New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Avandmete olukorra kirjeldus KOV tasandil #23

Open
infokujur opened this Issue Aug 24, 2017 · 10 comments

Comments

Projects
None yet
4 participants
@infokujur
Member

infokujur commented Aug 24, 2017

Peale haldusreformi on vaja teha suuri ümberkorraldusi ITsüsteemides.
Vaja on juhtida tähelepanu avaandmetele.

Tegelevad Hille ja Märt.

@infokujur

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@infokujur
Member

infokujur commented Aug 24, 2017

#17

@tormi

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@tormi

tormi Aug 28, 2017

Contributor

Kõige mõistlikum on selle teemaga alustada siit (v.a. Tallinn, jt suuremad, kellega tuleks tegeleda otse): http://kov.riik.ee/kontaktid/ > Henri Pook.

Contributor

tormi commented Aug 28, 2017

Kõige mõistlikum on selle teemaga alustada siit (v.a. Tallinn, jt suuremad, kellega tuleks tegeleda otse): http://kov.riik.ee/kontaktid/ > Henri Pook.

@boamaod

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@boamaod

boamaod Sep 13, 2017

Contributor

Põhimõtteliselt sisaldaks see järgnevaid teese:

 • Avaandmete kataloog on muudest infosüsteemidest eraldiseisev madala taseme andmeliides, mis esitab andmebaaside juba olemasolevat sisu sõltumatult lõppkasutajatele mõeldud veebiliidestest, mobiiliäppidest jmt kõrgema taseme liidestest ning teeb juurdepääsupiiranguta ning tundlikke isikuandmeid mitte sisaldavad andmehulgad kättesaadavaks võimalikult puhtal ja muutmata kujul.
 • Vanade infosüsteemide sisu kättesaadavaks tegemine avaandmete kataloogis on oluline ja seda nõuab ka seadus, aga on arusaadav, kui see toimub mingi kindla ajakava alusel ja ressursse mõistlikult panustades.
 • Andmete esmane ülespanek kataloogi on väikese kuluga ülesanne ja esimese sammu peaks tegema sõltumata infosüsteemide muudest arendusplaanidest kohe ning
  • avaldama andmekogud mille andmebaasi ühekordse väljavõtte tegemine vm eksport nt ühekuulise vm pikema intervalli tagant pole ülemäära koormav;
  • leppima linna/vallavalitsuses kokku esialgse vastutaja ja kontakti avaandmete teemadel, kes hakkab jälgima https://github.com/okestonia/opendata-issue-tracker ettepanekuid ning koguma idufirmade, kodanike, ülikoolide jt ettepanekuid andmete osas, neile vastama ning uuendama avaandmete kataloogi täiendamise ajakava.
 • Iga uue infosüsteemi puhul on andmesisu jaoks korrektse seadusele vastava avaandmete kataloogi loomine kohustuslik ning seaduse täitmata jätmine on alus täidesaatva võimu sekkumiseks seaduse rikkumise lõpetamiseks või ettevõtetele, eraisikutele jt huvitatud osapooltele hagemiseks seaduse eiramisest tuleneva majandusliku kasu hüvitamiseks.
 • Avaandmete kataloogid peaks põhinema riiklikel soovitustel https://opendata.riik.ee/et/juhendid ning taaskasutataval modulaarsel tarkvaral, mis teeb andmed standardsete APIde kaudu kättesadavaks, päritavaks, ülekantavaks, versioonitavaks jne, sj on oluline jälgida, et ei toimuks lukustamist ühe teenusepakkuja tarkvara või teenuse külge (vendor lock-in) ning kasutataks andmete avaldamisel korrektseid litsentse (CC BY).
 • Avaandmete kataloogis sisalduvad andmed peavad olema korrektselt koos litsentside ja andmestruktuuride versiooni infoga registreeritud riigi avaandmete portaalis https://opendata.riik.ee/.
 • Open Knowledge on valmis võtma endale kogukonna, st idufirmade, kodanike, ülikoolide jt ning omavalitsuste omavahelise suhtluse vahendamise, koondama ettepanekuid ning andma soovitusi avaandmete kataloogide loomise korraldamise tehniliste lahenduste ja ajakava osas.

