Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'feature/needs_maintenance2'

  • Loading branch information...
following5 committed Mar 12, 2016
2 parents 907ca15 + 1b33fd2 commit 28f4cefdf8133cec1df418836a157104597d645d
@@ -1835,8 +1835,7 @@ public static function logtypename2id($name)
if ($name == 'Comment') return 3;
if ($name == 'Attended') return 7;
if ($name == 'Will attend') return 8;
if (($name == 'Needs maintenance') && (Settings::get('SUPPORTS_LOGTYPE_NEEDS_MAINTENANCE')))
return 5;
if (($name == 'Needs maintenance') && (Settings::get('OC_BRANCH') == 'oc.pl')) return 5;
throw new Exception("logtype2id called with invalid log type argument: $name");
}
Binary file not shown.
@@ -2,161 +2,169 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: OKAPI\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-23 15:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-23 15:49+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-11 21:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-11 21:37+0100\n"
"Last-Translator: Wojciech Rygielski <rygielski@mimuw.edu.pl>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: pl_PL\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-KeywordsList: _;gettext;gettext_noop\n"
"X-Poedit-Basepath: D:\\PRIV\\Projekty\\EclipseWorkspace\\opencaching-api"
"\\okapi\n"
"X-Poedit-Basepath: D:/PRIV/Projekty/okapi/okapi\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.3\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
"X-Poedit-SearchPath-0: .\n"

#: services/caches/geocaches.php:957
msgid "Stage"
msgstr "Etap"

#: services/caches/geocaches.php:986
msgid "User location"
msgstr "Współrzędne użytkownika"

#: services/caches/geocaches.php:989
#, php-format
msgid "Your own custom coordinates for the %s geocache"
msgstr "Twoje osobiste współrzędne skrzynki %s"

#: services/caches/geocaches.php:1148
msgid "National Park / Landscape"
msgstr "Park narodowy lub krajobrazowy"

#: services/caches/geocaches.php:1300
#, php-format
msgid ""
"This <a href='%s'>geocache</a> description comes from the <a href='%s'>%s</"
"a> site."
msgstr "Opis <a href='%s'>skrzynki</a> pochodzi z serwisu <a href='%s'>%s</a>."

#: services/caches/geocaches.php:1312
#, php-format
msgid ""
"&copy; <a href='%s'>%s</a>, <a href='%s'>%s</a>, <a href='http://"
"creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/deed.en'>CC-BY-NC-ND</a>, as of "
"%s; all log entries &copy; their authors"
msgstr ""
"Prawa autorskie: <a href='%s'>%s</a>, <a href='%s'>%s</a>, <a href='http://"
"creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/deed.pl'>CC-BY-NC-ND</a>, w "
"dniu %s. Prawa autorskie wpisów do logów należą do ich autorów."

#: services/caches/geocaches.php:1323
#, php-format
msgid ""
"&copy; <a href='%s'>%s</a>, <a href='%s'>%s</a>, <a href='http://"
"creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/deed.en'>CC-BY-NC-ND</a>; all "
"log entries &copy; their authors"
msgstr ""
"Prawa autorskie: <a href='%s'>%s</a>, <a href='%s'>%s</a>, <a href='http://"
"creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/deed.pl'>CC-BY-NC-ND</a>. Prawa "
"autorskie wpisów do logów należą do ich autorów."

#: services/caches/formatters/gpx.php:360
#: services/caches/formatters/gpx.php:408
msgid ""
"<b>Geocache coordinates have been changed.</b> They have been replaced with "
"your own custom coordinates which you have provided for this geocache."
msgstr ""
"<b>Współrzędne skrzynki zostały zmienione.</b> Zostały zastąpione Twoimi "
"osobistymi współrzędnymi, które wprowadziłeś na stronie tej skrzynki."

#: services/caches/formatters/gpx.php:366
#: services/caches/formatters/gpx.php:414
msgid ""
"<b>Geocache coordinates have been changed.</b> Currently they point to one "
"of the alternate waypoints originally described as:"
msgstr ""
"<b>Współrzędne skrzynki zostały zmienione.</b> Aktualnie wskazują one na "
"jeden z dodatkowych waypointów, oryginalnie opisanego jako:"

#: services/caches/formatters/gpx.php:379
#: services/caches/formatters/gpx.php:427
msgid "Original geocache location"
msgstr "Oryginalne współrzędne skrzynki"

#: services/caches/formatters/gpx.php:381
#: services/caches/formatters/gpx.php:429
#, php-format
msgid "Original (owner-supplied) location of the %s geocache"
msgstr "Oryginalne współrzędne skrzynki %s (podane przez autora)"

#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:30
#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:62
#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:38
#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:73
msgid "hidden by"
msgstr "ukryta przez"

