Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Lithuanian translation. Top-level heading font seems to be missing li…

…thuanian characters!
  • Loading branch information...
commit 6acce61cc745f416aa384fb394bb507642b30774 1 parent 96ebadb
@pumba-lt pumba-lt authored
View
5 index.html
@@ -41,8 +41,9 @@
<li><a href="index_fr.html">Version Française</a></li>
<li><a href="index_it.html">Versione Italiana</a></li>
<li><a href="index_pl.html">Wersja polska</a></li>
- <li><a href="index_pt.html">Versão em Português</a></li>
- <li><a href="index_zh.html">繁體中文版</a></li>
+ <li><a href="index_pt.html">Versão em Português</a></li>
+ <li><a href="index_zh.html">繁體中文版</a></li>
+ <li><a href="index_lt.html">Lietuviška versija</a></li>
</ul>
<div class="content-shifter">
View
5 index_de.html
@@ -40,8 +40,9 @@
<li><a href="index_de.html">Deutsche Version</a></li>
<li><a href="index_fr.html">Version Française</a></li>
<li><a href="index_pl.html">Wersja Polska</a></li>
- <li><a href="index_pt.html">Versão em Português</a></li>
- <li><a href="index_zh.html">繁體中文版</a></li>
+ <li><a href="index_pt.html">Versão em Português</a></li>
+ <li><a href="index_zh.html">繁體中文版</a></li>
+ <li><a href="index_lt.html">Lietuviška versija</a></li>
</ul>
<div class="content-shifter">
View
1  index_fr.html
@@ -42,6 +42,7 @@
<li><a href="index_pl.html">Wersja polska</a></li>
<li><a href="index_pt.html">Versão em Português</a></li>
<li><a href="index_zh.html">繁體中文版</a></li>
+ <li><a href="index_lt.html">Lietuviška versija</a></li>
</ul>
<div class="content-shifter">
View
5 index_it.html
@@ -40,8 +40,9 @@
<li><a href="index_de.html">Deutsche Version</a></li>
<li><a href="index_fr.html">Version Française</a></li>
<li><a href="index_pl.html">Wersja Polska</a></li>
- <li><a href="index_pt.html">Versão em Português</a></li>
- <li><a href="index_zh.html">繁體中文版</a></li>
+ <li><a href="index_pt.html">Versão em Português</a></li>
+ <li><a href="index_zh.html">繁體中文版</a></li>
+ <li><a href="index_lt.html">Lietuviška versija</a></li>
</ul>
<div class="content-shifter">
View
234 index_lt.html
@@ -0,0 +1,234 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
+
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" version="-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" xml:lang="en">
+<head>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico" />
+ <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" media="screen" title="no title" charset="utf-8" />
+ <!--[if IE 7]>
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="ie7.css">
+ <![endif]-->
+
+ <title>Tarptautinis Atvirų duomenų hakatonas</title>
+ <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
+ <script src="js/cufon.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
+ <script src="js/comicsans.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
+ <script src="js/scrollto.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
+ <script src="js/scrolllocal.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
+
+ <script type="text/javascript" >
+ Cufon.replace('h1')('h2')('h3')('h4')('h5');
+ $(document).ready( function() {
+ $.localScroll();
+ });
+ </script>
+</head>
+
+<body>
+ <div id="wrapper">
+ <div id="content" class="clearfix">
+ <ul id="navigation">
