Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
44 lines (36 sloc) 4.53 KB

Kurallar

Robokan'19 Marvel Drone Kategorisi Kuralları

Diğer kategorilerde olduğu gibi Marvel Drone Kategorisi’nde de Genel Kurallar geçerlidir.

Yarışmanın Amacı

Marvel Drone kategorisinde yarışmacılar pisti en kısa sürede tamamlamak için yarışırlar. Bu kategori Marvel temalıdır.

 1. Kategori Kuralları
  1. Kayıt esnasında hava araçları görevliler tarafından kontrol edilecektir. Araçlarının üzerinde güvenliği tehdit edici herhangi bir unsur bulunması durumunda yarışmacı diskalifiye edilecektir.
  2. Yarışmada hava araçları turu tamamlayabilmek için pistin başlangıç noktasından başlayıp, pist krokisinde belirlenen doğrultuda ilerleyerek bitiş noktasına varır ve aynı şekilde başlangıç noktasına geri dönecektir.
  3. İniş ve kalkışlar hakem denetiminde, önceden belirlenen sabit bölgelerde yapılacaktır.
  4. Her yarışmacı sırayla yarışacaktır.
  5. Yarışlar başlamadan önce tüm yarışmacıların 1 kere deneme turu atma hakkı bulunmaktadır. Bu hak her hava aracı başına geçerlidir.
  6. Bir turu 15 dakikada tamamlayamayan hava araçları yarışmadan diskalifiye edilir.
  7. Yarışma esnasında hava aracında oluşan hasarlar sonucu yarışmacılar teknik mola hakkına sahiptir. Bu teknik molalar için en fazla 5 dakika verilir. Süre bitiminde yarışa tekrardan başlamayan hava araçları diskalifiye edilir.
  8. Teknik mola alan yarışmacılar, mola bitiminde hava araçlarını en son kaldığı yerden başlatmak zorundadırlar.
  9. Yarışma esnasında 1 dakika hareketsiz kalan hava araçları diskalifiye edilir.
  10. Hakemlerin robot ile ilgili sorular sorma, turu durdurma, diskalifiye etme hakları saklı bulunmaktadır.
  11. Yarışma öncesinde, esnasında ve sonrasında hava araçlarının başına gelebilecek her türlü olay tamamen yarışmacının sorumluluğundadır.
  12. Yarışma kaydı yapılırken, hava aracı kimin adına kayıtlıysa o kişi yarışma sırasında da aracı kullanmak zorundadır.
  13. Hava araçları, yarışma pistine zarar verecek ya da şeklini bozacak hareketlerde bulunamaz. Aksi takdirde diskalifiye edilir.
 2. Hava Aracı Özellikleri
  1. Yarışmaya yalnızca döner kanatlı insansız hava araçları katılabilir. (Helikopter ve multikopter)
  2. Hava araçlarının boyutlarında her hangi bir sınır bulunmamaktadır. (Yarışma sırasında içinden geçmeniz gerekebilecek çemberler veya dairelerin en küçüğü 70 cm,en büyüğü 130 cm ye kadar çıkabilecektir. Hava aracınızı bu ölçülere göre seçmenizi tavsiye ederiz.)
  3. Hava araçlarının otonom olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Uzaktan kumanda ile ya da VR Gözlük gibi aksesuarlar ile kontrol edebilirsiniz. C) Pist Bilgileri
  4. Pist, hava araçlarının slalom bir şekilde yarışması temeline dayanarak içinden geçmeniz gereken çemberlerden ve bazı şekillerden, etrafından dolaşmanız gereken direklerden oluşmaktadır.
  5. Pist boyunca hava araçlarının karşısına çapları 70cm-105cm-130cm olan daireler,çemberler çıkabilir. Yarışmacının, hava aracını o sıradaki en az bir çember veya daireden geçirmesi gerekmektedir.
  6. Yan yana bulunan çemberlerden hiç birinin içinden geçilmezse, yarışmacının süresine ceza eklenecektir.
  7. Pist krokisinde belirtilen güzergah boyunca hava araçlarının karşısına içinden geçmesi gereken tek bir cisim varsa, yarışmacı, hava aracını cismin içinden geçirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ceza süresi alır.
  8. Pistte etrafından dolaşılması gereken direkler bulunacaktır. Bu direklerin etrafından dolanmak zorunludur. Aksi takdirde hava aracı yarışmadan diskalifiye edilir.
  9. Pist içerisinde bulunan halat, kablo, çember vb. unsurlara karşı dikkatli olmak yarışmacıların görevidir. Hava aracını kontrol eden yarışmacıya bu tarz unsurlara çarpmaması konusunda uyarıda amaçlı olarak bir takım arkadaşı da yarışma alanında bulunabilir.
  10. Pistin detaylı krokisi yarışmadan 1 hafta önce açıklanacaktır.
 3. Yarışma Puanlaması
  1. Yarışmacıların puanlaması, hava araçlarının pisti bitirmesi süresi üzerinden olacaktır. En kısa sürede pisti tamamlayan en iyi dereceyi alacaktır.
  2. Hava aracının içinden geçmesi gereken tekli bir cismin içinden geçmemesi durumunda bitiş süresine 20 sn ceza eklenecektir.
  3. Puanlamaya dair küçük detaylar yakında paylaşılacaktır.

Okan Üniversitesi Mekatronik Kulübü, herhangi bir gerekçe vermeden gerektiğinde kurallarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

You can’t perform that action at this time.