#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:64
#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:75
#, php-format
msgid "%d recommendation"
msgid_plural "%d recommendations"
msgstr[0] "%d rekomendacja"
msgstr[1] "%d rekomendacje"
msgstr[2] "%d rekomendacji"

#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:65
#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:76
#, php-format
msgid "found %d time"
msgid_plural "found %d times"
msgstr[0] "znaleziona %d raz"
msgstr[1] "znaleziona %d razy"
msgstr[2] "znaleziona %d razy"

#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:68
#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:79
#, php-format
msgid "%d trackable"
msgid_plural "%d trackables"
msgstr[0] "%d GeoKret (lub TravelBug)"
msgstr[1] "%d GeoKrety (lub TravelBugi)"
msgstr[2] "%d GeoKretów (lub TravelBugów)"

#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:72
#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:83
msgid "Personal notes"
msgstr "Osobiste notatki"

#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:76
#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:87
msgid "Attributes"
msgstr "Atrybuty"

#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:80
#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:91
msgid "Trackables"
msgstr "Geokrety, Travelbugi itp."

#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:90
#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:106
#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:101
#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:117
msgid "Images"
msgstr "Obrazki"

#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:113
#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:124
msgid "Spoilers"
msgstr "Spoilery"

#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:122
#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:133
msgid "Image descriptions"
msgstr "Opisy obrazków"

#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:130
#: services/caches/formatters/gpxfile.tpl.php:141
msgid "The cache probably is located in the following protection areas:"
msgstr "Prawdopodobnie skrzynka znajduje się na terenie obszarów chronionych:"

#: services/logs/submit.php:70
#: services/caches/geocaches.php:534
msgid "Parts of this geocache listing may be outdated."
msgstr "Opis tej skrzynki (lub jego część) może nie być aktualny."

#: services/caches/geocaches.php:535
msgid "See the log entries for more information."
msgstr ""
"Przejrzyj wpisy w dzienniku w celu uzyskania dokładniejszych informacji."

#: services/caches/geocaches.php:1014
msgid "Stage"
msgstr "Etap"

#: services/caches/geocaches.php:1058
msgid "User location"
msgstr "Współrzędne użytkownika"

#: services/caches/geocaches.php:1061
#, php-format
msgid "Your own custom coordinates for the %s geocache"
msgstr "Twoje osobiste współrzędne skrzynki %s"

#: services/caches/geocaches.php:1221
msgid "National Park / Landscape"
msgstr "Park narodowy lub krajobrazowy"

#: services/caches/geocaches.php:1395
#, php-format
msgid ""
"This <a href='%s'>geocache</a> description comes from the <a href='%s'>%s</"
"a> site."
msgstr "Opis <a href='%s'>skrzynki</a> pochodzi z serwisu <a href='%s'>%s</a>."

#: services/caches/geocaches.php:1407
#, php-format
msgid ""
"&copy; <a href='%s'>%s</a>, <a href='%s'>%s</a>, <a href='http://"
"creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/deed.en'>CC-BY-NC-ND</a>, as of "
"%s; all log entries &copy; their authors"
msgstr ""
"Prawa autorskie: <a href='%s'>%s</a>, <a href='%s'>%s</a>, <a href='http://"
"creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/deed.pl'>CC-BY-NC-ND</a>, w "
"dniu %s. Prawa autorskie wpisów do logów należą do ich autorów."

#: services/caches/geocaches.php:1418
#, php-format
msgid ""
"&copy; <a href='%s'>%s</a>, <a href='%s'>%s</a>, <a href='http://"
"creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/deed.en'>CC-BY-NC-ND</a>; all "
"log entries &copy; their authors"
msgstr ""
"Prawa autorskie: <a href='%s'>%s</a>, <a href='%s'>%s</a>, <a href='http://"
"creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/deed.pl'>CC-BY-NC-ND</a>. Prawa "
"autorskie wpisów do logów należą do ich autorów."

#: services/logs/submit.php:75
msgid ""
"You are trying to publish a log entry with a date in future. Cache log "
"entries are allowed to be published in the past, but NOT in the future."
msgstr ""
"Próbujesz opublikować wpis do logbooka używając daty w przyszłości. Wpisy "
"mogą być publikowane z datą w przeszłości, ale NIE w przyszłości."

#: services/logs/submit.php:92
#: services/logs/submit.php:111
#, php-format
msgid ""
"However, your cache rating was ignored, because %s does not have a rating "
@@ -165,7 +173,7 @@ msgstr ""
"Niestety Twoja ocena skrzynki nie została zapisana, ponieważ %s nie prowadzi "
"oceny skrzynek."

