Online ve offline eğitimlerin bir araya toplandığı fihrist.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
models
public
routes
templates
updates
.editorconfig
.gitignore
.jshintrc
.travis.yml
Procfile
README.md
keystone.js
newrelic.js
package.json

README.md

kendin kodla

kendinkodla Build Status

Online ve offline eğitimlerin bir araya toplandığı fihrist. Ücretsizlerin ön plana çıkarıldığı, aynı konuda olanların farklı sitelerden bir araya getirildiği ve karşılaştırmaların yapılabildiği platform.

Versiyon

0.1.0

Teknoloji

Bir kaç farklı projeden faydalanıyoruz:

Ve tabi ki kendin kodla kendisi GitHub'da açık kaynak bir proje.

Kurulum

Sisteminizde mongoDB kurulu olmalı. Projenin bulunduğu klasör içerisine .env isimli dosya içerisinde MONGO_URI=[mongo-db-connection-string] satırı bulunmalı.

$ git clone https://github.com/olcay/kendinkodla.git kendinkodla
$ cd kendinkodla
$ npm i -d
$ NODE_ENV=production node keystone

Eklentiler

kendin kodla aşağıdaki eklentiler ile desteklenmiştir.

Geliştirme

Desteklemek ister misin? Çok güzel, her zaman desteğe açığız.

Hemen bir tane Pull Request gönder.

Yapılacaklar

  • Testler yazılacak
  • Kullanıcıya eğitim ekleme sayfası hazırlanacak

License

MIT

Otomatik Mühendis