Skip to content
Permalink
Browse files

[I18N] Update translation terms from Transifex

  • Loading branch information...
C3POdoo committed Mar 17, 2019
1 parent ff1bca3 commit fd97b5b12a5c0ed9525f11efef98c37a6c302017
@@ -30,7 +30,7 @@
# Ana Juaristi <ajuaristio@gmail.com>, 2018
# Manuel Vázquez Acosta <mva.led@gmail.com>, 2018
# Javier Ramirez <elbomba887@gmail.com>, 2018
# e2f_EPV Translator <e2f_EPV@outlook.com>, 2018
# 966ff43e6966712895a590e7320ca288, 2018
# Christopher Ormaza <chris.ormaza@gmail.com>, 2018
# Alejandro Die Sanchis <marketing@domatix.com>, 2018
# Angel Moya - PESOL <angel.moya@pesol.es>, 2018
@@ -40,7 +40,7 @@
# Cris Martin <cristina.marrod@gmail.com>, 2018
# Mateo Tibaquirá Palacios <nestormateo@gmail.com>, 2019
# Carlos Lopez <celm1990@hotmail.com>, 2019
# e2f_es_ t7 <e2f_es_t7@outlook.com>, 2019
# 36700cd705c35e1852bdffcd0b296648, 2019
# Pilar Marín <pilar@odooperu.pe>, 2019
# Cristian Salamea <ovnicraft@gmail.com>, 2019
# Pedro M. Baeza <pedro.baeza@gmail.com>, 2019
@@ -75,14 +75,15 @@
# Gabriel Umana <gabriel.umana@delfixcr.com>, 2019
# Jon Perez <jop@odoo.com>, 2019
# Hector Hernandez <info@ronandez.com>, 2019
# Jesse Garza <jga@odoo.com>, 2019
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Odoo Server saas~12.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-16 07:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-05 12:55+0000\n"
"Last-Translator: Hector Hernandez <info@ronandez.com>, 2019\n"
"Last-Translator: Jesse Garza <jga@odoo.com>, 2019\n"
"Language-Team: Spanish (https://www.transifex.com/odoo/teams/41243/es/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -2307,7 +2308,7 @@ msgstr "Preconfiguración del asiento de conciliación bancaria"
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_res_company__account_bank_reconciliation_start
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_res_config_settings__account_bank_reconciliation_start
msgid "Bank Reconciliation Threshold"
msgstr ""
msgstr "Fecha de corte para conciliaciones"

#. module: account
#: model:ir.model,name:account.model_account_bank_statement
@@ -2330,7 +2331,7 @@ msgstr "Caja Bancaria"
#. module: account
#: model:ir.model,name:account.model_account_bank_statement_closebalance
msgid "Bank Statement Closing Balance"
msgstr ""
msgstr "Saldo final del extracto bancario"

#. module: account
#: model:ir.model,name:account.model_account_bank_statement_line
@@ -2358,6 +2359,7 @@ msgstr "Cuenta bancaria usada en esta transacción"
msgid ""
"Bank account type: Normal or IBAN. Inferred from the bank account number."
msgstr ""
"Tipo de cuenta bancaria: Normal o IBAN. Se infiere del número de cuenta."

#. module: account
#: model:account.account.type,name:account.data_account_type_liquidity
@@ -2367,7 +2369,7 @@ msgstr "Banco y caja"
#. module: account
#: model:ir.model,name:account.model_account_setup_bank_manual_config
msgid "Bank setup manual config"
msgstr ""
msgstr "Configuración manual de datos bancarios"

#. module: account
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_account_move_line__statement_line_id
@@ -2834,6 +2836,9 @@ msgid ""
"Changing your company name is not allowed once invoices have been issued for"
" your account. Please contact us directly for this operation."
msgstr ""
"Cambiar el nombre de la compañía no está permitido una vez que se han "
"emitido facturas para su cuenta. Por favor contáctenos para realizar esta "
"operación."

#. module: account
#: code:addons/account/controllers/portal.py:106
@@ -2991,6 +2996,8 @@ msgid ""
"Choose how you want to credit this invoice. You cannot Modify and Cancel if "
"the invoice is already reconciled"
msgstr ""
"Elija cómo quiere acreditar esta factura. No puede modificarla o cancelarla "
"si la factura ya fue conciliada"

#. module: account
#: model_terms:ir.actions.act_window,help:account.actions_account_fiscal_year

Large diffs are not rendered by default.