Lisaks sellele peaks dokumenti panema võrdluse Soome/Helsingiga andmete kasutuse osas (statistika) ja mingid viited uuringutele, mis kinnitavad, et avaandmed on majanduslikult kasulikud, esialgsed viited:

Kõigele lisaks tasuks massiivselt Andrus Ansipit tsiteerida.

Contributor

boamaod commented Sep 13, 2017

Põhimõtteliselt sisaldaks see järgnevaid teese:

 • Avaandmete kataloog on muudest infosüsteemidest eraldiseisev madala taseme andmeliides, mis esitab andmebaaside juba olemasolevat sisu sõltumatult lõppkasutajatele mõeldud veebiliidestest, mobiiliäppidest jmt kõrgema taseme liidestest ning teeb juurdepääsupiiranguta ning tundlikke isikuandmeid mitte sisaldavad andmehulgad kättesaadavaks võimalikult puhtal ja muutmata kujul.
 • Vanade infosüsteemide sisu kättesaadavaks tegemine avaandmete kataloogis on oluline ja seda nõuab ka seadus, aga on arusaadav, kui see toimub mingi kindla ajakava alusel ja ressursse mõistlikult panustades.
 • Andmete esmane ülespanek kataloogi on väikese kuluga ülesanne ja esimese sammu peaks tegema sõltumata infosüsteemide muudest arendusplaanidest kohe ning
  • avaldama andmekogud mille andmebaasi ühekordse väljavõtte tegemine vm eksport nt ühekuulise vm pikema intervalli tagant pole ülemäära koormav;
  • leppima linna/vallavalitsuses kokku esialgse vastutaja ja kontakti avaandmete teemadel, kes hakkab jälgima https://github.com/okestonia/opendata-issue-tracker ettepanekuid ning koguma idufirmade, kodanike, ülikoolide jt ettepanekuid andmete osas, neile vastama ning uuendama avaandmete kataloogi täiendamise ajakava.
 • Iga uue infosüsteemi puhul on andmesisu jaoks korrektse seadusele vastava avaandmete kataloogi loomine kohustuslik ning seaduse täitmata jätmine on alus täidesaatva võimu sekkumiseks seaduse rikkumise lõpetamiseks või ettevõtetele, eraisikutele jt huvitatud osapooltele hagemiseks seaduse eiramisest tuleneva majandusliku kasu hüvitamiseks.
 • Avaandmete kataloogid peaks põhinema riiklikel soovitustel https://opendata.riik.ee/et/juhendid ning taaskasutataval modulaarsel tarkvaral, mis teeb andmed standardsete APIde kaudu kättesadavaks, päritavaks, ülekantavaks, versioonitavaks jne, sj on oluline jälgida, et ei toimuks lukustamist ühe teenusepakkuja tarkvara või teenuse külge (vendor lock-in) ning kasutataks andmete avaldamisel korrektseid litsentse (CC BY).
 • Avaandmete kataloogis sisalduvad andmed peavad olema korrektselt koos litsentside ja andmestruktuuride versiooni infoga registreeritud riigi avaandmete portaalis https://opendata.riik.ee/.
 • Open Knowledge on valmis võtma endale kogukonna, st idufirmade, kodanike, ülikoolide jt ning omavalitsuste omavahelise suhtluse vahendamise, koondama ettepanekuid ning andma soovitusi avaandmete kataloogide loomise korraldamise tehniliste lahenduste ja ajakava osas.

Lisaks sellele peaks dokumenti panema võrdluse Soome/Helsingiga andmete kasutuse osas (statistika) ja mingid viited uuringutele, mis kinnitavad, et avaandmed on majanduslikult kasulikud, esialgsed viited:

Kõigele lisaks tasuks massiivselt Andrus Ansipit tsiteerida.

@boamaod

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@boamaod

boamaod Sep 13, 2017

Contributor

Statistikat:

Helsingi -- http://www.hri.fi

Kas keegi uurib välja mitu konkurssi on Helsingi on korraldanud/sponsoreerinud ja mitu rakendust on seal tehtud?

Kontaktid leiab: http://www.hri.fi/en/about/contact-information/

Eesti statistika:

Tartu -- https://www.tartu.ee/et/avaandmed
19 andmehulka

Tallinn -- http://avaandmed.tallinn.ee/
20 andmehulka

Pärnu -- https://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/?o=39&o2=123029&u=-1&hdr=od&tbs=all
4 andmehulka

Rakendused:

Kas siit on veel mõni KOV puudu?

