Skip to content
Permalink
Browse files

add flag to all datasets

 • Loading branch information...
keeganmcbride committed Jan 3, 2019
1 parent c4ca596 commit 359a602823b8657741c28166271b0703be3a96e7
Showing with 364 additions and 16 deletions.
 1. +1 −0 _datasets/Ametlike-teadaannete.md
 2. +1 −0 _datasets/aadressiandmed.md
 3. +1 −0 _datasets/aegviiduvallavalitsus.md
 4. +1 −0 _datasets/ajapaik.md
 5. +1 −0 _datasets/andmestik-rahvastikuregistris-leiduvate-nimedega.md
 6. +1 −0 _datasets/ariregister.md
 7. +2 −0 _datasets/aukonsulaadid.md
 8. +2 −0 _datasets/aukonsulid.md
 9. +7 −0 _datasets/avaliku-korra-vastased-ja-avalikus-kohas-toime-pandud-syyteod.md
 10. +2 −0 _datasets/basseinid.md
 11. +2 −0 _datasets/basseinide-veeproovid.md
 12. +2 −0 _datasets/dea.md
 13. +11 −0 _datasets/digar.md
 14. +10 −0 _datasets/eesti-hariduse-infos-steemi-avaandmed.md
 15. +1 −0 _datasets/eesti-kirjandusmuuseumi-arhiivide-avaandmed.md
 16. +1 −0 _datasets/eesti-patendiameti-kaubam-rkide-avalikud-andmed.md
 17. +8 −0 _datasets/eesti-spordiregistri-avaandmed.md
 18. +14 −0 _datasets/eesti-teadusinfos-steem.md
 19. +9 −0 _datasets/eesti-tollitariifistik_01022018.md
 20. +4 −1 _datasets/eesti-usaldusnimekiri.md
 21. +2 −0 _datasets/eesti-vabariigi-aukonsulid.md
 22. +1 −0 _datasets/eesti-vabariigi-piiripunktid.md
 23. +1 −0 _datasets/eesti_majanduse_tegevusalade_klassifikaator_2008.md
 24. +2 −0 _datasets/ehitisregister.md
 25. +3 −0 _datasets/eksamite-infos-steemi-avaandmed.md
 26. +12 −0 _datasets/erb.md
 27. +1 −0 _datasets/ert.md
 28. +1 −0 _datasets/euroopa-liidu-struktuuritoetus.md
 29. +1 −0 _datasets/fidek2015.md
 30. +1 −0 _datasets/haridus-ja-teadusministeeriumi-avalik-dokumendiregister.md
 31. +1 −0 _datasets/harku-vallavalitsus.md
 32. +4 −0 _datasets/histranspordiregistri-avaandmed.md
 33. +2 −0 _datasets/joogiveeallikad.md
 34. +2 −0 _datasets/joogiveeallikate-veeproovid.md
 35. +10 −0 _datasets/kinnisvararegister.md
 36. +12 −1 _datasets/kollektiivlepingute-andmekogu.md
 37. +1 −0 _datasets/koolide-infos-steemi-avaandmed.md
 38. +1 −0 _datasets/kr.md
 39. +1 −0 _datasets/kultuurimalestiste-register.md
 40. +2 −0 _datasets/kutseregister.md
 41. +1 −0 _datasets/laev.md
 42. +2 −0 _datasets/liiklusj-relevalve-infos-steem.md
 43. +6 −0 _datasets/liiklusjarelevalve-alased-syyteod.md
 44. +1 −0 _datasets/lipupaevad.md
 45. +2 −0 _datasets/loodusliku-mineraalvee-ja-allikavee-allikad.md
 46. +2 −0 _datasets/loodusliku-mineraalvee-ja-allikavee-allikate-veeproovid.md
 47. +2 −0 _datasets/loodusliku-mineraalvee-ja-allikavee-andmed.md
 48. +2 −0 _datasets/loodusliku-mineraalvee-ja-allikavee-k-itlejad.md
 49. +2 −0 _datasets/loodusliku-mineraalvee-ja-allikavee-veeproovid.md
 50. +1 −0 _datasets/loomeliitude-andmekogu-avaandmed.md