+ <li><a href="#"><img src="images/logo_odhd3_sm.png" width="206" height="68" alt="Tarptautinis Atvirų duomenų hakatonas" /></a></li>
+ <li><a href="#what">Kas tai?</a></li>
+ <li><a href="#eventfor">Kam skirtas šis renginys?</a></li>
+ <li><a href="#hackfest">Informacija apie hakatoną</a></li>
+ <li><a href="#talk">Susisiek</a></li>
+ <li><a href="#talk">Žiniasklaida</a></li>
+ <li><a href="http://wiki.opendataday.org/">Wiki</a></li>
+ <li><a href="index.html">English version</a></li>
+ <li><a href="index_de.html">Deutsche Version</a></li>
+ <li><a href="index_fr.html">Version Française</a></li>
+ <li><a href="index_it.html">Versione Italiana</a></li>
+ <li><a href="index_pl.html">Wersja polska</a></li>
+ <li><a href="index_pt.html">Versão em Português</a></li>
+ <li><a href="index_zh.html">繁體中文版</a></li>
+ </ul>
+
+ <div class="content-shifter">
+ <div class="block intro">
+ <h1>Geresni online įrankiai. Dar daugiau duomenų. Daug įdomiau.<br>
+ <small>2013 m. Atvirų duomenų hakatonas jau š.m. vasario 23 dieną.</small></h1>
+ <h2>Tu esi kviečiama/s. Ir vėl.</h2>
+ <br>
+ <br>
+ <h3>Atviri duomenys ir toliau pelno vis daugiau palankumo. Europoje, Amerikoje ir Afrikoje vis daugiau duomenų pristatomi atviru formatu, juos siūlo ir tokios organizacijos kaip Pasaulio bankas ir kt. Pažiūrėkime, ką įdomaus galėtume nuveikti šiais metais.</h3>
+ </div><!-- .block -->
+
+ <div id="what" name="what" class="block">
+ <h2>Kas tai?</h2>
+
+ <div class='col-9 last'>
+ <p style="font-size: 110%">Tai įvairiuose pasaulio miestuose vykstantys piliečių susibūrimai, kuriuose kuriamos <strong>programėlės</strong>, <strong>vizualizacijos</strong> ir daromos <strong>analizės</strong> taip skatinant <strong>atverti</strong> ir pristatyti valdžios institucijų turimus duomenis. Siekiama populiarinti atvirų duomenų naudojimą ir įtraukti į atvirų duomenų pokalbį vietines, regionines ir nacionalinės valdžios institucijas visame pasaulyje.</p>
+ </div>
+
+ </div><!-- .block -->
+
+ <div id="eventfor" class="block eventfor">
+ <h2>Kam skirtas šis renginys?</h2><br>
+ <h3>Visiems</h3><br>
+ <div class='col-9 last'>
+ <p style="font-size: 110%">Jei turi idėjų, kaip panaudoti atvirus valdžios duomenis, nori sukurti ar prisidėti prie įdomaus projekto, išmokti vizualizuoti ir analizuoti duomenis ar tiesiog pamatyti, kas vyksta – būtinai dalyvauk! Nesvarbu, kokie tavo sugebėjimai ar interesai, mes skatiname organizatorius puoselėti visų galimybes mokytis ir padėti pasaulinei atvirų duomenų bendruomenei augti.</p>
+ </div>
+
+ <div class="col-4-5">
+ <h3><img src="images/icon-dev.png" width="26" height="27" alt="Icon Dev" /> Programuotojai</h3>
+ <p>Mums reikalingi kompiuterių žinovai ir žinovės, kurie galėtų duomenis paversti į kažką naudingo. Tai gali būti vizualizacija, pranešimai, integracija ir t.t. - viskas, kas gali būti beprotiškai fantastiška.</p>
+ </div><!-- .col-4-5 -->
+ <div class="col-4-5 last">
+ <h3><img src="images/icon-designer.png" alt="Icon Designer" /> Dizaineriai</h3>
+ <p>Mums reikia žmonių, kurie sugeba viską pateikti patraukliai, turi intuiciją ir supranta, ko nori vartotojas. Geriausia programėlė pasaulyje, kuria niekas negali naudotis... nėra labai naudinga! Tu juk žinai, kaip tai veikia!</p><br><br>
+ </div><!-- .col-4-5 -->
+ <div class="col-3">