Hinnangud:

 • omavalitsused ei täida seadust ja süüdi on selles osaliselt ka riik, kes ei näita eeskuju ega tee selgitustööd, sh pole eraldanud ressursse MKM avaandmete tegevuskava elluviimiseks (plaanitud ametikohad täitmata jne)
 • opendata.riik.ee kirjed on sageli fiktiivsed ja keegi ei halda neid, ei kustuta valesid kirjeid, ei uuenda CKAN baastarkvara ja mooduleid
 • Eesti tase avaandmete indeksites on EL riikide teises pooles ja see on isegi positiivne hinnang (eksperdid on andnud indeksitele sisendit, mis pole alati täpne, nt on väidetud, et x-tee asendab avaandmed jne)
Contributor

boamaod commented Sep 13, 2017

Statistikat:

Helsingi -- http://www.hri.fi

Kas keegi uurib välja mitu konkurssi on Helsingi on korraldanud/sponsoreerinud ja mitu rakendust on seal tehtud?

Kontaktid leiab: http://www.hri.fi/en/about/contact-information/

Eesti statistika:

Tartu -- https://www.tartu.ee/et/avaandmed
19 andmehulka

Tallinn -- http://avaandmed.tallinn.ee/
20 andmehulka

Pärnu -- https://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/?o=39&o2=123029&u=-1&hdr=od&tbs=all
4 andmehulka

Rakendused:

Kas siit on veel mõni KOV puudu?

Hinnangud:

 • omavalitsused ei täida seadust ja süüdi on selles osaliselt ka riik, kes ei näita eeskuju ega tee selgitustööd, sh pole eraldanud ressursse MKM avaandmete tegevuskava elluviimiseks (plaanitud ametikohad täitmata jne)
 • opendata.riik.ee kirjed on sageli fiktiivsed ja keegi ei halda neid, ei kustuta valesid kirjeid, ei uuenda CKAN baastarkvara ja mooduleid
 • Eesti tase avaandmete indeksites on EL riikide teises pooles ja see on isegi positiivne hinnang (eksperdid on andnud indeksitele sisendit, mis pole alati täpne, nt on väidetud, et x-tee asendab avaandmed jne)
@boamaod

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@boamaod

boamaod Sep 18, 2017

Contributor

Täiendav idee: saadame koos selle dokumendiga suurimates omavalitsustes kandieerivatele erakondadele ja valimisliitudele konkreetselt formuleeritud viis küsimust, et kuidas nad kavatsevad nende asjadega pärast valimisi tegeleda.

Contributor

boamaod commented Sep 18, 2017

Täiendav idee: saadame koos selle dokumendiga suurimates omavalitsustes kandieerivatele erakondadele ja valimisliitudele konkreetselt formuleeritud viis küsimust, et kuidas nad kavatsevad nende asjadega pärast valimisi tegeleda.

@infokujur

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@infokujur

infokujur Sep 18, 2017

Member

Kui konkreetsete andmehulkade osas tuleb infot, siis palun dokumenteerige siia: https://github.com/okestonia/opendata-issue-tracker/issues

Ja sildistage "Local Auth". Siis edaspidi saab seda tegevusliini (andmekogude ja haldajate/vastutajate lõikes) seal jälgida.

Ühtlasi tuleks panna paika, millal hakkab jälle Issue trackeri groomimine pihta. Kui mitte varem, siis arutame seda protsessi Üldkoosolekul.
#22

Member

infokujur commented Sep 18, 2017

Kui konkreetsete andmehulkade osas tuleb infot, siis palun dokumenteerige siia: https://github.com/okestonia/opendata-issue-tracker/issues

Ja sildistage "Local Auth". Siis edaspidi saab seda tegevusliini (andmekogude ja haldajate/vastutajate lõikes) seal jälgida.

Ühtlasi tuleks panna paika, millal hakkab jälle Issue trackeri groomimine pihta. Kui mitte varem, siis arutame seda protsessi Üldkoosolekul.
#22

@Hillehinsberg

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@Hillehinsberg

Hillehinsberg Sep 27, 2017

Collaborator

Ma olen liituvate KOVide olukorrast aru saanud nii, et kõige esmasem probleem igasugu andmekogudega on turvalisus. Seega vajavad KOVid abi (enamusel pole infosüsteemide teemal pädevust ega inimest) ja nõu, kuidas ühelt poolt kaitsta andmeid ja teisalt avada - kuidas teha õige liigitus.