 51. +1 −0 _datasets/maa-ameti-avaandmete-portaal.md
 52. +2 −0 _datasets/majandus-ja-kommunikatsiooniministeeriumi-teenuste-otsing.md
 53. +2 −0 _datasets/majandustegevuse-register.md
 54. +4 −0 _datasets/meditsiiniseadmete-andmekogu-avaandmed.md
 55. +3 −0 _datasets/mem-kalapuuk.md
 56. +9 −0 _datasets/mem-mahe.md
 57. +3 −0 _datasets/mem-mater.md
 58. +3 −0 _datasets/mem-msr.md
 59. +3 −0 _datasets/mem-riiklik-alkoholiregister.md
 60. +3 −0 _datasets/mem-soodakaitlejad.md
 61. +6 −0 _datasets/mem-sordiregister.md
 62. +11 −0 _datasets/mem-taimekaitsevahendite-register.md
 63. +3 −0 _datasets/mem-toidukaitlejad.md
 64. +5 −2 _datasets/mem-tuulekaer.md
 65. +2 −0 _datasets/mem-vaetiseregister.md
 66. +2 −0 _datasets/mem-veterinaararstid.md
 67. +1 −0 _datasets/meremeestele-valjastatud-merel-tootamiseks-vajalikud-dokumendid.md
 68. +1 −0 _datasets/muuseumide-infos-steemi-avaandmed.md
 69. +2 −0 _datasets/nimem-rgiste-register.md
 70. +7 −0 _datasets/p-llumajandusloomade-register.md
 71. +7 −3 _datasets/p-llumassiivide-register.md
 72. +1 −0 ...sets/p-ringud-kodakondsus-ja-migratsiooni-dokumentide-kehtivuse-v-i-menetlemise-staatuse-kohta.md
 73. +2 −0 _datasets/posti-sihtnumbrid-postiindeksid.md
 74. +1 −0 _datasets/ppa-kontaktandmed.md
 75. +1 −0 _datasets/ppa-piirivalvekordonid.md
 76. +1 −0 _datasets/ppa-politseijaoskondade-kontaktid.md
 77. +1 −0 _datasets/ppa-teeninduste-kontaktandmed-ja-vastuv-tuajad.md
 78. +1 −0 _datasets/ppa-teenistustes-osutatavad-teenused.md
 79. +3 −1 _datasets/proviisorite-ja-farmatseutide-riiklik-register.md
 80. +7 −1 _datasets/rahvusarhiivi-arhiivikirjeldused.md
 81. +2 −0 _datasets/rahvusp-had.md
 82. +2 −0 _datasets/rahvusvahelised-organisatsioonid.md
 83. +2 −0 _datasets/rahvusvaheliste-organisatsioonide-esindused.md
 84. +2 −0 _datasets/riha-brief.md
 85. +1 −0 _datasets/riha-linkandmed.md
 86. +2 −0 _datasets/riigihangete-register.md
 87. +2 −0 _datasets/saatkonnad.md
 88. +1 −0 _datasets/saue-linnavalitsus.md
 89. +3 −1 _datasets/sotsiaalteenuste-ja-toetuste-andmeregister-star.md
 90. +1 −0 _datasets/statistika-andmebaas.md
 91. +3 −1 _datasets/strateegilise-kauba-registreeritud-vahendajad.md
 92. +2 −0 _datasets/strateegilise-kauba-sertifikaadid-eesti.md
 93. +2 −0 _datasets/strateegilise-kauba-sertifikaadid-el.md
 94. +4 −0 _datasets/supluskohad.md
 95. +1 −0 _datasets/tallinn-arvudes.md
 96. +2 −0 _datasets/tallinn-avalike-urituste-load.md
 97. +1 −3 _datasets/tallinn-ilutulestike-load.md
 98. +1 −0 _datasets/tallinn-linnaosade-trukikaardid.md
 99. +1 −0 _datasets/tallinn-raieload.md
 100. +1 −0 _datasets/tallinn-services.md
 101. +2 −0 _datasets/tallinn-spordiurituste-load.md
 102. +1 −0 _datasets/tallinn-teenuste-kirjeldused-arhiiv.md