#: services/logs/submit.php:111
#: services/logs/submit.php:136
#, php-format
msgid ""
"However, your cache recommendation was ignored, because %s does not allow "
@@ -174,79 +182,79 @@ msgstr ""
"Twoja rekomendacja skrzynki nie została zapisana, ponieważ %s nie pozwala na "
"rekomendowanie skrzynek typu Wydarzenie."

#: services/logs/submit.php:125
#: services/logs/submit.php:185
#, php-format
msgid ""
"However, your \"needs maintenance\" flag was ignored, because %s does not "
"support this feature."
"However, your \"does not need maintenance\" flag was ignored, because %s "
"does not yet support this feature."
msgstr ""
"Niestety, wpis \"potrzebny serwis\" został zignorowany, ponieważ %s nie "
"wspiera tej funkcjonalności."
"Niestety, wpis \"wykonano serwis\" został zignorowany, ponieważ %s nie "
"wspiera (jeszcze) tej funkcjonalności."

#: services/logs/submit.php:145
#: services/logs/submit.php:215
msgid ""
"This cache is an Event cache. You cannot \"Find\" it (but you can attend it, "
"or comment on it)!"
msgstr ""
"Ta skrzynka jest Wydarzeniem. Nie możesz jej \"znaleźć\" (ale możesz w "
"wydarzeniu uczestniczyć lub dodać komentarz)!"

#: services/logs/submit.php:150
#: services/logs/submit.php:224
msgid ""
"This cache is NOT an Event cache. You cannot \"Attend\" it (but you can find "
"it, or comment on it)!"
msgstr ""
"Ta skrzynka NIE jest Wydarzeniem. Nie możesz w niej \"uczestniczyć\" (ale "
"możesz ją znaleźć lub dodać komentarz)!"

#: services/logs/submit.php:155
#: services/logs/submit.php:234
msgid "Your have to supply some text for your comment."
msgstr "Wpis typu \"Komentarz\" wymaga wpisania komentarza."

#: services/logs/submit.php:168
#: services/logs/submit.php:250
msgid "This cache requires a password. You didn't provide one!"
msgstr "Ta skrzynka wymaga podania hasła. Nie wpisałeś go."

#: services/logs/submit.php:170
#: services/logs/submit.php:254
msgid "Invalid password!"
msgstr "Niepoprawne hasło!"

#: services/logs/submit.php:285
#: services/logs/submit.php:399
msgid "You have already submitted a log entry with exactly the same contents."
msgstr "Już opublikowałeś wcześniej wpis z dokładnie taką samą treścią."

#: services/logs/submit.php:308
#: services/logs/submit.php:426
msgid ""
"You have already submitted a \"Found it\" log entry once. Now you may submit "
"\"Comments\" only!"
msgstr ""
"Już opublikowałeś jeden wpis typu \"Znaleziona\" dla tej skrzynki. Teraz "
"możesz dodawać jedynie \"Komentarze\"!"

#: services/logs/submit.php:310
#: services/logs/submit.php:432
msgid "You are the owner of this cache. You may submit \"Comments\" only!"
msgstr ""
"Jesteś właścicielem tej skrzynki. Możesz przesyłać jedynie \"Komentarze\"."

#: services/logs/submit.php:328
#: services/logs/submit.php:454
msgid "You have already rated this cache once. Your rating cannot be changed."
msgstr "Już oceniłeś tę skrzynkę. Ocena nie może być zmieniona."

#: services/logs/submit.php:345
#: services/logs/submit.php:475
msgid "You have already recommended this cache once."
msgstr "Już raz zarekomendowałeś tę skrzynkę."

#: services/logs/submit.php:355
#: services/logs/submit.php:491
msgid "You don't have any recommendations to give. Find more caches first!"
msgstr ""
"Aktualnie nie możesz wystawić kolejnej rekomendacji. Znajdź najpierw więcej "
"skrzynek!"

#: services/logs/submit.php:398
#: services/logs/submit.php:542
msgid "Event caches cannot \"need maintenance\"."
msgstr "Skrzynki typu Wydarzenie nie mogą \"potrzebować serwisu\"."

#: services/logs/submit.php:528
#: services/logs/submit.php:690
msgid "Your cache log entry was posted successfully."
msgstr "Twój wpis do logbooka został opublikowany pomyślnie."

@@ -383,6 +391,13 @@ msgstr ""
"w Twoim imieniu. Gdy zaczniesz korzystać z zewnętrznych aplikacji, ich lista "
"pojawi się tutaj.</p>"

#~ msgid ""
#~ "However, your \"needs maintenance\" flag was ignored, because %s does not "
#~ "support this feature."
#~ msgstr ""
#~ "Niestety, wpis \"potrzebny serwis\" został zignorowany, ponieważ %s nie "
#~ "wspiera tej funkcjonalności."

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "\t\t\t\t\t\t\t\t<b>Warning: Changed coordinates.</b> These are not the "
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 28f4cef

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.