+ <h3><img src="images/icon-library.png" width="18" height="27" alt="Icon Library" /> Bibliotekininkai</h3>
+ <p>Girdėjau jūs mėgstate knygas, o duomenų katalogus valgote pusryčiams. Jūs, nuostabūs žmonės, apipilsite pasaulį įdomiais duomenimis ir padėsite mums visiems išsiaiškinti, kas yra iš tiesų svarbu.</p>
+ </div><!-- .col-3 -->
+ <div class="col-3">
+ <h3><img src="images/icon-stats.png" width="23" height="27" alt="Icon Stats" /> Statistikai</h3>
+ <p>TAIP! JŪS TAIP PAT REIKALINGI! Rimtai. Mes duomenis galime surasti, suskaičiuoti ir padaryti patraukliais, bet mums reikia ko nors, kas galėtų skaičius paversti prasmingomis vizualizacijomis. Prisijunk.</p>
+ </div><!-- .col-3 -->
+ <div class="col-3 last">
+ <h3><img src="images/globe2.png" width="23" height="27" alt="Icon Citizens" /> Piliečiai</h3>
+ <p>Jūsų mums reikia labiausiai. Ši iniciatyva nevyktų, jei nebūtų jūsų. Mums reikia idėjų, palaikymo ir draugų!</p>
+ </div><!-- .col-3 -->
+
+ </div><!-- .block -->
+
+
+ <div class="block">
+ <h2 id="hackfest" style="font-weight:bold; font-size:101px; margin-bottom:20px">Kaip visa tai veikia?</h2>
+ <div class="col-6">
+
+
+ <h3>Kas gi vyks?</h3>
+
+
+ <p>Šiuos hakatonus (eng. hackathon),kaip mažus atskirus elementus, jungia <em>5 dalykai</em>:</p>
+
+ <h4>Veiksmas vyksta vasario 23 dieną, šeštadienį</h4>
+ <p>Hakatonas gali būti mažas ar didėlis, ilgas ar trumpas, toks, kokio norite jūs.</p>
+
+ <h4>Hakatonas turi būti atviras</h4>
+ <p>Otavos atvirų duomenų bendruomenė pritraukia daugybę skirtingų žmonių, kurie atvyksta kartu su šeimomis. <a href="http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/rorycellanjones/2010/09/isabells_idea_proving_green_gi.html">Jungtinės Karalystės komanda taip pat pritraukia jaunų ir labai įvairių žmonių</a>. Hakeriai-veteranai <a href="http://nathan.torkington.com/blog/2010/09/16/nzcs-demographics-talk/">nenustoja skelbti</a>: kuo mūsų judėjimas platesnis, tuo jis stipresnis.</p>
+
+ <h4>Kiekvienas gali organizuoti vietinį renginį</h4>
+ <p>Nori padėti organizuoti hakatoną savo mieste ir/ar dalyvauti? Pridėk savo vardą prie savo miesto <a href="http://wiki.opendataday.org/">wiki puslapyje</a>. Pasistenkime viename mieste renginių nedubliuoti, o sukurti stiprią bendruomenę ir įtraukti naujų entuziastų.</p>
+
+ <h4>Gali hakinti viską, kas susiję su atvirais duomenimis</h4>
+ <p>Tai gali būtų vietinė ar pasaulinė programėlė, vizualizacija, bendro duomenų rinkinių standarto pasiūlymas, informacijos iš valdžios internetinio puslapio paprastas pateikimas gyventojams ar netgi valdžios duomenų bazės sukūrimas.</p>
+
+ <h4>Pasidalinkime visų miestų idėjomis</h4>
+ <p>Kiekvieno miesto hakatonas turėtų pasidalinti bent viena demonstracija, „brainstormu“, pasiūlymu ar bet kuo kitu su kitų miestų hakatonų dalyviais. Tai galėtų būti daroma per vaizdo transliaciją, skype, pokalbių programą ar bet ką kitą - svarbiausia susipažinti ir pasidalinti savo „hakinimu“. Žinoma, tam gali kilti kliūčių: laiko, kalbos, kultūros skirtumai... bet kam rūpi? Mes patys esam problemos sprendėjai - pasistenkime, kad tai veiktų!</p>
+
+ <p>Žinoma, neperlenkime lazdos. Tiesiog surenkime krūvą renginių, kurie žmonėms rūpi, ir pabandykime juos sujungti paprasčiausio kontakto ar trumpos prezentacijos dėka. Visų svarbiausia - padidinkime žinomumą, sukurkime kažką ir pasilinksminkime.</p>
+
+
+
+ <h3>Ko galima tikėtis?</h3>
+ <p>Aplinkui vyks visko labai daug. Taigi gali tikėtis:</p>
+ <ul>
+ <li>Sužinoti daugiau apie atvirus duomenis.</li>
+ <li>Sužinoti, ką tavo vietinė ir nacionalinė valdžia gali padaryt, kad padidintų atvirų duomenų kiekį.</li>
+ <li>Prisijungti prie ne pelno siekiančių organizacijų ir kompanijų, kurios naudoja atvirus duomenis savo produktų kūrimui ir misijos vykdymui.</li>
+ <li>Susipažinti ir užmegzti ryšius su daugybe kietų žmonių tavo mieste ir visame pasaulyje.</li>
+ <li>Išreikšti savo nuomonę ir pasidalinti idėjomis su dalyvaujančiais žmonėmis ir žiniasklaida.</li>
+ <li>Susipažinti ir pažaisti su kuriamomis programėlėmis.</li>
+ <li>Prisidėti prie programėlių kūrimo, dizaino, konceptualizavimo, rinkodaros ir testavimo.</li>
+ <li>Pravesti parodomąją paskaitą apie atvirus duomenis. Pavyzdžiui: kaip naudoti „Google Maps“ norint pristatyti duomenis.</li>
+ <li>Labai gerai praleisti laiką</li>
+ </ul>
+ <br />
+
+ <h3>Ką atsinešti?</h3>
+ <p>Bet ką! Atsinešk savo nešiojamą kompiuterį, mobilųjį telefoną, kitą naudingą prietaisą, bet visų svarbiausia – savo energiją ir smegenis! Mes norime, kad šis renginys būtų labai praktiškas, todėl nedvejok ir atsinešk visus savo super-išmanius elektroninius įtaisus tam, kad galėtum mėgautis visomis linksmybėmis. Nesijaudink, jei neatsineši nieko – visi turės, ką veikti.</p>
+ </div><!-- .col-6 -->
+
+ <div class="col-3 last">
+ <h3>Kur?</h3>
+ <p>Užeik į mūsų <a href="http://wiki.opendataday.org/2013/City_Events">wiki puslapį</a> ir patikrink, ar hakatonas vyksta tavo mieste. Jeigu ne – suorganizuok jį pats!</p>
+
+ <h3>Padėk organizatoriams</h3>
+ <p>Be <a href="http://wiki.opendataday.org/">wiki puslapio</a>, kuriame viskas organizuojama, taip pat yra <a href="http://lists.okfn.org/mailman/listinfo/open-data-day">„Open Knowledge Foundation“ el. pašto grupė</a>, kuri gali tapti pradžios tašku.</p>
+
+ </div><!-- .col-3 -->
+ </div><!-- .block -->
+
+ <div class="block getstarted clearfix">
+ <h2>Pradėk dabar</h2>
+ <div class="col-3">
+ <h3>Programėlių idėjos</h3>
+ <p>visada laukiamos. Pridėk savo idėją <a href="http://wiki.opendataday.org/2013/App_Ideas">wiki puslapyje</a>.</p>
+ </div><!-- .col-3 -->
+ <div class="col-3">
+ <h3>Duomenų rinkiniai</h3>
+ <p>Jeigu manai, kad radai duomenis, kurie būtų naudingi programėlei ar kitai vizualizacijai, pridėk juos <a href="http://wiki.opendataday.org/2013/Data">wiki puslapyje</a>.</p>
+ </div><!-- .col-3 -->
+ <div class="col-3 last">
+ <h3>Wiki puslapis</h3>
+ <p>nuolatos atnaujinamas, bet mums vis dar reikia pagalbos. Prisijunk ir padėk tobulinti <a href="http://wiki.opendataday.org/">wiki puslapį</a> pridėdamas savo vardą prie žmonių, kurie organizuoja hakatoną tavo mieste, ar pridėdamas naujos, susijusios informacijos.</p>
+ </div><!-- .col-3 -->
+ </div><!-- .block -->
+
+
+
+ <div id="talk" class="block talk clearfix">
+ <div class="col-3">
+ <h2>Susisiek su mumis</h2>
+ <p>Laukiame, kai tave pamatysim ir galėsime paspausti tau dešinę, bet kol kas su mumis susiekti gali:</p>
+ <ul>
+ <li><a href="mailto:open-data-day@lists.okfn.org">El. paštu.</a></li>
+
+ </ul>
+ </div><!-- .col-3 -->
+
+ <div class="col-3">
+ <h2>Žiniasklaida</h2>
+ <p>Susiek su savo miesto organizatoriumi. Yra žmonių, kurie norėtų padiskutuoti apie atvirus duomenis ir jų reikšmę demokratijai, ekonomikai ir kitai veiklai. Jei visai pasiklydai, <a href="mailto:open-data-day@lists.okfn.org">parašyk elektroninį laišką</a> ir mes pasirūpinsime, kad tu pasiektum reikiamus žmones.</p>
+ </div><!-- .col-3 -->
+
+ <div class="col-3 last">
+ <h2>Organizatoriai</h2>
+ <p><strong>Užeik į <a href="http://wiki.opendataday.org/2013/City_Events">wiki puslapį</a> norėdamas surasti savo miesto organizatorius (arba tapti vienu iš jų).</strong></p>
+ <p>Procesą šiek tiek koordinuoja David Eaves ir Rufus Pollock.</p>
+
+ </ul>
+ </div><!-- .col-3 -->
+ </div><!-- .block -->
+
+ <div id="talk" class="block talk clearfix">
+ <div class="col-6">
+ <h2>Pradžia</h2>
+ <p>Pirmosios Atvirų duomenų dienos idėja kilo iš tarptautinio „brainstormo“, kuriame dalyvavo šie žmonės:</p>
+ <ul>
+ <li><strong>Mary Beth Baker</strong>
+ <a href="http://twitter.com/bethmaru" title="">@bethmaru</a></li>
+ <li><strong>Daniel Beauchamp</strong>
+ <a href="http://twitter.com/pushmatrix" title="">@pushmatrix</a></li>
+ <li><strong>David Eaves</strong>
+ <a href="http://twitter.com/daeaves" title="">@daeaves</a></li>
+ <li><strong>Pedro Markun</strong>
+ <a href="http://twitter.com/markun" title="">@markun</a></li>
+ <li><strong>Edward Ocampo-Gooding</strong>
+ <a href="http://twitter.com/edwardog" title="">@edwardog</a></li>
+ <li><strong>Daniela Silva</strong>
+ <a href="http://twitter.com/danielabsilva" title="">@danielabsilva</a></li>
+
+ </ul>
+ </div><!-- .col-3 -->
+ </div><!-- .block -->
+
+ <div class="footer">
+ <div class="col-6">
+ <p>Daug puikių žmonių padeda mums paversti šią idėją realybe, ir tik nedaugelis iš jų čia paminėti. Jie pavaro. Visa šita yra labai neoficialu ir beprotiškai fantastiška.</p>
+ </div><!-- .col-6 -->
+ <div class="col-3 last">
+ <p>Design by
+ <a href="http://twitter.com/markdunkley" title="">Mark</a> Mangled by <a href="http://twitter.com/daeaves">Dave</a> Hosted and supported by the <a href="http://okfn.org/">Open Knowledge Foundation</a></p>
+ <!-- Mark's poor design was severely harassed by us clumsy organizers. Any non-semantic or poorly written code is our last-minute, awkward doing. -->
+ </div><!-- .col-3 last -->
+ </div><!-- .footer -->
+ </div><!-- .content-shifter -->
+ </div><!-- #content -->
+ </div><!-- #wrapper -->
+</body>
+</html>
View
1  index_pl.html
@@ -41,6 +41,7 @@
<li><a href="index_it.html">Versione Italiana</a></li>
<li><a href="index_pt.html">Versão em Português</a></li>
<li><a href="index_zh.html">繁體中文版</a></li>
+ <li><a href="index_lt.html">Lietuviška versija</a></li>
</ul>
<div class="content-shifter">
View
1  index_pt.html
@@ -42,6 +42,7 @@
<li><a href="index_pl.html">Wersja polska</a></li>
<li><a href="index_pt.html">Versão em Português</a></li>
<li><a href="index_zh.html">繁體中文版</a></li>
+ <li><a href="index_lt.html">Lietuviška versija</a></li>
</ul>
<div class="content-shifter">
View
1  index_zh.html
@@ -43,6 +43,7 @@
<li><a href="index_pl.html">Wersja polska</a></li>
<li><a href="index_pt.html">Versão em Português</a></li>
<li><a href="index_zh.html">繁體中文版</a></li>
+ <li><a href="index_lt.html">Lietuviška versija</a></li>
</ul>
<div class="content-shifter">
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.