 103. +1 −0 _datasets/tallinn-teenuste-kirjeldused-avalik-kord.md
 104. +1 −0 _datasets/tallinn-teenuste-kirjeldused-ettevotlus-kaubandus-ja-reklaam.md
 105. +1 −0 _datasets/tallinn-teenuste-kirjeldused-haridus.md
 106. +1 −0 _datasets/tallinn-teenuste-kirjeldused-heakord-ja-haljastus.md
 107. +1 −0 _datasets/tallinn-teenuste-kirjeldused-keskkonnakaitse.md
 108. +1 −0 _datasets/tallinn-teenuste-kirjeldused-kultuur.md
 109. +1 −0 _datasets/tallinn-teenuste-kirjeldused-linnajuhtimine.md
 110. +1 −0 _datasets/tallinn-teenuste-kirjeldused-muinsuskaitse-ja-miljooalad.md
 111. +1 −0 _datasets/tallinna-andmekogud.md
 112. +1 −0 _datasets/tallinna-eelarve.md
 113. +2 −1 _datasets/tallinna-geoportaal.md
 114. +1 −0 _datasets/tallinna-planeeringute-register-tpr.md
 115. +1 −0 _datasets/tallinna-teenused.md
 116. +1 −0 _datasets/tartu-alkoholireklaami-keelualad-tartu-linnas.md
 117. +1 −0 _datasets/tartu-asumid-mitteametlikud.md
 118. +1 −0 _datasets/tartu-avalike-tualettruumide-asukohad-tartu-linnas.md
 119. +1 −0 _datasets/tartu-kalmistute-kaardirakendus.md
 120. +1 −0 _datasets/tartu-koolide-asukohad-tartu-linnas.md
 121. +1 −0 _datasets/tartu-lahiaastatel-korrastatud-konniteed-tartu-linnas.md
 122. +1 −0 _datasets/tartu-lasteaedade-asukohad-tartu-linnas.md
 123. +1 −0 _datasets/tartu-lastehoiu-asukohad-tartu-linnas.md
 124. +1 −0 _datasets/tartu-linna-avaandmed.md
 125. +1 −0 _datasets/tartu-linna-kergliiklusteedevorgustik.md
 126. +1 −0 _datasets/tartu-linna-poolt-hooldatavad-haljastud-inventari.md
 127. +1 −0 _datasets/tartu-linna-tanavavalgustusvork.md
 128. +1 −0 _datasets/tartu-linna-uhistranspordi-peatuste-numbrid-nimekiri.md
 129. +1 −0 _datasets/tartu-linnaosad-mitteametlikud.md
 130. +3 −0 _datasets/tartu-linnavalitsuse-dokumendihaldussusteemis-avaldatud-oigusaktid.md
 131. +1 −0 _datasets/tartu-linnavalitsuse-struktuuriuksuste-andmed.md
 132. +1 −0 _datasets/tartu-linnavalitsuse-tootajate-kontaktandmed.md
 133. +1 −0 _datasets/tartu-linnavolikogu-liikmed-komisjonide-liikmed.md
 134. +1 −0 _datasets/tartu-linnavolikogu-liikmed.md
 135. +1 −0 _datasets/tartu-planeeritav-tartu-linna-kergliiklusteede-vorgustik.md
 136. +1 −0 _datasets/tartu-reaalajaline-peatuse-info-peatuste-kaupa-kus.md
 137. +1 −0 _datasets/tartu-spordi-manguvaljakute-asukohad-tartu-linnas.md
 138. +1 −0 _datasets/tartu-statistiline-ulevaade-tartu-2015.md
 139. +1 −0 _datasets/tartu-uldplaneeringuga-maaratud-maakasutus.md
 140. +1 −0 _datasets/tartu-valimisjaoskondade-asukohad-tartu-linnas.md
 141. +5 −0 _datasets/tervishoiuteenuse-osutamise-tegevuslubade-riiklik-register.md
 142. +2 −0 _datasets/toetuste-saajad.md
 143. +3 −0 _datasets/ujulad.md
 144. +1 −0 _datasets/valimiste-avaandmed.md
 145. +8 −1 _datasets/varavastased-syyteod.md
