nonvm_linux

Wojciech Rygielski edited this page Oct 6, 2015 · 2 revisions

Setup instructions for Linux

In English

First of, remember that you can use our virtual machine for development. You don't need to set up OCPL from scratch.

In most cases, the easiest option would be to simply follow this document - it's a record of all instructions performed while setting up our virtual machine. You yourself will probably know best which of these steps should be skipped (or altered) in your environment.

Once you've done that, take a look here. This is the list of actions which were not yet performed on our virtual machine (since it is not being updated on a regular basis). You should probably perform some of these steps in your environment too.

Finally, take a look at our VM's (installation and usage guide)[vm_installation_and_usage]. Of course, your database will be a different one, so not all of the guidelines will apply in your case, but you should be fine.

In Polish

Jak uruchomić kod OC na własnym środowisku deweloperskim pod Linuxem?

Pamiętaj, że możesz też skorzystać z naszej maszyny wirtualnej. Nie musisz instalować środowiska OC od zera. Jeśli mimo wszystko chcesz:

Z tego co nam wiadomo, żaden z deweloperów nie pracuje w takiej konfiguracji, więc ten dział nie jest uzupełniony. Jeśli Ty pracujesz, feel free uzupełnić co tylko chcesz.

Najpierw, zalecamy skorzystać z tego dokumentu. To jest zapis operacji, które wykonaliśmy podczas tworzenia naszej maszyny wirtualnej.

Następnie warto zajrzeć tutaj. To są operacje, które jeszcze nie zostały oficjalnie wykonane na naszej maszynie wirtualnej, ale prawdopodobnie znajdą się w kolejne jej wersji.

Potem instrukcja będzie już podoba do tej tutaj. Oczywiście będą inne loginy i hasła, ale ogólne zasady aktualizacji i pracy z kodem są tam już pokryte.