Oops, something went wrong.
@@ -45,7 +45,7 @@ msgid ""
" * The 'Cancelled' status is used when user cancel invoice."
msgstr ""
" * De 'Concept' status wordt gebruikt wanneer een gebruiker een nieuwe factuur aan het ingeven is. Deze factuur werd nog niet bevestigd.\n"
" * De 'Open' status wordt gebruikt wanneer de gebruiker een factuur aanmaakt, een nieuwe factuurnummer wordt gegenereerd. De factuur blijft open tot deze betaald is.\n"
" * De 'Open' status wordt gebruikt wanneer de gebruiker een factuur aanmaakt, er wordt een nieuwe factuurnummer gegenereerd. De factuur blijft open tot deze betaald is.\n"
" * De 'In betaling' status wordt gebruikt wanneer betalingen werden ontvangen, voor de gehele factuur of een gedeelte ervan, in een dagboek dat enkel werd ingesteld voor bank transacties en sommige nog niet werden afgeletterd.\n"
" * De 'Betaald' status wordt automatisch ingesteld wanneer de factuur betaald is. De gerelateerde boekingen kunnen zowel reeds afgeletterd zijn als niet afgeletterd zijn.\n"
" * De 'Geannuleerd' status wordt gebruikt wanneer de gebruiker de factuur annuleert."
@@ -171,7 +171,7 @@ msgstr ""
" Beste${object.partner_id.name}<br/><br/>\n"
" Bedankt voor uw betaling\n"
" Hierbij sturen wij u het afschrift van de betaling <strong>${(object.name or '').replace('/','-')}</strong> voor het bedrag van\n"
" tot <strong>${format_amount(object.amount, object.currency_id)}</strong> van ${object.company_id.name}.\n"
" <strong>${format_amount(object.amount, object.currency_id)}</strong> van ${object.company_id.name}.\n"
" <br/><br/>\n"
" Twijfel zeker niet om ons te contacteren indien u nog verdere vragen heeft.\n"
" <br/><br/>\n"
@@ -228,7 +228,7 @@ msgstr ""
" factuur\n"
" %endif\n"
" % if object.origin:\n"
" (with reference: ${object.origin})\n"
" (met referentie: ${object.origin})\n"
" % endif\n"
" voor een bedrag van <strong>${format_amount(object.amount_total, object.currency_id)}</strong>\n"
" ten aanzien van ${object.company_id.name}.\n"
@@ -1411,8 +1411,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Voeg een EPC QR codering toe aan uw facturen. Dit stelt uw klanten in staat "
"om onmiddellijk over te gaan tot betaling via hun mobiele bank applicaties. "
"EPC QR codering worden gebruikt door de meerderheid van Europese banken voor"
" de verwerking van de SEPA verrichtingen."
"EPC QR coderingen worden gebruikt door de meerderheid van Europese banken "
"voor de verwerking van de SEPA verrichtingen."

#. module: account
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.view_move_form
@@ -5277,8 +5277,9 @@ msgid ""
" type and recipient bank account in the generated payments. If disabled,\n"
" a distinct payment will be generated for each invoice."
msgstr ""
"Indien geactiveerd, groepeert facturen volgens commerciële relatie, factuurrekening, aard en herkomst bankrekening in de verwerkte betalingen. \n"
"Indien gedeactiveerd, genereert een aparte betaling per factuur. "
"Indien geactiveerd, groepeert dit facturen volgens commerciële relatie, factuurrekening, aard en herkomst van de bankrekening in de verwerkte betalingen. \n"
"Indien gedeactiveerd, \n"
"genereert het een aparte betaling per factuur. "

#. module: account
#: model:ir.model.fields,help:account.field_account_tax__include_base_amount
@@ -6324,7 +6325,7 @@ msgid ""
"expense account on the product category will be used."
msgstr ""
"Laat dit veld leeg om de standaard waarde uit de productcategorie te "
"gebruiken. Bij anlgo-saksische boekhouding met realtime waardering, zal de "
"gebruiken. Bij anglo-saksische boekhouding met realtime waardering, zal de "
"kostenrekening op de productcategorie gebruikt worden."

#. module: account
@@ -6781,11 +6782,11 @@ msgid ""
"Batch Deposit: Encase several customer checks at once by generating a batch deposit to submit to your bank. When encoding the bank statement in Odoo, you are suggested to reconcile the transaction with the batch deposit.To enable batch deposit, module account_batch_payment must be installed.\n"
"SEPA Credit Transfer: Pay bill from a SEPA Credit Transfer file you submit to your bank. To enable sepa credit transfer, module account_sepa must be installed "
msgstr ""
"Handmatig: Krijg betaald met contant geld, cheques of een andere methode buiten Odoo om\n"
"Handmatig: Krijg betaald met contant geld, cheques of een andere methode buiten Odoo om.\n"
"Elektronisch: Betaal automatisch via een betalingsverwerker door een transactie aan te vragen op een door de klant opgeslagen kaart bij het online kopen of abonneren van (betalingstoken).\n"
"Cheque: Betaal factuur met een cheque en druk deze af in Odoo\n"
"Batch Deposito: Verzamel meerdere klantcheques tegelijk door een batch deposito te genereren om bij uw bank in te dienen. Wanneer u de bankafschriften in Odoo ingeeft, wordt u voorgesteld om de transactie af te letteren met de batchafbetaling. Schakel deze optie in bij instellingen.\n"
"SEPA overschrijving: Betaal de factuur met een SEPA verschrijvingsbestand welke je upload bij de bank. Om SEPA te activeren dient te module ccount_sepa worden geïnstalleerd."
"SEPA overschrijving: Betaal de factuur met een SEPA overschrijvingsbestand welke je upload bij de bank. Om SEPA te activeren dient te module account_sepa worden geïnstalleerd."

