Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
53 lines (44 sloc) 3.24 KB

Kurallar

Robokan'19 Arazi Robotu Kategorisi Kuralları

Diğer kategorilerde olduğu gibi Arazi Robotu Kategorisinde de Genel Kurallar geçerlidir.

Yarışmanın Amacı

Yarışmanın amacı çeşitli engellerden oluşan parkuru en kısa sürede, en çok puanı toplayarak tamamlamaktır.

 1. Robot Kuralları
  1. Araçlar otonom veya uzaktan kumandalı olabilir, kablolu kontrol kabul edilmeyecektir.
  2. Araç tasarlarken parkur şartlarının dışında olası hava koşulları da dikkate alınmalıdır.
  3. Araçlarda boyut sınırlaması yoktur fakat parkur ölçüleri dikkate alınarak tasarlanmalıdır.
 2. Yarışma ve Parkur Kuralları
  1. Parkur genişliği 1 metredir. Parkurdaki toplam yol uzunluğu (robotun kat edeceği toplam mesafe) yaklaşık 14 metredir. Parkurun ölçüsü 5m x 4m’dir.
  2. Parkurda bir adet rampa ve iniş bulunmaktadır, eğimleri 17 derecedir.
  3. Parkurda çeşitli engebeler bulunmaktadır. Bunlar; kum, çamur, su, yaprak, taş, dal, çalı,talaş, çakıl, toprak ve rampa gibidir.
  4. Su seviyesi yaklaşık 5-10cm’dir.
  5. Pistin yerden yüksekliği 15cm’dir (Rampa hariç).
  6. Yarışma sırası kura ile belirlenir.
  7. Anons yapıldıktan sonraki 3 dakika içerisinde yarışmacı hazır bulunmalıdır.
  8. Teknik mola hakkı olmayacaktır.
  9. Deneme parkuru olmayacaktır.
  10. Parkur başlangıcında robot harekete başladığı an yarışma süresi başlar ve parkur bitirildiğinde süre durdurulur.
  11. Yarışmacıların parkuru tamamlamak için 10 dakika süreleri vardır. Bu süre içerisinde tamamlayamayan robotlar parkurdan alınır.
  12. 5 defadan fazla parkur dışına çıkarsa diskalifiye edilir.
  13. Robot parkurdan çıktığında süre durdurulur ve kaldığı yere yeniden konulmasıyla süre yeniden başlatılır.
  14. Parkura kasten zarar vermek diskalifiye sebebidir.
  15. Yarışma esnasında robotlara gelen zararlar yarışmacı sorumluluğundadır.
  16. Hakemler gerekli gördüğü durumlarda müdahale etme, kuralları değiştirme, inisiyatif alma gibi haklarını saklı tutar.
 3. Puanlama Kuralları
  1. Robotlar geçtikleri her engel için puan alacaklardır. Geçemedikleri engellerde ise bir sonraki engelin başından devam edeceklerdir ve o engelin puanını alamayacaklardır.
  2. Puan sıralaması; engelleri geçerek elde edilen puanların toplamı sıralanarak yapılır. Puanlar eşit ise kendi turlarının sonuna kadar ilerledikleri toplam mesafe sıralamayı belirleyecektir. Eşitlik durumu devam ederse süreler göz önünde bulundurulacaktır.
  3. Pistten çıkan robot 30 puan ceza alır.
  4. El ile müdahale edilmesi gereken durumlarda hakeme bilgi verilerek süre durdurulur ve el ile müdahale edilir. El ile müdahalenin cezası 20 puandır.
  5. Robotun pistten tamamının çıkmaması ve müdahale edilmeden dönebilmesi durumunda herhangi bir ceza uygulanmaz.
Parkurdaki engebeler Puanları
Kum 150 Puan
Çamur 150 Puan
Su 100 Puan
Yaprak-Dal-Çalı 50 Puan
Çakıl Taşı 50 Puan
Toprak 50 puan
Rampa 50 puan
Talaş 50 puan

Arazi

Okan Üniversitesi Mekatronik Kulübü, herhangi bir gerekçe vermeden gerektiğinde kurallarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

You can’t perform that action at this time.