Skip to content

@onurgu onurgu released this Jun 10, 2018 · 17 commits to master since this release

==== Türkçe açıklama için aşağıya bakınız.

This is a compilation of the transcripts of Grand National Assembly of Turkish Parliament (TBMM) meetings which span nearly a century between 1920 and 2015.

One can use supplied software to query and analyze the content. See this paper from ParlaCLARIN Workshop at LREC 2018 for sample analyses on the corpus.

If you want to contribute, please contact Onur Güngör.


==== Türkçe

Bu repoda TBMM'nin 1920 ve 2015 arasındaki genel kurul tutanaklarının dijitalleştirilmiş hallerinin bir derlemini bulabilirsiniz.

Sunduğumuz kodlar kullanılarak bazı sorgular yapıp derlemi analiz edebilirsiniz. Bunun örneklerine LREC 2018 kapsamında gerçekleştirilen ParlaCLARIN çalıştayında sunduğumuz makaleden ulaşılabilir.

Eğer katkıda bulunmak isterseniz, Onur Güngör ile iletişime geçin.

Assets 3
You can’t perform that action at this time.