 146. +4 −0 _datasets/veek-itlejad.md
@@ -9,6 +9,7 @@ resources:
- name: Ametlikud Teadaanded
url: 'https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing'
format: 'xml, rtf, txt'
interactive: 'True'
license: 'http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/'
update_freq: ''
date_issued: 2015/07/06
@@ -9,6 +9,7 @@ resources:
- name: Aadressid
url: 'http://xgis.maaamet.ee/adsavalik/ads?xBTN.newvalja'
format: HTML
interactive: 'True'
license: 'http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/'
update_freq: 'http://purl.org/linked-data/sdmx/2009/code#freq-A'
date_issued: 2015/04/27
@@ -9,6 +9,7 @@ resources:
- name: Aegviidu Vallavalitsuse DHS
url: 'http://avalik.amphora.ee/aegviiduvv/index.aspx?org=363&unit=-1'
format: html
interactive: 'True'
license: 'http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/'
update_freq: 'http://purl.org/linked-data/sdmx/2009/code#freq-A'
date_issued: 2015/03/26
@@ -9,6 +9,7 @@ resources:
- name: Ajapaik.ee avaandmete liides
url: 'http://opendata.ajapaik.ee'
format: JSON
interactive: 'True'
license: 'http://creativecommons.org/about/cc0'
update_freq: ''
date_issued: '2018/12/19'
@@ -9,6 +9,7 @@ resources:
- name: Andmestik rahvastikuregistri nimedest
url: 'https://opendata.riik.ee/downloads/koiknimedseisuga01.02.2018.xlsx'
format: XML
interactive: 'False'
license: ''
update_freq: ''
date_issued: 2018/02/01
@@ -9,6 +9,7 @@ resources:
- name: 'Äriregistri avalikud tasuta andmed [ettevõtja (ühingu) nimi, registrikood, käibemaksukohustuslase number, staatus, aadress, link ettevõtja andmetele]'
url: 'http://avaandmed.rik.ee/andmed/ARIREGISTER/'
format: 'xml, csv'
interactive: 'True'
license: 'http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/'
update_freq: ''
date_issued: 2015/07/06
@@ -9,9 +9,11 @@ resources:
- name: asutused_avaandmed.xml
url: 'http://opendata.vm.ee/asutused_avaandmed.xml'
format: XML
interactive: 'False'
- name: asutused_avaandmed_schema.xml
url: 'http://opendata.vm.ee/asutused_avaandmed_schema.xml'
format: XSD
interactive: 'False'
license: 'http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/'
update_freq: ''
date_issued: 2015/03/26
@@ -9,9 +9,11 @@ resources:
- name: aukonsulid.xml
url: 'http://opendata.vm.ee/aukonsulid.xml'
format: XML
interactive: 'False'
- name: aukonsulid_schema.xml
url: 'http://opendata.vm.ee/aukonsulid_schema.xml'
format: XSD
interactive: 'False'
license: 'http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/'
update_freq: ''
date_issued: 2015/03/26
@@ -9,24 +9,31 @@ resources:
- name: 11.01.2018 Süüteod üle-eelmise viie aasta kohta.
url: 'https://opendata.smit.ee/ppa/files/avalik_3.zip'
format: ZIP
interactive: 'False'
- name: 11.01.2018 Süüteod üle-eelmise viie aasta kohta.
