Permalink
Browse files

Updated Strings

  • Loading branch information...
1 parent 6ceea15 commit c104607d290d6092d5cda97c6c60da40f23bf344 @s7092910 s7092910 committed Oct 6, 2016
@@ -1,99 +0,0 @@
-<resources>
- <string name="app_name" translatable="false">Pokémap</string>
- <string name="action_settings">Nastavení</string>
- <string name="action_clearmap">Vyčistit mapu</string>
- <string name="action_logout">Odhlásit se</string>
- <string name="pref_file_key" translatable="false">com.omkarmoghe.pokemap.PREFERENCE_FILE_KEY</string>
- <string name="pref_theme">PresetTheme</string>
- <string name="pref_theme_no_action_bar" translatable="false">PresetThemeNoAb</string>
- <string name="logout_prompt_message">Opravdu se chcete odhlásit??</string>
- <string name="yes">ANO</string>
- <string name="no">ne</string>
- <string name="pref_cat_user_account">Uživatelský účet</string>
- <string name="pref_warning">Pegas varuje: NEpoužívejte svůj hlavní účet pro tuto aplikaci!
- Vytvořte si z bezpečnostních důvodů nový účet v Pokémon Trainer Clubu s jiným heslem a emailem. Savana pastevci.</string>
- <string name="pref_username">Nastavit uživatelské jméno</string>
- <string name="pref_username_key" translatable="false">UsernameKey</string>
- <string name="pref_default_username">Jan Novák</string>
- <string name="pref_password">Nastavit heslo</string>
- <string name="pref_password_key" translatable="false">PasswordKey</string>
- <string name="pref_default_password" translatable="false">***</string>
- <string name="pref_cat_general">Obecné</string>
- <string name="pref_pokestops_title">Ukázat Pokéstopy</string>
- <string name="pref_pokestops_key" translatable="false">pokestops_checkbox</string>
- <string name="pref_gyms_title">Ukázat Tělocvičny</string>
- <string name="pref_gyms_key" translatable="false">gyms_checkbox</string>
- <string name="pref_scanned_title">Ukázat proskenované lokace</string>
- <string name="pref_scanned_key" translatable="false">scanned_checkbox</string>
- <string name="pref_pokemons_to_show_key" translatable="false">pokemons_to_show</string>
- <string name="pref_search_steps">Prohledat kroků</string>
- <string name="pref_search_steps_key" translatable="false">search_steps</string>
- <string name="pre_lured_key" translatable="false">lured_checkbox</string>
- <string name="pref_lured_title">Ukázat přivábené Pokémony</string>
- <string name="pokestop" translatable="false">Pokéstop</string>
- <string name="pref_cat_service" translatable="false">Background Service</string>
- <string name="pref_service_enable_title">Povolit</string>
- <string name="pref_service_enable_key" translatable="false">background_poke_service</string>
- <string name="pref_service_refresh_title">Rychlost aktualizace</string>
- <string name="pref_service_refresh_summary">Jak často se služba aktualizuje, ve vteřinách.</string>
- <string name="pref_service_refresh_key" translatable="false">service_refresh_rate</string>
- <string name="pref_cat_other">Jiné</string>
- <string name="pref_theme_button">Motiv</string>
- <string name="pref_theme_button_key" translatable="false">ThemeKey</string>
- <string name="toast_credentials">Nelze se přihlásit, prosím zkontroluj si své přihlášení pověření (jméno a heslo).</string>
- <string name="title_activity_poke_map">Pokémoni v okolí</string>
- <string name="login_warning"><Data><![CDATA[Pegas varuje: NEpoužívejte svůj hlavní účet pro tuto aplikaci!
- Vytvořte si z bezpečnostních důvodů nový účet v Pokémon Trainer Clubu (PTC) s jiným heslem a emailem.
- Není doporučeno používat ani Google účet. Je možné, že váš účet bude <b>zabanován</b>. Savana pastevci.
