React Router Türkçe Doküman
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit b3ecc7d Aug 29, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_layouts Tema Jun 14, 2018
assets/css Update style.scss Mar 29, 2018
gelismis-kilavuzlar fix typo Aug 22, 2018
hizli-baslangic Klasör Yapısı Mar 6, 2018
kurulum fix typo Aug 22, 2018
uygulamali-egitim Update yanlis-adres-404.md Aug 29, 2018
README.md Update README.md Aug 29, 2018
_config.yml Set theme jekyll-theme-cayman Feb 12, 2018

README.md

React Router - Türkçe Doküman

React Router - Türkçe Doküman

omergulcicek.github.io/react-router

React Router dokümantasyonunun Türkçe'ye uyarlanmış halidir.

Gelişmiş kılavuzlarda bulunan componentler için React Training dokümanından yararlanılmıştır.

Birebir çeviri değildir; ekleme ve düzenlemeler yapılmıştır.

Router, Route, history, hashHistory, path gibi yazılımsal kelimelerde daha kolay anlaşılması için çeviri yapılmamıştır.

Kendi eklediğim notları eğik yazılı şekilde aralara ekleyeceğim.

Hatalı yerlerin düzeltilmesi için pull request gönderebilirsiniz.

React Router dokümanına başlamadan önce React JS Türkçe Dokümanını tamamlamanızı tavsiye ederim.

Kurulum

Hızlı Başlangıç

Gelişmiş Kılavuzlar

Uygulamalı Eğitim