#. module: account
#: model:ir.model.fields,help:account.field_account_journal__outbound_payment_method_ids
@@ -7545,7 +7546,7 @@ msgid ""
"otherwise it would make a gap in the numbering. You should book an entry and"
" make a regular revert of it in case you want to cancel it."
msgstr ""
"Bewerking niet toegelaten. Aangezien u bankafschriftregel reeds een nummer "
"Bewerking niet toegelaten. Aangezien uw bankafschriftregel reeds een nummer "
"(%s) heeft gekregen, kunt u het niet compleet afletteren tegen bestaande "
"boekingen anders ontstaat er een gat in de nummering. U kan de boeking maken"
" en terugzetten wanneer u deze wil annuleren."
@@ -8377,7 +8378,7 @@ msgid ""
"Programmation Error: Can't call _get_wo_suggestion_query() for different "
"rules than 'writeoff_suggestion'"
msgstr ""
"Programmatie Error: kan niet aangeroepen worden _get_wo_suggestion_query() "
"Programmatie Error: _get_wo_suggestion_query() kan niet aangeroepen worden "
"voor een andere regel dan 'writeoff_suggestion'"

#. module: account
@@ -10381,7 +10382,7 @@ msgid ""
" don't want to reconcile all the past payments with bank statements."
msgstr ""
"De bank afletterfunctie zal niet vragen om de betalingen af te letteren welke ouder zijn dan deze datum.\n"
"Dit is zinvol als u boekhouding installeerde nadat u facturatie reeds geruime tijd in gebruik had en\n"
"Dit is zinvol als u de boekhouding applicatie installeerde nadat u facturatie reeds geruime tijd in gebruik had en\n"
"niet wil afletteren van oudere betalingen met bankafschriften."

#. module: account
@@ -10392,8 +10393,8 @@ msgid ""
" don't want to reconcile all the past payments with bank statements."
msgstr ""
"De bank afletterfunctie zal niet vragen om de betalingen af te letteren welke ouder zijn dan deze datum.\n"
"Dit is zinvol als u boekhouding installeerde nadat u facturatie reeds geruime tijd in gebruik had en\n"
"niet wil afletteren van oudere betalingen met bankafschriften."
"Dit is zinvol als u de boekhouding applicatie installeerde nadat u facturatie reeds geruime tijd in gebruik had en\n"
" oudere betalingen niet wil afletteren met bankafschriften."

#. module: account
#: model:ir.model.fields,help:account.field_account_move_line__statement_id
@@ -10710,7 +10711,7 @@ msgid ""
" * Amount Paid: Only applied when paying an amount.\n"
" * Amount Paid/Received: Applied in both cases."
msgstr ""
"Het reconsiliatie model zal enkel toegepast worden op het geselecteerde verrchting type:\n"
"Het afletter model zal enkel toegepast worden op het geselecteerde verrichting type:\n"
" * Ontvangen bedrag: Enkel toegepast indien bedrag ontvangen.\n"
" * Bedrag betaald: Enkel toegepast indien bedrag betaald.\n"
" * Bedrag betaald/ontvangen: Toegepast in beide gevallen."
@@ -10743,9 +10744,9 @@ msgid ""
" * Not Contains: Negation of \"Contains\".\n"
" * Match Regex: Define your own regular expression."
msgstr ""
"Het reconsilliatie model zal enkel toegepast worden indien de label:\n"
" * Bevatten: De voorgestelde label zal de string bevatten (hoofdletter gevoelig).\n"
" * Niet Bevatten: Negatie van \"Bevatten\".\n"
"Het aflettermodel zal enkel toegepast worden indien het label:\n"
" * Bevat: De voorgestelde label zal de string bevatten (hoofdletter gevoelig).\n"
" * Bevat niet: Negatie van \"Bevat\".\n"
" * Match Regex: Definieer uw eigen reguliere expressie."

#. module: account
@@ -10957,7 +10958,7 @@ msgid ""
"-This installs the account_batch_payment module."
msgstr ""
"Dit stelt u in staat om groepsbetalingen uit te voeren in een enkele beweging en dit vereenvoudigd het reconsilliatie proces.\n"
"- Dit installeerd de account_batch_payment module. "
"- Dit installeert de account_batch_payment module. "

#. module: account
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.res_config_settings_view_form
Oops, something went wrong.

0 comments on commit fd97b5b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.