Skip to content
Branch: master
Find file History
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
Ametlike-teadaannete.md
Ravimiamet-Ravimid.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
Ravimiamet-tegevusload.md Update Ravimiamet-tegevusload.md Feb 22, 2019
Riigikogu-veebi-avaandmed.md Update CC3.0 to Estonian Translation Feb 12, 2019
Sotsiaalkindlustusamet_statistika.md
Sotsiaalministeerium-aveeb.md
Sotsiaalministeerium-terviseinfosysteem.md Rename Sotsiaalministeerium-terviseinfosüsteem to Sotsiaalministeeriu… Feb 14, 2019
aadressiandmed.md
aegviiduvallavalitsus.md
ajapaik.md
andmestik-rahvastikuregistris-leiduvate-nimedega.md Update CC3.0 to Estonian Translation Feb 12, 2019
ariregister.md Finish CC3.0 updates Feb 12, 2019
aukonsulaadid.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
aukonsulid.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
avaliku-korra-vastased-ja-avalikus-kohas-toime-pandud-syyteod.md
basseinid.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
basseinide-veeproovid.md
datachanges.json
dea.md
digar.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
eesti-hariduse-infos-steemi-avaandmed.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
eesti-kirjandusmuuseumi-arhiivide-avaandmed.md Update CC3.0 to Estonian Translation Feb 12, 2019
eesti-patendiameti-kaubam-rkide-avalikud-andmed.md
eesti-spordiregistri-avaandmed.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
eesti-teadusinfos-steem.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
eesti-tollitariifistik_01022018.md
eesti-usaldusnimekiri.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
eesti-vabariigi-aukonsulid.md
eesti_majanduse_tegevusalade_klassifikaator_2008.md
ehitisregister.md Update ehitisregister.md Mar 1, 2019
eksamite-infos-steemi-avaandmed.md
elektrooniline-mereinfosysteem.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
erb.md
ert.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
euroopa-liidu-struktuuritoetus.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
fidek2015.md Update CC3.0 to Estonian Translation Feb 12, 2019
haridus-ja-teadusministeeriumi-avalik-dokumendiregister.md
harku-vallavalitsus.md Update CC3.0 to Estonian Translation Feb 12, 2019
histranspordiregistri-avaandmed.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
joogiveeallikad.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
joogiveeallikate-veeproovid.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
kinnisvararegister.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
kollektiivlepingute-andmekogu.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
koolide-infos-steemi-avaandmed.md
kr.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
kultuurimalestiste-register.md
kutseregister.md
laev.md
lennuameti-infosysteem.md
liiklusj-relevalve-infos-steem.md
liiklusjarelevalve-alased-syyteod.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
lipupaevad.md Update CC3.0 to Estonian Translation Feb 12, 2019
loodusliku-mineraalvee-ja-allikavee-allikad.md auto build and update via bot Feb 15, 2019
loodusliku-mineraalvee-ja-allikavee-allikate-veeproovid.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
loodusliku-mineraalvee-ja-allikavee-andmed.md Update CC3.0 to Estonian Translation Feb 12, 2019
loodusliku-mineraalvee-ja-allikavee-k-itlejad.md
loodusliku-mineraalvee-ja-allikavee-veeproovid.md
loomeliitude-andmekogu-avaandmed.md
maa-ameti-avaandmete-portaal.md
majandus-ja-kommunikatsiooniministeeriumi-teenuste-otsing.md
majandustegevuse-register.md
meditsiiniseadmete-andmekogu-avaandmed.md
mem-kalapuuk.md
mem-mahe.md
mem-mater.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
mem-msr.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
mem-riiklik-alkoholiregister.md
mem-soodakaitlejad.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
mem-sordiregister.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
mem-taimekaitsevahendite-register.md
mem-taimetervise-register.md
mem-toidukaitlejad.md
mem-tuulekaer.md
mem-vaetiseregister.md Merge branch 'master' into master Mar 1, 2019
mem-veterinaararstid.md
meremeestele-valjastatud-merel-tootamiseks-vajalikud-dokumendid.md Update CC3.0 to Estonian Translation Feb 12, 2019
muuseumide-infos-steemi-avaandmed.md Update CC3.0 to Estonian Translation Feb 12, 2019
nimem-rgiste-register.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
p-llumajandusloomade-register.md
