Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
68 lines (48 sloc) 5.23 KB

Kurallar

ROBOKAN'19 HIZLI ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT KATEGORİSİ KURALLARI

Diğer kategorilerde olduğu gibi Hızlı Çizgi İzleyen Kategorisinde de Genel Kurallar geçerlidir.

1. Yarışmanın Amacı:

 1. Çizgi izleyen robotlar siyah zemin üzerindeki beyaz çizgiyi otonom takip etmek amacıyla tasarlanırlar. Çizgi izleyen robotlarda önemli olan çizgiyi kaybetmemeyi sağlayacak; doğru program, donanımsal kontrol ve hızdır.
 2. Bu kategorideki otonom çizgi izleyen robotlar; siyah parkur üzerindeki beyaz çizgileri takip ederek, parkuru en kısa sürede tamamlamaya çalışırlar.
 3. Yarışma esnasında robotu 1 kişi kullanacaktır. Robotlar otonom olacaktır. Yarışma esnasında robotlara dışarıdan müdahale edilemez ve cihazla uzaktan kontrol edilemez.
 4. Robotlar, bilgisayar programındaki kuraya göre eşleştirilirler. Aynı ekiplerin robotlarının birbirleriyle eşleşme durumları mümkündür. Bu konuda herhangi bir itiraz kabul edilmeyecektir. Kura sonuçları yayınlandıktan sonra değişimi mümkün değildir.

2. Eleme ve Final Pisti Yol İle İlgili Bilgileri

 1. Eleme ve final pisti aynı pisttir.
 2. Yollar siyah üzerine beyaz çizgi şeklindedir.
 3. Toplam yol 390*4 mm (toplam 1560mm±20m) genişliğinde, 20000mm (20metre), 3 mm kalınlığında siyah mat dekota malzemeden yapılmıştır.
 4. Beyaz alanın sonunda duramayan robotlar için yumuşatılmış bariyer vardır.
 5. Beyaz çizgiler 20±2 mm kalınlığında olacaktır.
 6. Her bir çizgi izleyen robot için ortasında çizgi olan 390 mm genişliğinde kulvar bulunmaktadır.
 7. Çizgi izleyen robotlar için başlangıç çizgisi bulunmaktadır. Başlangıç çizgisi pist başlangıcından 500 mm içeridedir . Bitiş çizgisi yolun sonundan 300mm içeride bulunmaktadır.
 8. Bitiş çizgisi hizasında, her bir parkurdaki robot için, 200 mm yukarısında sensörler bulunmaktadır.

Hizli

Şekil 1: Hızlı çizgi izleyen parkur numaraları

Hizli2

Şekil-2: Hızlı Çizgi İzleyen pisti 3D görüntüsü

Yarışmalar

1. Eleme ve Final Yarışı

 1. Robotların bu kategoride yarışabilmeleri için piste uygun bir şekilde tasarlanması gerekmektedir.
 2. Robotlar 4’erli gruplar olarak yarışırlar. Gruplar kura ile belirlenir. Kura sonucu hangi robotun, hangi parkurda yarışacağı belli olur. (1. parkur, 2. parkur, 3. parkur, 4. parkur şeklinde)
 3. Gruptaki robotlardan ilk ikiye giren robotlar bir üst tura geçerler.
 4. Elemeler, katılımcı sayısı veya eleme durumuna göre dörderli veya üçerli gruplar halinde yapılır.
 5. Elemeler finale kadar bu şekilde devam eder.
 6. Pistte her parkurdaki yarışmacı için, ayrı ayrı bitişi algılayan sensörler kullanılır.Birinci ve ikincilerin tespiti için kronometre sürelerine bakılır.
 7. En iyi süreye sahip iki robot bir üst tura çıkar. Gruptaki yarışmacılar robotlarını çalışır vaziyette başlangıç çizgisinin önüne kendilerine ait parkura yerleştireceklerdir. Hakem işaretinden sonra otomatik kapı açılarak yarışma başlayacaktır.
 8. Hakem işaretinden önce robot hareket eder ve kapıya çarparsa, kapıya çarpan robot diskalifiye edilir. Diğer robotlar yeniden başlangıç noktasına yerleştirilerek yarışmaya devam edilir.
 9. Başlangıç yapamayan veya yanlış parkura geçen robotlar diskalifiye olur.
 10. Robotlar yarışmayı başladıkları parkurda bitirmek zorundadır. Başka bir parkura geçerek yarışmayı tamamlayan robotlar diskalifiye olur.
 11. Bitiş çizgisine ulaşmadan bütün robotlar parkurdan çıkarsa, robotların tamamı elenir.
 12. Yarışma esnasında robot diğer robota çarpar ve pist dışına atarsa her iki robotta diskalifiye olur. Yarışma tekrarlanmaz.
 13. Gruplardan ilki ikiye girenler yeniden kuraya tabi tutulup, üst gruplar oluşturulur.Final yarışına kadar bu şekilde yarışmaya devam edilir.
 14. Finale çıkabilmek için grup yarışlarından birinci ve ikinci gelmek esastır.
 15. Final yarışı da eleme yarışı gibi yapılacak, bitiş çizgisine varış sürelerine göre birinci, ikinci ve üçüncülük dereceleri belirlenecektir.Final yarışmasında süre eşitliği durumunda;
  1. En iyi süreye sahip olmaları durumunda, birincilik ve ikincilikiçin,
  2. En iyi ikinci süreye sahip olmaları durumunda, ikincilik veüçüncülük,
  3. En iyi üçüncü süreye sahip olmaları durumunda üçüncülük yarışmasıyapılır,
  4. Eşitlik bozulmazsa ağırlığı diğerlerine göre hafif olan robot yarışmayı kazanır. 17. Grup elemeleri ve final yarışmasında, yarışmacılara pillerini şarj etmeleri için ek bir süreverilmez.

2. Diğer Kurallar

 1. Mola, bakım veya tamir zamanı verilmez.
 2. Yola kalıcı bir iz veya işaret bırakılamaz zarar verilemez. Piste zarar veren robotlar diskalifiye edilir.
 3. Pist etrafında kronometre, ledli göstergeler veya çekim araçları olabilir. Bunlar sebep gösterilerek yarışma sonuçlarına itiraz dilekçesi kabul edilmeyecektir.

Okan Üniversitesi Mekatronik Kulübü, herhangi bir gerekçe vermeden gerektiğinde kurallarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

You can’t perform that action at this time.