
" vyberte účty, které chcete zaplatit jako vstupní řádky (zobrazí se pouze ověřené faktury)."

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.report_agedpartnerbalance
@@ -814,45 +830,53 @@ msgstr "<strong>Nákupy</strong>"
#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
msgid "<strong>Reconcile Bank Statement</strong>"
msgstr ""
msgstr "<strong>Rekoncilovat bankovní výpisy</strong>"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
msgid ""
"<strong>Reconcile with existing transaction</strong><br/>\n"
" In this case, Odoo should automatically match the bank statement with the previously recorded check transaction."
msgstr ""
"<strong>Rekoncilovat s existujícími transakcemi</strong><br/>\n"
" V tomto případě, Odoo by mělo automaticky spárovat bankovní výpisy s dříve pořízenými šekovými operacemi."

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
msgid "<strong>Reconcile your Bank Statements</strong>"
msgstr ""
msgstr "<strong>Rekoncilovat Vaše bankovní výpisy</strong>"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
msgid ""
"<strong>Record Bank Statement (or import file)</strong><br/>\n"
" Depending on the volume of your transactions, you should be recording your bank statement every week to several times a day."
msgstr ""
"<strong>Zaznamenat bankovní výpisy (nebo import souboru)</strong><br/>\n"
" V závislosti na množství vašich transakcí, byste měli zaznamenávat bankovní výpisy každý týden až několikrát denně."

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
msgid "<strong>Record Bank Statement</strong>"
msgstr ""
msgstr "<strong>Zaznamenat výpis z účtu</strong>"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
msgid ""
"<strong>Record a payment by check on the Invoice</strong><br/>\n"
" Simply click on the 'Pay' button."
msgstr ""
"<strong>Zaznamenat platbu faktury šekem</strong><br/>\n"
" Jednoduše klikněte na tlačítko 'zaplatit'."

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
msgid ""
"<strong>Reduced data entry:</strong> no need to manually create invoices, "
"register bank statements, and send payment follow-ups."
msgstr ""
"<strong>Omezí manuální zadávání dat:</strong> není potřeba vytvářet faktury "
"ručně, zaznamenávat bankovní výpisy a odesílat upomínky."

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.portal_invoice_report
@@ -863,12 +887,12 @@ msgstr "<strong>Reference:</strong>"
#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
msgid "<strong>Revenue Recognition</strong>"
msgstr ""
msgstr "<strong>Rozpoznávání příjmů</strong>"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
msgid "<strong>Send follow-up letters</strong>"
msgstr ""
msgstr "<strong>Odesílat upomínky</strong>"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.report_generalledger
@@ -905,7 +929,7 @@ msgstr ""
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.report_partnerledger
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.report_trialbalance
msgid "<strong>Target Moves:</strong>"
msgstr ""
msgstr "<strong>Cílové pohyby:</strong>"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
@@ -946,7 +970,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"<strong>Validate the bill</strong><br/> after encoding the products and "
"taxes."
msgstr ""
msgstr "<strong>Zkontroluje účty</strong><br/> po zadání produktů a daní."

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.report_payment_receipt
@@ -10183,7 +10207,7 @@ msgstr ""
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_res_partner_total_invoiced
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_res_users_total_invoiced
msgid "Total Invoiced"
msgstr ""
msgstr "Celkem vyfakturováno"

#. module: account
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_res_partner_debit
@@ -11329,7 +11353,7 @@ msgstr "dnů"
#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.view_account_reconcile_model_form
msgid "e.g. Bank Fees"
msgstr ""
msgstr "např. bankovní poplatky"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
@@ -46,13 +46,14 @@
# Stefan Hartenfels <stefan.hartenfels@camptocamp.com>, 2017
# Mark Lorenz <bandworm@gmail.com>, 2017
# Pascal Künzli <p.kuenzli@pk-its.com>, 2017
# Christoph Giesel <mail@cgiesel.de>, 2018
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Odoo Server 11.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-10 07:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-10 07:40+0000\n"
"Last-Translator: Pascal Künzli <p.kuenzli@pk-its.com>, 2017\n"
"Last-Translator: Christoph Giesel <mail@cgiesel.de>, 2018\n"
"Language-Team: German (https://www.transifex.com/odoo/teams/41243/de/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -9156,7 +9157,7 @@ msgstr "Kurzzeichen"
#. module: account
#: model:res.groups,name:account.group_account_user
msgid "Show Full Accounting Features"
msgstr ""
msgstr "Zeige vollständige Finanzbuchhaltung"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.view_account_tax_search
@@ -9553,7 +9553,7 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.res_config_settings_view_form
msgid "TaxCloud"
msgstr ""
msgstr "TaxCloud"

#. module: account
#: selection:account.account.tag,applicability:0
@@ -3991,7 +3991,7 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.setup_opening_move_wizard_form
msgid "Discard"
msgstr ""
msgstr "Baztertu"

#. module: account
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_account_invoice_line_discount
@@ -6872,7 +6872,7 @@ msgstr ""
#: code:addons/account/static/src/xml/account_reconciliation.xml:17
#, python-format
msgid "OK"
msgstr ""
msgstr "Ados"

#. module: account
#: selection:res.company,fiscalyear_last_month:0
@@ -7119,7 +7119,7 @@ msgstr ""
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_account_payment_term_line_option
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.tax_adjustments_wizard
msgid "Options"
msgstr ""
msgstr "Aukerak"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.report_payment_receipt
@@ -10751,7 +10751,7 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
msgid "Welcome"
msgstr ""
msgstr "Ongi etorri"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
@@ -11387,7 +11387,7 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
msgid "send us an email"
msgstr ""
msgstr "bidaliguzu e-posta mezu bat"

#. module: account
#: model:ir.ui.view,arch_db:account.account_planner
Oops, something went wrong.

0 comments on commit c5749ef

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.