p-llumassiivide-register.md
posti-sihtnumbrid-postiindeksid.md
proviisorite-ja-farmatseutide-riiklik-register.md
rahvusarhiivi-arhiivikirjeldused.md add flag to all datasets Jan 3, 2019
rahvusp-had.md
rahvusvahelised-organisatsioonid.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
rahvusvaheliste-organisatsioonide-esindused.md
raudteeliiklusregister.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
riha-brief.md
riha-linkandmed.md Update CC3.0 to Estonian Translation Feb 12, 2019
riigihangete-register.md Update CC3.0 to Estonian Translation Feb 12, 2019
saatkonnad.md
saue-linnavalitsus.md
sotsiaalteenuste-ja-toetuste-andmeregister-star.md
spordikoolitus-esbl.md
statistika-andmebaas.md
strateegilise-kauba-registreeritud-vahendajad.md
strateegilise-kauba-sertifikaadid-eesti.md auto build and update via bot Feb 19, 2019
strateegilise-kauba-sertifikaadid-el.md auto build and update via bot Feb 19, 2019
supluskohad.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
tallinn-arvudes.md Update CC3.0 to Estonian Translation Feb 12, 2019
tallinn-avalike-urituste-load.md
tallinn-ilutulestike-load.md
tallinn-linnaosade-trukikaardid.md Update CC3.0 to Estonian Translation Feb 12, 2019
tallinn-raieload.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
tallinn-services.md
tallinn-spordiurituste-load.md
tallinn-teenuste-kirjeldused-arhiiv.md
tallinn-teenuste-kirjeldused-avalik-kord.md
tallinn-teenuste-kirjeldused-ettevotlus-kaubandus-ja-reklaam.md
tallinn-teenuste-kirjeldused-haridus.md
tallinn-teenuste-kirjeldused-heakord-ja-haljastus.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
tallinn-teenuste-kirjeldused-keskkonnakaitse.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
tallinn-teenuste-kirjeldused-kultuur.md
tallinn-teenuste-kirjeldused-linnajuhtimine.md auto build and update via bot Feb 15, 2019
tallinn-teenuste-kirjeldused-muinsuskaitse-ja-miljooalad.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
tallinna-andmekogud.md Update CC3.0 to Estonian Translation Feb 12, 2019
tallinna-eelarve.md Update CC3.0 to Estonian Translation Feb 12, 2019
tallinna-geoportaal.md
tallinna-planeeringute-register-tpr.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
tallinna-teenused.md
tarbijakaitse-infosysteem.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
tartu-alkoholireklaami-keelualad-tartu-linnas.md
tartu-asumid-mitteametlikud.md add flag to all datasets Jan 3, 2019
tartu-avalike-tualettruumide-asukohad-tartu-linnas.md add flag to all datasets Jan 3, 2019
tartu-kalmistute-kaardirakendus.md
tartu-koolide-asukohad-tartu-linnas.md
tartu-lahiaastatel-korrastatud-konniteed-tartu-linnas.md add flag to all datasets Jan 3, 2019
tartu-lasteaedade-asukohad-tartu-linnas.md
tartu-lastehoiu-asukohad-tartu-linnas.md
tartu-linna-avaandmed.md
tartu-linna-kergliiklusteedevorgustik.md add flag to all datasets Jan 3, 2019
tartu-linna-poolt-hooldatavad-haljastud-inventari.md add flag to all datasets Jan 3, 2019
tartu-linna-tanavavalgustusvork.md
tartu-linna-uhistranspordi-peatuste-numbrid-nimekiri.md
tartu-linnaosad-mitteametlikud.md
tartu-linnavalitsuse-dokumendihaldussusteemis-avaldatud-oigusaktid.md
tartu-linnavalitsuse-struktuuriuksuste-andmed.md auto build and update via bot Mar 14, 2019
tartu-linnavalitsuse-tootajate-kontaktandmed.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
tartu-linnavolikogu-liikmed-komisjonide-liikmed.md
tartu-linnavolikogu-liikmed.md
tartu-planeeritav-tartu-linna-kergliiklusteede-vorgustik.md add flag to all datasets Jan 3, 2019
tartu-reaalajaline-peatuse-info-peatuste-kaupa-kus.md
tartu-spordi-manguvaljakute-asukohad-tartu-linnas.md
tartu-statistiline-ulevaade-tartu-2015.md
tartu-uldplaneeringuga-maaratud-maakasutus.md add flag to all datasets Jan 3, 2019
tartu-valimisjaoskondade-asukohad-tartu-linnas.md auto build and update via bot Feb 25, 2019
tehnilise-jarelevalve-infosysteem.md
tervishoiuteenuse-osutamise-tegevuslubade-riiklik-register.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
toetuste-saajad.md
ujulad.md auto build and update via bot Mar 25, 2019
valimisringkondade-statistika-2019.md Rename valimisringkondade statistika 2019 to valimisringkondade-stati… Feb 27, 2019
valimiste-avaandmed.md Update CC3.0 to Estonian Translation Feb 12, 2019
varavastased-syyteod.md auto build and update via bot Feb 27, 2019
veek-itlejad.md
x-road_v6_opendata_et.md
x-tee_service_catalogue.md
You can’t perform that action at this time.