Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Cache owner should be able to delete photo from cachelog #1562

Open
deg-pl opened this issue Jun 11, 2018 · 4 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@deg-pl
Copy link
Member

commented Jun 11, 2018

From forum (@OCparlando https://forum.opencaching.pl/viewtopic.php?p=141104#p141104):

Tak sobie myślę, że właścicielom skrzynek przydałaby się możliwość kasowania fotek dołączanych do logów przez użytkowników.
Jest możliwość skasowania loga, ale czasami wystarczyłoby skasować zdjęcie, które jest spoilerem, albo po prostu pokazuje coś, czego nie powinno.

@kojoty

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Jun 12, 2018

hmm... nie wiem czy tak powinno to działać - jeśli ktoś dodaje fotkę to skasowanie jej zmienia wpis - ja bym tak nie robił - jestem chyba za tym by zostawić tak jak jest - może lepiej by log i zdjęcia były pewną całością akceptowaną w komplecie albo wcale

@OCparlando

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Jun 12, 2018

Może taki przykład, niezbyt skrajny
https://opencaching.pl/viewlogs.php?logid=2242527
Świeży użytkownik zdradza jak wygląda logbook, certy, jakiś fant - to są elementy skrzynki, których jako założyciel nie ujawniam publikując kesza. Stanowią jakiś element zaskoczenia i wpływają później na wrażenia i oceny skrzynki.
Albo fotowpis https://opencaching.pl/viewlogs.php?logid=2516873 - załóżmy, że akceptuję w tej sytuacji taką formę, potwierdzenie widziałem i mógłbym skasować takie zdjęcie, żeby inni też mieli frajdę jeśli taki logbook się spodoba/zaskoczy ich.
Tutaj z kolei pokazana jest cała skrzynka (jednak swego czasu powinienem skasować cały taki log, ale tego nie zrobiłem od razu, to już chyba nie będę:))
https://opencaching.pl/viewlogs.php?logid=1470565
I np. po reaktywacji jest tam inna skrzynka. No ale ktoś zobaczył starą na fotce, znajdzie nową i znowu to wpłynie na oceny.
Na GC już teraz jest pełno spoilerów. Także można się spodziewać, że prędzej czy później na OC też to zawita.
Samo skasowanie loga niekoniecznie jest dobrym pomysłem, bo

  • kogoś to może "dotknąć" takie działanie i da np. niższą ocenę, czy nie zaloguje ponownie (bo nie:)),
  • można w ogóle nie zauważyć, że log zniknął - masa użytkowników nie ma ustawionej Mojej okolicy, więc pewnie i z przeglądaniem e-maili jest słabo. Z resztą nieraz miałem sytuację, gdy nie dostawałem odpowiedzi zwrotnej przy próbie kontaktu (nawet z zaawansowanymi użytkownikami).

// taki przykład, gdzie skasowałem loga, bo nie został spełniony warunek zaliczenia skrzynki https://opencaching.pl/viewlogs.php?logid=2776999
użytkownik nie ma ustawionych kordów domowych, a powiadomienie po skasowaniu loga pewnie zostało wysłane. Za chwilę miną 2 tyg. od skasowania loga...

Ja bym nie traktował jako całość loga i fotki, zwłaszcza wtedy, gdy warunki zaliczenia skrzynki tego nie wymagają.

@OCparlando

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Oct 7, 2018

Jeszcze raz podbijam temat... Praktycznie na każdym logbooku jest widoczny mój adres e-mail.
Wczoraj, niemal od razu po zauważeniu fotki w logu poprosiłem o usunięcie zdjęcia, oraz wyraziłem zdanie, że niezbyt lubię gdy użytkownicy wrzucają fotki kesza czy jego elementów.
Dzisiaj dostałem powiadomienie o nowym logu do tego kesza i okazało się, że użytkownik skasował pierwotnego loga i zalogował ponownie. Dodając tę samą fotkę z widocznym mailem...

Staram się pilnować, żeby nie ujawniać w Internecie takich danych jak email, tym bardziej, że taka informacja może być użyta do identyfikacji pośredniej mojej osoby.

@kojoty

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Oct 7, 2018

@OCparlando, rozwiązanie chwilowe jest takie: zwróć sie do COG, jeśli cog uzna, że coś trzeba usunąć to zostanie usunięte.

docelowo - ja się w sumie teraz zgadzam - niech będzie opcja skasowania fotki - zostanie ślad i będzie git - ja w tej chwili (mam nadzieję już w tym tygodniu) biorę się za geościezki

a przerobienie geościeżek to także przerobienie logów (bo logi geościezkowe tez musza byc przerobione) i "nowe logi" będą miały taką funkcjonalność

@kojoty kojoty self-assigned this Oct 7, 2018

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.