url: 'https://opendata.smit.ee/ppa/csv/avalik_3.csv'
format: CSV
interactive: 'False'
- name: 16.11.2017 Süüteod eelmisele aastale eelneval 5 aastal ZIP
url: 'https://opendata.smit.ee/ppa/files/avalik_2.zip'
format: csv / zip
interactive: 'False'
- name: 16.11.2017 Süüteod eelmisele aastale eelneval 5 aastal
url: 'https://opendata.smit.ee/ppa/csv/avalik_2.csv'
format: CSV
interactive: 'False'
- name: 16.11.2017 Süüteod sellel ja eelmisel aastal ZIP
url: 'https://opendata.smit.ee/ppa/files/avalik_1.zip'
format: csv / zip
interactive: 'False'
- name: 16.11.2017 Süüteod sellel ja eelmisel aastal
url: 'https://opendata.smit.ee/ppa/csv/avalik_1.csv'
format: CSV
interactive: 'False'
- name: Selgitused avaldatavate andmete kohta
url: 'https://www.politsei.ee/et/avaandmed'
format: HTML
interactive: 'True'
license: 'http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/'
update_freq: ''
date_issued: 2017/11/15
@@ -9,9 +9,11 @@ resources:
- name: Basseinid
url: 'http://vtiav.sm.ee/index.php/opendata/basseinid.xml'
format: XML
interactive: 'False'
- name: Kirjeldus
url: 'http://vtiav.sm.ee/?active_tab_id=A'
format: HTML
interactive: 'True'
license: 'http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/'
update_freq: ''
date_issued: 2015/02/18
@@ -9,9 +9,11 @@ resources:
- name: Basseinide veeproovid
url: 'http://vtiav.sm.ee/index.php/opendata/basseini_veeproovid.xml'
format: XML
interactive: 'False'
- name: Kirjeldus
url: 'http://vtiav.sm.ee/?active_tab_id=A'
format: HTML
interactive: 'True'
license: 'http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/'
update_freq: ''
date_issued: 2015/02/18
@@ -9,9 +9,11 @@ resources:
- name: 10.04.2017 Eesti artiklid (marc21xml)
url: 'http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea-oaiserver?verb=ListRecords&metadataPrefix=marc21'
format: XML
interactive: 'False'
- name: Digitaalarhiivi DIGAR Eesti artiklid kodulehekülg
url: 'http://dea.digar.ee'
format: HTML
interactive: 'True'
license: 'http://creativecommons.org/about/cc0'
update_freq: ''
date_issued: 2017/04/10
@@ -9,36 +9,47 @@ resources:
- name: 01.03.2017 Ajakirjad (EDM - Europeana Data Model)
url: 'http://data.digar.ee:8080/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=journal&metadataPrefix=edm'
format: XML
interactive: 'False'
- name: 01.03.2017 Helisalvestised (EDM - Europeana Data Model)
url: 'http://data.digar.ee:8080/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=soundrecording&metadataPrefix=edm'
format: XML
interactive: 'False'
- name: 01.03.2017 Noodid (EDM - Europeana Data Model)
url: 'http://data.digar.ee:8080/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=sheet_music&metadataPrefix=edm'
format: XML
interactive: 'False'
- name: 01.03.2017 Jätkväljaanded (EDM - Europeana Data Model)
url: 'http://data.digar.ee:8080/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=serials&metadataPrefix=edm'
format: XML
interactive: 'False'
- name: 01.03.2017 Standardid (EDM - Europeana Data Model)
url: 'http://data.digar.ee:8080/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=standard&metadataPrefix=ese'
format: XML
interactive: 'False'
- name: 01.03.2017 Plakatid (EDM - Europeana Data Model)
url: 'http://data.digar.ee:8080/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=poster&metadataPrefix=edm'
format: XML
interactive: 'False'
- name: 01.03.2017 Postkaardid (EDM - Europeana Data Model)
url: 'http://data.digar.ee:8080/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=postcard&metadataPrefix=edm'
format: XML
interactive: 'False'
- name: 01.03.2017 Kaardid (EDM - Europeana Data Model)
url: 'http://data.digar.ee:8080/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=map&metadataPrefix=edm'
format: XML
interactive: 'False'
- name: 01.03.2017 Raamatud (EDM - Europeana Data Model)
url: 'http://data.digar.ee:8080/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=book&metadataPrefix=edm'
format: XML
interactive: 'False'
- name: Digitaalarhiivi DIGAR kodulehekülg
url: 'http://www.digar.ee'
format: HTML
interactive: 'Trie'
- name: Eesti Rahvusraamatukogu avaandmete portaal
url: 'http://data.digar.ee'
format: HTML
interactive: 'True'
license: ''
update_freq: ''
date_issued: 2017/03/13
@@ -9,33 +9,43 @@ resources:
- name: 16.04.2018 Õppeasutuste avaandmed
url: 'http://enda.ehis.ee/avaandmed/rest/oppeasutused/-/Kool/E/-/-/-/-/-/-/0/0/XML'
format: XML
interactive: 'False'
- name: 16.04.2018 Õppeasutuste tegevuslubade avaandmed
url: 'http://enda.ehis.ee/avaandmed/rest/tegevusload/-/-/-/-/-/-/-/-/1/XML'
format: XML
interactive: 'False'
- name: EHIS avaandmete CSV ja XML päringute koostamise juhend
url: 'http://enda.ehis.ee/avaandmed/EHIS_avaandmed.pdf'
format: PDF
interactive: 'True'
- name: Haridusstatistika portaal Haridussilm
url: 'https://www.haridussilm.ee/'
format: HTML
interactive: 'True'
- name: Õppeasutuste kontaktandmed
url: 'https://www.hm.ee/ehis/statistilised_tabelid/download.php?file=koolide_kontaktid.xls'
format: XLS
interactive: 'False'
- name: Õppekavade registri väljavõte
url: 'https://www.hm.ee/ehis/statistilised_tabelid/download.php?file=oppekavad.xlsx'
format: xlsx
interactive: 'False'
- name: Õppeasutuste ja õppurite kohta käiv statistika
url: 'https://www.hm.ee/ehis/statistilised_tabelid/download.php?file=alus_yld_oppeasutused_oppurid.xlsx'
format: xlsx
interactive: 'False'
- name: Õppeasutuste otsing EHISe avalikus vaates
url: 'https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppeasutus/OppeasutusOtsi.faces'
format: HTML
interactive: 'True'
- name: Õppeasutuste tegevuslubade otsing EHISe avalikus vaates
url: 'https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces'
format: HTML
interactive: 'True'
- name: Õppekavade otsing EHISe avalikus vaates
url: 'https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces'
format: HTML
interactive: 'True'
license: 'http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/'
update_freq: ''
date_issued: 2018/04/19
@@ -9,6 +9,7 @@ resources:
- name: Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivide avaandmed
url: 'http://kivike.kirmus.ee/index.php?dok_id=38&module=2&op='
format: HTML
interactive: 'True'
license: 'http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/'
update_freq: ''
date_issued: 2015/03/16
@@ -9,6 +9,7 @@ resources:
- name: 01.07.2015 MYSQL
url: 'http://avaandmed.rik.ee/andmed/PA/'
format: HTML
interactive: 'True'
license: 'http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/'
update_freq: ''
date_issued: 2015/08/03
@@ -9,30 +9,38 @@ resources:
- name: 23.02.2015 Treenerid
url: 'https://www.spordiregister.ee/opendata/files/treenerid.json'
format: JSON
interactive: 'False'
- name: 23.02.2015 Treenerid
url: 'https://www.spordiregister.ee/opendata/files/treenerid.xml'
format: XML
interactive: 'False'
- name: 23.02.2015 Spordiehitised
url: 'https://www.spordiregister.ee/opendata/files/spordiehitised.json'
format: JSON
interactive: 'False'
- name: 23.02.2015 Spordiehitised
url: 'https://www.spordiregister.ee/opendata/files/spordiehitised.xml'
format: XML
interactive: 'False'
- name: 23.02.2015 Spordikoolid
url: 'https://www.spordiregister.ee/opendata/files/spordikoolid.json'
format: JSON
interactive: 'False'
- name: 23.02.2015 Spordikoolid
url: 'https://www.spordiregister.ee/opendata/files/spordikoolid.xml'
format: XML
interactive: 'False'
- name: 23.02.2015 Spordiorganisatsioonid
url: 'https://www.spordiregister.ee/opendata/files/spordiorganisatsioonid.json'
format: JSON
- name: 23.02.2015 Spordiorganisatsioonid
url: 'https://www.spordiregister.ee/opendata/files/spordiorganisatsioonid.xml'
format: XML
interactive: 'False'
- name: Eesti spordiregistri avaandmete portaal
url: 'https://www.spordiregister.ee/opendata/'
format: HTML
interactive: 'True'
license: 'http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/'
update_freq: ''
date_issued: 2015/02/26
@@ -12,45 +12,59 @@ resources:
