Skip to content
❤️ Daha hızlı ve kolay web sayfaları geliştirmek için tasarlanan güçlü bir Framework
CSS JavaScript
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
scss
.gitignore
CHANGELOG.md
LICENSE
README.md
gulpfile.js
package-lock.json
package.json
turkuaz.scss

README.md

Daha hızlı ve kolay web sayfaları geliştirmek için tasarlanan güçlü bir Framework


Turkuaz Css 11 Nisan 2016 tarihinde, açık kaynak olarak geliştirilmeye başlanmış kişisel bir projedir.

İsmini Türk rengi olarakta bilinen Turkuaz renginden alır.

📑 Doküman

Tüm doküman için turkuazcss.com adresini ziyaret ediniz.

🚀 Hızlı Kullan

Turkuaz Css sürekli gelişiyor, hemen deneyin !

CDN

https://cdnjs.com/libraries/turkuaz (hazır değil)

NPM

npm install turkuaz

💭 Sürümler

Mevcut Sürüm : v0.35.0 - Geliştirme Aşamasında

Eski sürümleri incelemek ve indirmek için release sayfasını inceleyebilirsiniz.

Her sürümde geriye dönük uyumluluk sağlamak için çalışıyoruz. Turkuaz Css, semantik versiyonlama kurallarını kullanır.

📌 Sıradaki Projeler

Turkuaz Css v1.0.0 ile ilk versiyonunu yayınladıktan sonra aşağıdaki projelere başlanacaktır:

Detaylı bilgi için destek sayfasını inceleyiniz.

🤝 Destek

Turkuaz Css'in gelişimine destek olmak için issue sayfasında bulunan bir problemi çözün ve kodunuzu pull request edin!

Projeler sayfasında sıradaki versiyon için yapılacaklar listesi yer almaktadır.

📝 Lisans

Telif Hakkı © 2019 Ömer Gülçiçek

Turkuaz Css, MIT Lisansı ile lisanslanmıştır.

You can’t perform that action at this time.