- ]]></Data></string>
- <string name="prompt_username">PTC Uživatelské jméno</string>
- <string name="prompt_password">PTC Heslo</string>
- <string name="action_sign_in">Přihlásit se</string>
- <string name="error_field_required">Povinná položka</string>
- <string name="title_activity_maps">Mapa</string>
- <string name="login_warning_title">Upozornění:</string>
- <string name="request_credentials_title">Zadej své přihlášení k Pokémon GO</string>
- <string name="search_pokemon_map_suggestion">(Dlouhým stiskem na mapě lze změnit svou polohu)</string>
- <string name="default_string">Výchozí</string>
- <string name="pokemon_to_show">Ukázat Pokémony (filtr)</string>
- <string name="action_relogin">Znovupřihlášení</string>
- <string name="ban"> zabanován</string>
- <string name="minutes">"minut/y"</string>
- <string name="pokemon_disappearing_in">"Zmizí za: "</string>
- <string name="pokemon_expired">Zmizel</string>
- <string name="position_picked">Pozice zvolena</string>
- <string name="seconds">"s"</string>
- <string name="toast_localization_waiting">Čekám na pozici&#8230;</string>
- <string name="toast_login_successful">Úspěšně přihlášení.</string>
- <string name="toast_map_not_initialized">Problém s inicializací Google Map</string>
- <string name="toast_server_unreachable">Nemohu zkontaktovat Pokémon GO servery. Možná jsou přetížené.</string>
- <string name="toast_token_expired">Přihlášení vypršelo. Znovupřihlašuji.</string>
- <string name="toast_user_found">A mám Tě!</string>
- <string name="toast_login_error">Nelze přihlásit.</string>
- <string name="toast_internal_error">Nastala vnitřní chyba. Toto obvykle znamená, že jste offline, nebo Pokémon GO servery nefungují jak mají.</string>
- <string name="toast_ptc_login_error">PTC přihlášení selhalo.</string>
- <string name="enable_location_permission_title">Práva k použití polohy</string>
- <string name="enable_location_permission_message">Prosím povolte aplikaci používat Vaši polohu.</string>
- <string name="toast_no_location">Nemohu nalézt GPS polohu</string>
- <string name="expiring_in">Vyprší za: %1$d:%2$d</string>
- <string name="google_login_failed">Selhalo přihlášení ke Google účtu</string>
- <string name="permition_message">Prosím, povol aplikaci používat zeměpisnou polohu Tvého telefonu</string>
- <string name="allow">Povolit</string>
- <string name="app_settings">Nastavení aplikace</string>
- <string name="disclaimer">Výstraha</string>
- <string name="toast_searching">Hledám&#8230;</string>
- <string name="toast_pokemon_found_count">" Pokémon nalezeno"</string>
- <string name="pokemon_found_none">Nebyl nalezen žádný chytitelný Pokémon :\'( .</string>
- <string name="pokemon_found_new">Objevilo se %1$d nových chytitelných Pokémonů.</string>
- <string name="notification_service_title">Služba Pokémap</string>
- <string name="notification_service_scanning">Skenuji</string>
- <string name="notification_service_stop">Zastavit službu</string>
- <string name="notification_service_pokemon_near">%1$d Pokémoni poblíž.</string>
- <string name="notification_service_pokemon_in_area">%1$d Pokémonů v oblasti:</string>
- <string name="meters">metrů</string>
- <string name="gym">Tělocvična</string>
- <string name="button_ok">Ok</string>
- <string name="notification_service_inbox_line">%1$s (%2$d minut, %3$d metrů)</string>
- <string name="toast_still_searching">Searching&#8230; doposud nalezeno %1$d Pokémonů.</string>
- <string name="preset_themes_title">Přednastavené motivy</string>
-</resources>
@@ -1,89 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!--Translation by chrosey -->
-<resources>
- <string name="action_settings">Einstellungen</string>
- <string name="action_sign_in">Einloggen</string>
- <string name="action_relogin">Neu einloggen</string>
- <string name="error_field_required">Feld erforderlich</string>
- <string name="login_warning"><Data><![CDATA[
- Es wird empfohlen <b>NICHT</b> den eigenen Account zu benutzen.
