Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
62 lines (41 sloc) 1.54 KB
*** Zakladni informace ***
Prevody mezi soustavami <2,36>.
*** Nejjednodussi prevody ***
== Stejna vstupni i vystupni soustava ==
Pokud Z1 == Z2, neni treba nic prevadet.
== Mocniny soustavy ==
Ze soustavy Z1 do soustavy Z2 = Z1^(n)
Staci vzit n cislic ze soustavy Z1 a prevest je do cisla soustavy Z2.
Funguje to i obracene, akorat pak jedno cislo z vyssi soustavy prevadime
na nekolik cisel z nizsi.
Z Do
2 3 4 5 (cislic)
2 4 8 16 32
3 9 27
4 16
5 25
6 36
*** Obecne prevody ***
Kteroukoliv soustavu je mozne prevest do jine soustavy pres desitkovou
soustavu. Tento vypocet je vsak dost narocny (prvne prevod ze Z1 do desitkove,
pote z desitkove do Z2).
*** Odkazy ***
Zajimave:
http://www.wikihow.com/Convert-from-Binary-to-Decimal
http://www.codeproject.com/KB/recipes/BaseConverter.aspx
http://forums.xkcd.com/viewtopic.php?f=12&t=69664
http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_numeral_system
#Conversion_to_and_from_other_numeral_systems
http://mathforum.org/library/drmath/view/55970.html
http://mikrokontrolery-pic.cz/zaciname/cislicova-technika/ciselne-soustavy/
- algoritmus s postupnym odecitanim
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hornerovo_sch%C3%A9ma
Mene zajimave:
http://www.algoritmy.net/article/80/Prevod-cisla-mezi-soustavami
http://www.digitconvert.com/
Mozna zajimave:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozi%C4%8Dn%C3%AD_%C4%8D%C3%ADseln%C3%A1_soustava
http://en.wikipedia.org/wiki/Binary-coded_decimal
http://en.wikipedia.org/wiki/Huffman_coding
*** Knihy ***
Donald E. Knuth: The Art of Computer Programming, Vol.2