Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch '12.0' into 12.0-l10n_fi-sprintit

  • Loading branch information...
thecodebasesite committed Mar 12, 2019
2 parents 28081f4 + 7612f2c commit ff983ec98d97112f045b9dbf9be73b0b71cd8224
Showing 2,780 changed files with 344,766 additions and 169,371 deletions.

Large diffs are not rendered by default.

Oops, something went wrong.

Large diffs are not rendered by default.

Oops, something went wrong.
@@ -11,14 +11,15 @@
# Sandra Franch <sandra.franch@upc.edu>, 2018
# Quim - eccit <quim@eccit.com>, 2018
# Manel Fernandez <manelfera@outlook.com>, 2018
# Sabina Batlle <sbb@odoo.com>, 2019
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Odoo Server 12.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-09 10:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-24 09:14+0000\n"
"Last-Translator: Manel Fernandez <manelfera@outlook.com>, 2018\n"
"Last-Translator: Sabina Batlle <sbb@odoo.com>, 2019\n"
"Language-Team: Catalan (https://www.transifex.com/odoo/teams/41243/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -216,7 +217,7 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.portal_my_home_menu_invoice
msgid "<em>Draft Invoice</em>"
msgstr ""
msgstr "Factura esborrany"

#. module: account
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.account_move_line_view_kanban
@@ -363,7 +363,7 @@ msgstr "<span class=\"o_form_label\">Metoda zaokrouhlování</span>"
#. module: account
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.view_payment_term_line_form
msgid "<span class=\"o_form_label\">of the month</span>"
msgstr ""
msgstr "<span class=\"o_form_label\">měsíce</span>"

#. module: account
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.partner_view_buttons
@@ -376,6 +376,8 @@ msgid ""
"<span class=\"text-muted\">Only journals not yet linked to a bank account "
"are proposed</span>"
msgstr ""
"<span class=\"text-muted\">Jsou navrženy pouze peněžní deníky, které ještě "
"nejsou propojeny s bankovním účtem</span>"

#. module: account
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.report_invoice_document
@@ -427,7 +429,7 @@ msgstr "<span>Komu</span>"
#. module: account
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.report_payment_receipt_document
msgid "<span>Amount Paid</span>"
msgstr ""
msgstr "<span>Částka vyplacená</span>"

#. module: account
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.report_payment_receipt_document
@@ -442,12 +444,12 @@ msgstr "<span>Popis</span>"
#. module: account
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.report_invoice_document
msgid "<span>Disc.(%)</span>"
msgstr ""
msgstr "<span>Disc.(%)</span>"

#. module: account
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.account_journal_dashboard_kanban_view
msgid "<span>Import Bills</span>"
msgstr ""
msgstr "<span>Importovat účty</span>"

#. module: account
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.report_payment_receipt_document
@@ -530,6 +532,8 @@ msgid ""
"<strong class=\"text-center\">Scan me with your banking "
"app.</strong><br/><br/>"
msgstr ""
"<strong class=\"text-center\">Prozkoumat vaší bankovní "
"aplikací</strong><br/><br/>"

#. module: account
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.report_invoice_document
@@ -718,6 +722,10 @@ msgid ""
"posted. Those will be posted automatically after performing the bank "
"reconciliation."
msgstr ""
"Položka platebního deníku vygenerovaná v deníku nakonfigurovaném k účtování "
"příspěvků pouze v případě, že jsou platby spárovány s bankovním výpisem, "
"nelze je ručně odeslat. Ty budou zaslány automaticky po provedení bankovního"
" odsouhlasení."

#. module: account
#: code:addons/account/models/reconciliation_widget.py:681
@@ -750,7 +758,7 @@ msgstr "Vybraný řádek dokladu byl již vyrovnán pohybem účtu."
#. module: account
#: sql_constraint:account.fiscal.position.tax:0
msgid "A tax fiscal position could be defined only one time on same taxes."
msgstr ""
msgstr "Daňovou fiskální pozici lze definovat pouze jednou na stejné daně."

#. module: account
#: model:res.groups,name:account.group_warning_account
@@ -807,7 +815,7 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model:ir.model,name:account.model_account_chart_template
msgid "Account Chart Template"
msgstr ""
msgstr "Šablona schématu účtu"

#. module: account
#: model:ir.model,name:account.model_account_common_report
@@ -1040,7 +1048,7 @@ msgstr "Účet na produktu"
#. module: account
#: model:ir.model,name:account.model_report_account_report_invoice_with_payments
msgid "Account report with payment lines"
msgstr ""
msgstr "Přehled účtu s platebními řádky"

#. module: account
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_account_account_template__tag_ids
@@ -1174,7 +1182,7 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model:ir.model,name:account.model_account_fiscal_position_account
msgid "Accounts Mapping of Fiscal Position"
msgstr ""
msgstr "Mapování účtů fiskální pozice"

#. module: account
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_account_bank_statement__message_needaction
@@ -1297,6 +1305,9 @@ msgid ""
" with their mobile banking application. EPC QR codes are used by many "
"European banks to process SEPA payments."
msgstr ""
"Přidejte do faktur EPC QR kód tak, aby zákazníci mohli platit okamžitě se "
"svou aplikací pro mobilní bankovnictví. EPC QR kódy jsou používány mnoha "
"evropskými bankami pro zpracování plateb SEPA."

#. module: account
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.view_move_form
@@ -2151,7 +2162,7 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model:ir.model,name:account.model_account_bank_statement_cashbox
msgid "Bank Statement Cashbox"
msgstr ""
msgstr "Bankovní pokladna"

#. module: account
#: model:ir.model,name:account.model_account_bank_statement_closebalance
@@ -2547,12 +2558,12 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model:ir.model,name:account.model_cash_box_in
msgid "Cash Box In"
msgstr ""
msgstr "Příjem pokladny"

#. module: account
#: model:ir.model,name:account.model_cash_box_out
msgid "Cash Box Out"
msgstr ""
msgstr "Výdaje pokladny"

#. module: account
#: code:addons/account/models/account_bank_statement.py:212
@@ -3132,6 +3143,7 @@ msgstr "Obsahuje"
msgid ""
"Contains the logic shared between models which allows to register payments"
msgstr ""
"Obsahuje logiku sdílenou mezi modely, která umožňuje registraci plateb"

#. module: account
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_account_invoice_send__body
@@ -3320,7 +3332,7 @@ msgstr "Vytvořit model"
#. module: account
#: selection:account.setup.bank.manual.config,create_or_link_option:0
msgid "Create new journal"
msgstr ""
msgstr "Vytvořit nový deník"

#. module: account
#: model_terms:ir.actions.act_window,help:account.rounding_list_action
@@ -4035,6 +4047,8 @@ msgid ""
"Disable this option to use a simplified versions of vendor bills, where "
"products are hidden."
msgstr ""
"Zakažte tuto možnost, chcete-li používat zjednodušené verze účtů prodejců, "
"kde jsou produkty skryté."

#. module: account
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.res_config_settings_view_form
@@ -4045,7 +4059,7 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.invoice_form
msgid "Disc (%)"
msgstr ""
msgstr "Disc (%)"

#. module: account
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_account_invoice_line__discount
@@ -4645,7 +4659,7 @@ msgstr ""
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_account_invoice__message_partner_ids
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_account_payment__message_partner_ids
msgid "Followers (Partners)"
msgstr ""
msgstr "Sledující (Partneři)"

#. module: account
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_account_journal__inbound_payment_method_ids
@@ -5418,7 +5432,7 @@ msgstr "Interní převod"
#: model:ir.actions.act_window,name:account.action_account_payments_transfer
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.account_journal_dashboard_kanban_view
msgid "Internal Transfers"
msgstr "Vnitrofiremní přesuny"
msgstr "Vnitřní převody"

#. module: account
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_account_account__internal_type
@@ -6030,6 +6044,9 @@ msgid ""
" anglo-saxon accounting with automated valuation method is configured, the "
"expense account on the product category will be used."
msgstr ""
"Ponechte toto pole prázdné, chcete-li použít výchozí hodnotu z kategorie "
"produktů. Pokud je konfigurováno anglosaské účetnictví s automatickou "
"metodou oceňování, použije se účet výdajů na kategorii produktu."

#. module: account
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_digest_digest__kpi_account_total_revenue_value
@@ -6413,7 +6430,7 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_account_invoice_send__mailing_list_ids
msgid "Mailing List"
msgstr ""
msgstr "seznam adres"

#. module: account
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_account_bank_statement__message_main_attachment_id
@@ -6534,7 +6551,7 @@ msgstr ""
#: code:addons/account/models/chart_template.py:934
#, python-format
msgid "Match existing invoices/bills."
msgstr ""
msgstr "Porovnání stávajících faktur / účtů."

#. module: account
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_account_move_line__matched_credit_ids
@@ -6824,7 +6841,7 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_account_invoice__activity_type_id
msgid "Next Activity Type"
msgstr ""
msgstr "Další typ aktivity"

#. module: account
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_account_invoice__sequence_number_next
@@ -7123,7 +7140,7 @@ msgstr "Otevřít"
#: code:addons/account/models/account_reconcile_model.py:274
#, python-format
msgid "Open Balance"
msgstr ""
msgstr "Otevřený zůstatek"

#. module: account
#. openerp-web
@@ -7891,7 +7908,7 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model:account.account.type,name:account.data_account_type_prepayments
msgid "Prepayments"
msgstr ""
msgstr "Předplacené platby"

#. module: account
#: model:ir.model,name:account.model_account_reconcile_model
@@ -8033,7 +8050,7 @@ msgstr "Nákup"
#. module: account
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.invoice_supplier_form
msgid "Purchase Representative"
msgstr "Nákupní zástupce"
msgstr "Nákupčí"

#. module: account
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.res_config_settings_view_form
@@ -8119,7 +8136,7 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.product_template_form_view
msgid "Receivables"
msgstr ""
msgstr "Pohledávky"

#. module: account
#: selection:account.abstract.payment,payment_type:0
@@ -8765,7 +8782,7 @@ msgstr ""
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_account_reconcile_model__second_amount
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_account_reconcile_model_template__second_amount
msgid "Second Write-off Amount"
msgstr ""
msgstr "Druhá částka pro odepsání"

#. module: account
#: selection:account.invoice.line,display_type:0
@@ -9362,7 +9379,7 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model:ir.model,name:account.model_tax_adjustments_wizard
msgid "Tax Adjustments Wizard"
msgstr ""
msgstr "Průvodce úpravami daní"

#. module: account
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_account_invoice_line__price_tax
@@ -9422,7 +9439,7 @@ msgstr "Splatná daň"
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.invoice_supplier_tree
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.invoice_tree
msgid "Tax Excluded"
msgstr ""
msgstr "Bez daně"

#. module: account
#: model:ir.model,name:account.model_account_tax_group
@@ -9508,7 +9525,7 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_account_invoice__amount_by_group
msgid "Tax amount by group"
msgstr ""
msgstr "Výše daně podle skupiny"

#. module: account
#: model:ir.model.fields,field_description:account.field_res_config_settings__tax_calculation_rounding_method
@@ -9553,7 +9570,7 @@ msgstr ""
#. module: account
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.res_config_settings_view_form
msgid "TaxCloud"
msgstr ""
msgstr "TaxCloud"

#. module: account
#: selection:account.account.tag,applicability:0
@@ -10036,7 +10053,7 @@ msgstr ""
#: model:ir.model.fields,help:account.field_res_partner__property_account_position_id
msgid ""
"The fiscal position determines the taxes/accounts used for this contact."
msgstr ""
msgstr "Fiskální pozice určuje daně / účty použité pro tento kontakt."

#. module: account
#: code:addons/account/models/account.py:555
@@ -11243,7 +11260,7 @@ msgstr "Zobrazení"
#. module: account
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account.view_partner_property_form
msgid "View accounts detail"
msgstr ""
msgstr "Zobrazit detail účtu"

#. module: account
#: selection:res.partner,invoice_warn:0
@@ -11387,6 +11404,8 @@ msgstr ""
#: model:ir.model.fields,help:account.field_account_invoice_line__partner_id
msgid "You can find a contact by its Name, TIN, Email or Internal Reference."
msgstr ""
"Kontakt můžete nalézt podle jeho názvu, čísla DIČ, e-mailu nebo interní "
"reference."

#. module: account
#: code:addons/account/models/account_invoice.py:1940
@@ -11625,6 +11644,8 @@ msgid ""
"You cannot set a currency on this account as it already has some journal "
"entries having a different foreign currency."
msgstr ""
"V tomto účtu nelze nastavit měnu, protože již obsahuje deníky s jinou cizí "
"měnou."

#. module: account
#: code:addons/account/models/account.py:294
@@ -11825,7 +11846,7 @@ msgstr ""
#: code:addons/account/static/src/xml/account_reconciliation.xml:318
#, python-format
msgid "have been reconciled automatically."
msgstr ""
msgstr "byly spárovány automaticky."

#. module: account
#. openerp-web
Oops, something went wrong.

0 comments on commit ff983ec

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.