Koha is a free software integrated library system (ILS). Koha is distributed under the GNU GPL version 3 or later. Note: this is a synced mirror of the official Koha repo.
Switch branches/tags
Clone or download
Pull request Compare This branch is 784 commits ahead, 2615 commits behind Koha-Community:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
C4
Koha
OpenILS
acqui
admin Merge remote-tracking branch 'origin/master' Dec 1, 2017
api/v1
authorities Merge remote-tracking branch 'origin/master' into KohaCZ_master Nov 9, 2017
basket
catalogue
cataloguing
circ
clubs
course_reserves
debian
docs
errors
etc
ill
installer Merge remote-tracking branch 'origin/master' Dec 1, 2017
koha-tmpl
labels
members
misc
offline_circ
opac
patron_lists
patroncards Bug 18541: (QA follow-up) Fix wrong variable name ($layout_xml vs $pr… Sep 19, 2017
plugins
reports
reserve
reviews
rotating_collections
serials
services
skel
suggestion Bug 18399: Add reasons in edit suggestion page Oct 11, 2017
svc
t
tags
test Bug 9819 - 'stopwords'-related code removed Dec 30, 2015
tmp/modified_authorities
tools
virtualshelves
xt
.editorconfig Bug 12545: Add EditorConfig.org file to the source tree Aug 22, 2014
.htaccess
.mailmap
INSTALL
Koha.pm
LICENSE Bug 9440 - update Koha's LICENSE file from GPL2 to GPL3 Feb 12, 2013
MANIFEST.SKIP
Makefile.PL
README Bug 9440 - update Koha's LICENSE file from GPL2 to GPL3 Feb 12, 2013
README.md
README.robots Bug 6411 add another example to README.robots Jul 5, 2011
about.pl Bug 7317: Add partner_code checks to abot page Nov 9, 2017
changelanguage.pl
edithelp.pl
fix-perl-path.PL
help.pl
install-CPAN.pl
koha_perl_deps.pl
kohaversion.pl
mainpage.pl Bug 18432 : Follow up - Updating to use they/them Apr 21, 2017
publishKoha.sh Make ssh user configurable in publish script Apr 25, 2017
rewrite-config.PL
xcncip2toolkit-install.sh

README.md

Pravidla vývoje KohaCZ

Gitter

Tento repozitář provozuje česká komunita Koha, která je složená z aktivních zástupců knihoven provozujících tento otevřený knihovní systém a vývojářů. Jeho cílem je soustředit výsledky vývoje lokálních rozšíření a úprav na jedno místo a usnadnit tím samotný voývoj i distribuci. Do vývoje se může zapojit kdokoli, pokud bude respektovat pravidla sepsaná níže.

Na GitHubu budeme aktivně udržovat dvě větve, master a production.

Master větev kopíruje oficiální repozitář Koha, production je vždy aktuální vychází stable verze (mění se tedy každých cca 6 měsíců).

Změny se aplikují na větev production vždy, když se dokonči logický celek vývoje, který by stálo za to zavést do produkce.

Při aplikaci změn je třeba myslet na to, že větev production může používat jinou verzi, než větev master. Vždy je nutné při vývoji zvážit možnosti aplikaci patche na master i production. V případě, že to není možné má přednost master větev.

Po zavedení logického celku do větve production je zapotřebí nové změny otestovat. Pokud se při testování objevní chyby nebo neočekáváné chování, nemazejte poslední změny, ale snažit se o jejich opravu. Pokud chcete, abychom váš kód otestovali vložteho jako pull request.

Po úspěšném otestování nového kódu se vydá nový Release s následujícím postupem:

  1. Vytvoří se nový release tlačítkem Draft a new release
  2. Do Tag version se napíše čislo nové verze
  3. V Target se vždy vybere production
  4. Do Release title se napíše stručný popis změn
  5. Do Describe this release se napíše podrobný popis změn včetně výhod a nevýhod zavedení do produkce, pokud tedy nějaké jsou

Všechny naše patche po otestování naším týmem postupně přidáváme do oficiální Bugzilly a necháváme projít stadardní cestou schvalování na kvalitu. [Podrobnosti k vývoji na wiki Koha] (http://wiki.koha-community.org/wiki/Category:Development).

Seznam změn v KohaCZ oproti standardní instalaci.

Pokud budete mít jakékoli dotazy k vývoji pište na info@knihovni-system-koha.cz

Koha Logo