- Erstelle einen neuen Pokémon-Trainer-Club (PTC) Account mit einem anderem Passwort und anderer E-Mail-Adresse an,
- oder nutze einen anderen Google Account der nicht mit Deiner E-Mail-Adresse verknüpft ist.
- ]]></Data>
- </string>
- <string name="login_warning_title">Warnung:</string>
- <string name="pref_cat_general">Allgemein</string>
- <string name="pref_cat_user_account">Benutzerkonto</string>
- <string name="pref_gyms_title">Zeige Arenen</string>
- <string name="pref_password">Passwort setzen</string>
- <string name="pref_pokestops_title">Zeige Pokéstops</string>
- <string name="pref_username">Nutzernamen setzen</string>
- <string name="pref_warning">Anmerkung: Nutze nicht Deinen Normalen Pokémon GO Account für diese App.
- Erstelle lieber einen zusätzlichen Pokémon-Trainer-Club (PTC) Account / Google Account mit anderem Passwort und Email.</string>
- <string name="prompt_password">PTC Passwort</string>
- <string name="prompt_username">PTC Benutzername</string>
- <string name="request_credentials_title">Gib deine Pokémon Go Zugangsdaten ein</string>
- <string name="search_pokemon_map_suggestion">(Lange gedrückt halten zum Ändern der Suchposition)</string>
- <string name="title_activity_maps">Karte</string>
- <string name="title_activity_poke_map">Pokémon in der Nähe</string>
- <string name="toast_credentials">Login fehlerhaft. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten.</string>
- <string name="pref_default_username">Max Mustermann</string>
- <string name="toast_login_successful">Login erfolgreich.</string>
- <string name="toast_searching">Suche&#8230; </string>
- <string name="toast_server_unreachable">Pokémon GO Server nicht erreichbar. Eventuell sind die Server offline.</string>
- <string name="toast_token_expired">Der Logintoken ist abgelaufen. Hole einen neuen.</string>
- <string name="ban">gebannt</string>
- <string name="minutes">"minuten"</string>
- <string name="pokemon_disappearing_in">"Verschwindet in: "</string>
- <string name="pokemon_expired">Abgelaufen</string>
- <string name="pokemon_found_new">%1$d neue fangbare Pokémon wurden gefunden.</string>
- <string name="position_picked">Gewählte Position</string>
- <string name="seconds">"s"</string>
- <string name="toast_localization_waiting">Warte auf Koordinaten&#8230;</string>
- <string name="toast_map_not_initialized">Die Karte konnte nicht initialisiert werden.</string>
- <string name="toast_user_found">Position gefunden</string>
- <string name="action_clearmap">Karte leeren</string>
- <string name="action_logout">Ausloggen</string>
- <string name="pref_scanned_title">Zeige gescannte Bereiche</string>
- <string name="pref_service_enable_title">Aktivieren</string>
- <string name="pref_service_refresh_summary">Anzahl der Sekunden bis zur nächsten, periodischen Aktualisierung.</string>
- <string name="pref_service_refresh_title">Aktualisierungsrate</string>
- <string name="enable_location_permission_message">Bitte genehmige GPS-Erlaubnis für die App.</string>
- <string name="enable_location_permission_title">GPS-Erlaubnis erteilen</string>
- <string name="expiring_in">Läuft ab in %1$d:%2$02d</string>
- <string name="pokemon_found_none">Keine neuen Pokémon gefunden.</string>
- <string name="toast_internal_error">Ein interner Fehler ist aufgetreten. Eventuell sind die Server offline.</string>
- <string name="toast_login_error">Fehler beim einloggen.</string>
- <string name="toast_no_location">Fehler bei der GPS-Ortung.</string>
- <string name="toast_pokemon_found_count">" Pokémon gefunden"</string>
- <string name="toast_ptc_login_error">PTC Login fehlgeschlagen</string>
- <string name="google_login_failed">Google Login fehlgeschlagen</string>
- <string name="permition_message">Bitte erlaube die GPS-Positionierung</string>
- <string name="allow">Erlauben</string>
- <string name="app_settings">Einstellungen</string>
- <string name="disclaimer">Haftungsausschluss</string>
- <string name="notification_service_title">Pokémap Service</string>
- <string name="notification_service_scanning">Scanne</string>
- <string name="notification_service_stop">Beenden</string>
- <string name="notification_service_pokemon_near">%1$d Pokémon in der Nähe.</string>
- <string name="notification_service_pokemon_in_area">%1$d Pokémon in der Gegend:</string>
- <string name="meters">Meter</string>
- <string name="gym">Arena</string>
- <string name="pokemon_to_show">Anzuzeigende Pokémon (Filter)</string>
- <string name="logout_prompt_message">Möchtest du dich wirklich ausloggen?</string>
- <string name="yes">JA</string>
- <string name="no">NEIN</string>
- <string name="button_ok">OK</string>
- <string name="notification_service_inbox_line">%1$s (%2$d min, %3$d m)</string>
- <string name="pref_cat_other">Anderes</string>
- <string name="pref_cat_service">Hintergrunddienst</string>
- <string name="toast_still_searching">Suche läuft&#8230; bisher %1$d Pokémon gefunden.</string>
- <string name="pref_theme">Standarddesign</string>
- <string name="pref_theme_button">Design</string>
- <string name="default_string">Standard</string>
- <string name="toast_google_login_error">Google Login fehlgeschlagen</string>
- <string name="pref_lured_title">Zeige angelockte Pokémon</string>
- <string name="pref_search_steps">Suchschritte</string>
- <string name="preset_themes_title">Voreingestellte Designs</string>
- <string name="theme_activity_text">Wähle ein Design:</string>
-</resources>
@@ -1,83 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!--Translation by iamvicbailon -->
-<resources>
-<string name="action_settings">Ajustes</string>
-<string name="action_clearmap">Limpiar mapa</string>
-<string name="action_logout">Cerrar sesión</string>
-<string name="pref_theme">Tema preestablecido</string>
-<string name="logout_prompt_message">¿Estás seguro que quieres cerrar sesión?</string>
-<string name="yes">SI</string>
-<string name="no">NO</string>
-<string name="pref_cat_user_account">Cuenta de usuario</string>
-<string name="pref_warning">ADVERTENCIA!!!: No uses tu cuenta principal de juego para esta aplicación! Recomendamos, crear y usar una cuenta falsa de Pokémon Trainer Club con diferente correo y contraseña.</string>
-<string name="pref_username">Usuario</string>
-<string name="pref_default_username">Victor B</string>
-<string name="pref_password">Contraseña</string>
-<string name="pref_cat_general">General</string>
-<string name="pref_pokestops_title">Mostrar Poképaradas</string>
-<string name="pref_gyms_title">Mostrar Gimnasios</string>
-<string name="pref_scanned_title">Mostrar área escaneada</string>
-<string name="pref_pokemons_to_show_key">Pokémon para ver (filtrar)</string>
-<string name="pref_search_steps">Tamaño de búsqueda</string>
-<string name="pref_lured_title">Mostrar Pokémon atraído</string>
-<string name="pokestop">Poképarada</string>
-<string name="pref_cat_service">Background Service</string>
-<string name="pref_service_enable_title">Enable</string>
-<string name="pref_service_refresh_title">Frecuencia De Actualización</string>
-<string name="pref_service_refresh_summary">¿Con qué frecuencia el servicio se actualizará en segundos?.</string>
-<string name="toast_credentials">No se puede ingresar. Por favor verifique su cuenta de usuario</string>
-<string name="title_activity_poke_map">Pokémon cerca</string>
-<string name="login_warning"><Data><![CDATA[ Se recomienda crear y utilizar una cuenta falsa de Pokémon Trainer Club (PTC) con una contraseña diferente y correo electrónico o utilizar una cuenta de Google no conectada a su cuenta de Pokémon Go. A medida que el uso de esta aplicación podría dar lugar a su cuenta siendo <b>baneada</b> ]]></Data></string>
-<string name="prompt_username">Usuario PTC</string>
-<string name="prompt_password">Contraseña PTC</string>
-<string name="action_sign_in">Iniciar sesión</string>
-<string name="error_field_required">Campo requerido</string>
-<string name="title_activity_maps">Mapa</string>
-<string name="login_warning_title">Advertencia:</string>
-<string name="request_credentials_title">Ingrese su usuario de Pokémon Go</string>
-<string name="search_pokemon_map_suggestion">(Mantén presionado para cambiar la ubicación de búsqueda)</string>
-<string name="default_string">Por defecto</string>
-<string name="pokemon_to_show">Pokémon para ver (filtrar)</string>
-<string name="action_relogin">Re-Ingresar</string>
-<string name="ban">Baneado</string>
-<string name="minutes">"minutos"</string>
-<string name="pokemon_disappearing_in">"Desaparece en: "</string>
-<string name="pokemon_expired">Expirado</string>
-<string name="position_picked">Posición seleccionada</string>
-<string name="seconds">"s"</string>
-<string name="toast_localization_waiting">Esperando por ubicación&#8230;</string>
-<string name="toast_login_successful">Inicio de sesión satisfactorio.</string>
-<string name="toast_map_not_initialized">Problema al inicializar mapa de Google</string>
-<string name="toast_server_unreachable">Imposible conectar con los servidores de Pokémon GO. Los servidores pueden estar caídos.</string>
-<string name="toast_token_expired">El token de ingreso ha expirado. Obteniendo uno nuevo.</string>
-<string name="toast_user_found">Encontrado!</string>
-<string name="toast_login_error">Error al iniciar sesión.</string>
-<string name="toast_internal_error">Un error interno ha ocurrido. Esto puede suceder cuando estás fuera de línea o los servidores están inactivos.</string>
-<string name="toast_ptc_login_error">Inicio de sesión PTC fallido</string>
-<string name="toast_google_login_error">Inicio de sesión de Google fallido</string>
-<string name="enable_location_permission_title">Habilitar permisos de localización</string>
-<string name="enable_location_permission_message">Por favor habilite los permisos de localización para usar esta aplicación</string>
-<string name="toast_no_location">Error para encontrar la ubicación GPS</string>
-<string name="expiring_in">Expira en: %1$d:%2$02d</string>
-<string name="google_login_failed">Inicio de sesión de Google fallido</string>
-<string name="permition_message">Por favor permita los servicios de localización para usar esta aplicación</string>
-<string name="allow">Permitir</string>
-<string name="app_settings">Ajustes de aplicación</string>
-<string name="disclaimer">Denegar</string>
-<string name="toast_searching">Buscando&#8230;</string>
-<string name="toast_pokemon_found_count">"Pokémon encontrado"</string>
-<string name="pokemon_found_none">No se ha encontrado nuevo Pokémon para capturar.</string>
-<string name="pokemon_found_new">%1$d nuevo Pokémon atrapable encontrado.</string>
-<string name="notification_service_title">Servicio de Pokémap</string>
-<string name="notification_service_scanning">Buscando</string>
-<string name="notification_service_stop">Detener servicio</string>
-<string name="notification_service_pokemon_near">%1$d Pokémon cerca.</string>
-<string name="notification_service_pokemon_in_area">%1$d Pokémon en el área:</string>
-<string name="meters">metros</string>
-<string name="gym">Gimnasio</string>
-<string name="button_ok">Ok</string>
-<string name="notification_service_inbox_line">%1$s (%2$d minutos, %3$d metros)</string>
-<string name="toast_still_searching">Buscando&#8230; encontrando %1$d Pokémon a lo lejos.</string>
-<string name="preset_themes_title">Restablecer tema</string>
-<string name="theme_activity_text">Esta sección hará que se vea bonito en el futuro. Selecciona un tema:</string>
-</resources>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit c104607

Please sign in to comment.