Find file History
Latest commit d822fd3 Feb 16, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
lcdFiles nexTest Feb 16, 2018
nexTest nexTest Feb 16, 2018
Readme.md Update Readme.md Feb 16, 2018

Readme.md

Nextion Dosyalar

Arduino' da kullanılan kod nexTest isimli klasörün altında bulunmaktadır.

LCD' dosyaları ise diğer klasör altında ".jpg" ve ".psd" olarak ayrı ayrı verilmiştir.

PSD dosyasının içerisinde arayüzde kullanılan bütün reismler mevcuttur. Görünmesi istenen dışındakiler gizlenerek "*.jpg" resimler ayrı ayrı kayıt edilmiştir.

Nextion' a yüklenecek arayüzün hazırı "nexTest.HMI" isimli olarak lcd dosyalarının içerisinde mevcuttur.