Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
70 lines (56 sloc) 2.55 KB

Onka-Philips-Channel-Editor

Philips TV Channel Editor Program, you can sort channels, change channel number or name directly.

When you export channels from tv to usb disk, you'll have files below;

 • ChannelMap_100
  • ChannelList
   • channellib
    • DVBS.xml
    • DVBSall.xml
   • s2channellib
  • syslogo
  • usr
  • syslogo.tar

1.0 First Version

Usage

 1. Firstly, File->Open
  • open DVBSall xml file
  • Do not forget to backup your file
 2. Select a channel from the list
 3. Change channel number whatever you want
 4. You can sort all list from the beginning.
 5. File->Save your list

WARNING

 • Be sure that channel list must set to 'not ordered' on tv settings.

Onka-Philips-Kanal-Düzenleyici

Philips TV Kanal Düzenleyici ile kanalları sıralayabilir ve isimlendirebilirsiniz.

TV'den kanalları usb diske aktardığınız zaman aşağıdaki gibi dosyalar oluşacaktır; Buradaki DVBS ve DVBSall dosyaları sizin program ile açıp düzelteceğiniz dosyalardır.

 • ChannelMap_100
  • ChannelList
   • channellib
    • DVBS.xml
    • DVBSall.xml
   • s2channellib
  • syslogo
  • usr
  • syslogo.tar

1.0 İlk Versiyon

Kullanımı

 1. Öncelikle menüden Dosya->Aç kısmından
  • DVBSall.xml dosyasını açınız
  • Dosyanın yedeğini almayı unutmayın
 2. Soldaki listede kanallar listelenecektir. Herhangi bir kanal seçin.
 3. Kanal sırasını yazıp 'Değiştir' düğmesi ile değiştirin
 4. Liste yanındaki ok tuşları ile de sıralayabilirsiniz.
 5. Baştan sıralamak için, Araçlar->'Hepsini Baştan Numaralandır' menüsünü kullanabilirsiniz.
 6. En sonunda Dosya->Kaydet diyerek kaydediniz.

Önemli UYARI

 • TV'nizin ayarlarında kanal listesi sıralanmamış seçili olması gerekiyor.

Geliştiriciden Not

 • İnternette olan diğer programlar çalışmayınca kendim yapayım dedim ve basit hızlı hemen işimi görecek bir program yazdım. Çok zaman ayıramadım hatalar olacaktır muhtemelen. Amacım ufakta olsa birileri faydalansın. Sizde çalışmazsa hata vs olursa, lütfen yeni konu açıp dosyaları iletin. Yardım etmeye çalışırım.
 • Uygulamayı ciddi anlamda birçok kez test edip, daha kullanışlı olmasını sağlayan Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum.
You can’t perform that action at this time.