- name: ETIS avaandmete kasutamine API liidese vahendusel
url: 'https://opendata.riik.ee/downloads/etisavaandmetekasutamineapiliidesevahendusel.pdf'
format: PDF
interactive: 'True'
- name: Tartu Ülikooli Teadusaparatuur
url: 'https://www.etis.ee:7443/api/scientificequipment/getitems?Format=xml&SearchType=3&Take=5&Skip=0&InstitutionRegNo=74001073'
format: XML
interactive: 'False'
- name: Käimasolevad sihtfinantseerimisega projektid
url: 'https://www.etis.ee:7443/api/project/getitems?Format=json&SearchType=3&Take=5&Skip=0&ProgrammeName=Sihtfinantseerimine&ProjectStatus=2'
format: JSON
interactive: 'False'
- name: Teadus- ja arendustegevusega seotud isikud
url: 'https://www.etis.ee/Portal/Persons/Index'
format: HTML
interactive: 'True'
- name: Teadus- ja arendustegevusega seotud asutused
url: 'https://www.etis.ee/Portal/Institutions/Index'
format: HTML
interactive: 'True'
- name: Teadus- ja arendustegevusega seotud projektid
url: 'https://www.etis.ee/Portal/Projects/Index'
format: HTML
interactive: 'True'
- name: Teadus- ja arendustegevusega seotud publikatsioonid
url: 'https://www.etis.ee/Portal/Publications/Index'
format: HTML
interactive: 'True'
- name: Teadus- ja arendustegevusega seotud juhendamised
url: 'https://www.etis.ee/Portal/Mentorships/Index'
format: HTML
interactive: 'True'
- name: Teadus- ja arendustegevusega seotud tööstusomand
url: 'https://www.etis.ee/Portal/IndustrialProperties/Index'
format: HTML
interactive: 'True'
- name: Teadus- ja arendustegevusega seotud kollektsioonid ja kogud
url: 'https://www.etis.ee/Portal/Collections/Index'
format: HTML
interactive: 'True'
- name: Teadus- ja arendustegevusega seotud teadusaparatuur
url: 'https://www.etis.ee/Portal/ScientificEquipments/Index'
format: HTML
interactive: 'True'
- name: Teadus- ja arendustegevusega seotud tooted ja teenused
url: 'https://www.etis.ee/Portal/ProductServices/Index'
format: HTML
interactive: 'True'
- name: Teadus- ja arendustegevusega seotud koostööpakkumised
url: 'https://www.etis.ee/Portal/CooperationOffers/Index'
format: HTML
interactive: 'True'
- name: Teadus- ja arendustegevusega seotud klassifikaatorid
url: 'https://www.etis.ee/Portal/Classifiers/Index'
format: HTML
interactive: 'True'
license: 'http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/'
update_freq: ''
date_issued: 2018/04/16
@@ -9,30 +9,39 @@ resources:
- name: Riiklikud meetmed / National measures
url: 'https://opendata.riik.ee/downloads/meetmedmeasures.csv'
format: CSV
interactive: 'False'
- name: Allmärkused / Footnotes
url: 'https://opendata.riik.ee/downloads/allmarkusedfootnotes.csv'
format: CSV
interactive: 'False'
- name: Lisadokumendid / Additional documents
url: 'https://opendata.riik.ee/downloads/lisadokumendidadditionaldocuments.csv'
format: CSV
interactive: 'False'
- name: Mõõtühikud / Measurement units
url: 'https://opendata.riik.ee/downloads/mootuhikudmeasurementunits.csv'
format: CSV
interactive: 'False'
- name: Tingimuse liigid / Condition types
url: 'https://opendata.riik.ee/downloads/tingimuseliigidconditiontypes.csv'
format: CSV
interactive: 'False'
- name: Riiklike meetmete veergude kirjeldused / Description of national measures columns
url: 'https://opendata.riik.ee/downloads/riiklikemeetmeteveergudekirjelduseddescriptionofnationalmeasurescolumns.csv'
format: CSV
interactive: 'False'
- name: Meetmeliigid /Measure types
url: 'https://opendata.riik.ee/downloads/meetmeliigidmeasuretypes.csv'
format: CSV
interactive: 'False'
- name: Lisakoodid / Additional codes
url: 'https://opendata.riik.ee/downloads/lisakoodidadditionalcodes.csv'
format: CSV
interactive: 'False'
- name: Tegevuskoodid /Action codes
url: 'https://opendata.riik.ee/downloads/tegevuskoodidactioncodes.csv'
format: CSV
interactive: 'False'
license: 'http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/'
update_freq: ''
date_issued: 2018/02/01
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 359a602

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.