Esiteks on palju andmeid kohalike elanike kohta, mida ei peagi haldama KOVid vaid riik, nt ehitisregister, sotsiaaltoetuste süsteemid STAR ja SKAIS – siin on vaja uutel KOVidel juurdepääsu ja õigusi hallata. Andmete avamise üle nad ei otsusta.

Teist tüüpi hoiab Andmevara, kontrollib teenuse kvaliteeti ja pakub ka digitaalset menetlust (sh eeltäidetud teenuse taotlemise vorme).
Kolmas tüüp: KOV peaks ise haldama, aga tegelikkuses on need andmekogud teenusepakkujate käes.
Siin on kõige keerukam olukord.

Collaborator

Hillehinsberg commented Sep 27, 2017

Ma olen liituvate KOVide olukorrast aru saanud nii, et kõige esmasem probleem igasugu andmekogudega on turvalisus. Seega vajavad KOVid abi (enamusel pole infosüsteemide teemal pädevust ega inimest) ja nõu, kuidas ühelt poolt kaitsta andmeid ja teisalt avada - kuidas teha õige liigitus.

Esiteks on palju andmeid kohalike elanike kohta, mida ei peagi haldama KOVid vaid riik, nt ehitisregister, sotsiaaltoetuste süsteemid STAR ja SKAIS – siin on vaja uutel KOVidel juurdepääsu ja õigusi hallata. Andmete avamise üle nad ei otsusta.

Teist tüüpi hoiab Andmevara, kontrollib teenuse kvaliteeti ja pakub ka digitaalset menetlust (sh eeltäidetud teenuse taotlemise vorme).
Kolmas tüüp: KOV peaks ise haldama, aga tegelikkuses on need andmekogud teenusepakkujate käes.
Siin on kõige keerukam olukord.

@boamaod

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@boamaod

boamaod Oct 26, 2017

Contributor

Üldkoosolekul selgus, et õigete litsentside kasutamist tuleks igal juhul õigel ajal rõhutada, sest kui litsentsipimedus maad võtab, siis tagantjärele on seda peaaegu võimatu parandada. Ametlikult soovitatav litsents on (https://opendata.riik.ee/et/kkk):

Avaandmete hulgal peab olema litsents, mis võimaldab tema vaba, piiranguteta kasutamist, töötlemist ja levitamist, sealjuures võimaldama levitamist kasutaja valikul nii tasuta kui tasu eest.

Eelsitatult soovitame litsentsiks valida Creative Commons litsentsi, vt täpsemalt https://creativecommons.org/. Sealloetletud litsentsidest soovitame eeskätt CC by 3.0 litsentsi: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Contributor

boamaod commented Oct 26, 2017

Üldkoosolekul selgus, et õigete litsentside kasutamist tuleks igal juhul õigel ajal rõhutada, sest kui litsentsipimedus maad võtab, siis tagantjärele on seda peaaegu võimatu parandada. Ametlikult soovitatav litsents on (https://opendata.riik.ee/et/kkk):

Avaandmete hulgal peab olema litsents, mis võimaldab tema vaba, piiranguteta kasutamist, töötlemist ja levitamist, sealjuures võimaldama levitamist kasutaja valikul nii tasuta kui tasu eest.

Eelsitatult soovitame litsentsiks valida Creative Commons litsentsi, vt täpsemalt https://creativecommons.org/. Sealloetletud litsentsidest soovitame eeskätt CC by 3.0 litsentsi: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

@infokujur

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@infokujur

infokujur Feb 15, 2018

Member

Litsenseerimine sai endale oma issue #33

Member

infokujur commented Feb 15, 2018

Litsenseerimine sai endale oma issue #33

@infokujur

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@infokujur

infokujur Aug 3, 2018

Member

@infokujur tegeleb teemaga kaudselt avaandmete infopäeva raames.
Tulemuse lingin siia.
okestonia/opendata-issue-tracker#95

Member

infokujur commented Aug 3, 2018

@infokujur tegeleb teemaga kaudselt avaandmete infopäeva raames.
Tulemuse lingin siia.
okestonia/opendata-issue-tracker#95

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment