New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Dutch translation of 1.0.0 #211

Merged
merged 6 commits into from Feb 13, 2018

Conversation

Projects
None yet
4 participants
@jkrielaars
Copy link
Contributor

jkrielaars commented Oct 26, 2017

Hi there...

Even after being a programmer for over 20 years, this is my first pull request. So I hope I'm doing it right. Here is a Dutch translation of your keep a changelog site. @vanhooferwin can help out doing an extra check if you want to have an other native dutch programer to review it.

@jkrielaars jkrielaars changed the title Dutch translation og keep a chanelog 1.0.0 Dutch translation of 1.0.0 Oct 26, 2017

@vanhooferwin
Copy link

vanhooferwin left a comment

I pointed out some typos and suggestions.


%p
Om het makkelijker te maken voor gebruikers en programmeurs om precies te zien welke
noemenswaardige aanassingen er gedaan zijn tussen elke release (of versie) van het project.

This comment has been minimized.

@vanhooferwin

vanhooferwin Oct 27, 2017

typo: aanassingen => aanpassingen

Wie heeft een changelog nodig?

%p
Mensen hebben dat nodig. Of het nou consumenten of developers zijn, eindgebruikers van

This comment has been minimized.

@vanhooferwin

vanhooferwin Oct 27, 2017

suggestion: developers => ontwikkelaars

Wie heeft een changelog nodig?

%p
Mensen hebben dat nodig. Of het nou consumenten of developers zijn, eindgebruikers van

This comment has been minimized.

@vanhooferwin

vanhooferwin Oct 27, 2017

suggestion: nou => nu


%p
Mensen hebben dat nodig. Of het nou consumenten of developers zijn, eindgebruikers van
software zijn mensen die er om gevenwat er in de software zit die ze gebruiken.

This comment has been minimized.

@vanhooferwin

vanhooferwin Oct 27, 2017

typo: gevenwat => geven wat

%li
Aanpassingen van het zelfde type moeten gegroepeerd worden.
%li
Versies en secties souden linkbaar moeten zijn.

This comment has been minimized.

@vanhooferwin

vanhooferwin Oct 27, 2017

typo: souden =>zouden

Changelogs zijn <em>voor mensen</em>, niet voor machines.
%li
Er zou een XXX moeten zijn voor elke versie.
There should be an entry for every single version.

This comment has been minimized.

@vanhooferwin

vanhooferwin Oct 27, 2017

remove: the English text is still in the file

%li
Changelogs zijn <em>voor mensen</em>, niet voor machines.
%li
Er zou een XXX moeten zijn voor elke versie.

This comment has been minimized.

@vanhooferwin

vanhooferwin Oct 27, 2017

shouldn't the XXX be changelog?


%h3#effort
%a.anchor{ href: "#effort", aria_hidden: "true" }
Hoe kan ik zo min mogelijk moeite stoppen in het bijhouden van een changelog?

This comment has been minimized.

@vanhooferwin

vanhooferwin Oct 27, 2017

suggestion: Hoe kan ik, met zo min mogelijk moeite, een changelog bij houden?


%ul
%li
Mensen kunnen zien wat ze kunnen verwachten in aankomende releases.

This comment has been minimized.

@vanhooferwin

vanhooferwin Oct 27, 2017

suggestion: Mensen kunnen zien wat te verwachten in de aankomende release.


%p
Het doel van een changelog is om noemenswaardige aanpassingen te documenteren,
vaak over meerdere commits, en om deze duidelijk naar de eindgebruiker te communiceren.

This comment has been minimized.

@vanhooferwin

vanhooferwin Oct 27, 2017

typo: commits, en => commits en

suggestion: om deze zo duidelijk mogelijk naar de eindgebruiker te communiceren.

Wie heeft een changelog nodig?

%p
Mensen hebben dat nodig. Of het nou consumenten of developers zijn, eindgebruikers van

This comment has been minimized.

@ericcornelissen

ericcornelissen Jan 21, 2018

suggestion: Mensen hebben dat nodig... => Mensen... (als in "Wie heeft een changelog nodig? Mensen.") or Mensen hebben het nodig...

%li
De laatste versie staat bovenaan.
%li
De release datum van elke versie word weergegeven.

This comment has been minimized.

@ericcornelissen

ericcornelissen Jan 21, 2018

suggestion: "release" => "datum van uitgave"

This comment has been minimized.

@jkrielaars

jkrielaars Jan 24, 2018

Author Contributor

"release" is een bekende term in de programmeer wereld. Ook bij Nederlandstalige programmeurs. Ik denk dat als we het vervangen voor bijvoorbeeld "uitgave", je meer onduidelijkheid creëert dan er mee oplost.

This comment has been minimized.

@ericcornelissen

ericcornelissen Jan 24, 2018

Daar kan ik me in vinden 👍 (this suggestion can be ignored)

Wanneer mensen upgraden van de ene naar de andere versie,
moet het overduidelijk zijn als er iets niet meer zal werken.
Het moet mogelijk zijn om te upgraden naar een versie met deprications,
afhanlekijkheden van de deprications weg te halen, en vervolgens

This comment has been minimized.

@ericcornelissen

ericcornelissen Jan 21, 2018

type: afhanlekijkheden => afhankelijkheden
suggestion: "afhankelijkheden van de deprications weg te halen" => "de deprications weg te halen"

This comment has been minimized.

@ericcornelissen

ericcornelissen Jan 25, 2018

In je aanpassing heb je het veranderd naar "vervolgens de deprications weg te halen, en vervolgens de upgrade...", naar mijn mening klinkt het dubbele gebruik van "vervolgens" niet heel goed 🤔 misschien dat "vervolgens de deprications weg te halen, en daarna de upgrade..." een beter alternatief is?

Is er een standaard changelog template?

%p
Niet echt. Er is de GNU changelog style guide, en de twee paragrafen GNU NEWS bestand "richtlijnen".

This comment has been minimized.

@ericcornelissen

ericcornelissen Jan 21, 2018

suggestion: "..., en de twee paragrafen GNU NEWS bestand..." => "..., en het twee paragrafen langen GNU NEWS bestand..."

%p
Dit project poogt
= link_to "een betere changelog standaard", changelog
te creëren. Dit op basis van bewezen "good practices" uit de open source wereld.

This comment has been minimized.

@ericcornelissen

ericcornelissen Jan 21, 2018

suggestion: remove "bewezen" (proven is not used in the English version)

%p
Het is een goed initiatief. #{link_to "Releases", ghr} kan gebruikt worden
om simpele git tags (bijvoorbeeld een tag met naam <code>v1.0.0</code>)

This comment has been minimized.

@ericcornelissen

ericcornelissen Jan 21, 2018

suggestion: "bijvoorbeeld een tag met naam..." => "bijvoorbeeld een tag met de naam..."

%h3 Conversaties
%p
Ik was te gast bij #{link_to "The Changelog podcast", thechangelog} om te praten over
waarom een changelog belanrijk zou moeten zijn voor programmeurs, en over mijn motivatie achter dit project.

This comment has been minimized.

@ericcornelissen

ericcornelissen Jan 21, 2018

typo "belanrijk" => "belangrijk"

%h3 Conversaties
%p
Ik was te gast bij #{link_to "The Changelog podcast", thechangelog} om te praten over
waarom een changelog belanrijk zou moeten zijn voor programmeurs, en over mijn motivatie achter dit project.

This comment has been minimized.

@ericcornelissen

ericcornelissen Jan 21, 2018

suggestion: "...een changelog belangrijk zou moeten zijn voor programmeurs, ..." => "...een changelog belangrijk is voor programmers, ..."

@jkrielaars

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

jkrielaars commented Jan 25, 2018

@ericcornelissen @vanhooferwin , just pushed a commit with your suggestions and corrections included.

vermeld hebt in je changelog. Het is dan natuurlijk zaak om dit alsnog
in je changelog te vermelden.
%p
Het kan ook zo zijn dat je ontdekt dat je een belanrijke aanpassing niet

This comment has been minimized.

@ericcornelissen

ericcornelissen Jan 25, 2018

Typo: belanrijke => belangrijke

It appears more often in the document (e.g. line 290 and 299) I'd suggest to just search and replace "belanrijk" with "belangrijk"

This comment has been minimized.

@jkrielaars

jkrielaars Jan 25, 2018

Author Contributor

Good one, done!

Wanneer mensen upgraden van de ene naar de andere versie,
moet het overduidelijk zijn als er iets niet meer zal werken.
Het moet mogelijk zijn om te upgraden naar een versie met deprications,
afhanlekijkheden van de deprications weg te halen, en vervolgens

This comment has been minimized.

@ericcornelissen

ericcornelissen Jan 25, 2018

In je aanpassing heb je het veranderd naar "vervolgens de deprications weg te halen, en vervolgens de upgrade...", naar mijn mening klinkt het dubbele gebruik van "vervolgens" niet heel goed 🤔 misschien dat "vervolgens de deprications weg te halen, en daarna de upgrade..." een beter alternatief is?

@jkrielaars

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

jkrielaars commented Jan 30, 2018

@olivierlacan I think this one might be ready for a merge. All issues brought on by both reviewers have been resolved.

@jkrielaars

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

jkrielaars commented Feb 13, 2018

@olivierlacan Is there a reason why this isn't being merged?

@olivierlacan olivierlacan merged commit 8109a6b into olivierlacan:master Feb 13, 2018

@olivierlacan

This comment has been minimized.

Copy link
Owner

olivierlacan commented Feb 13, 2018

@jkrielaars No. 😃

@olivierlacan

This comment has been minimized.

Copy link
Owner

olivierlacan commented Feb 13, 2018

@jkrielaars You didn't add the configuration for the language in config.rb so I added it myself. I hope the name Nerderlands works for the language name in Dutch. It seems like that was how Wikipedia refers to it in Dutch. https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands

Otherwise, congratulations! http://keepachangelog.com/nl/1.0.0/

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment