luzpaz Some mist. typo fixes
Found via `codespell -i 3 -w --skip="./3rdparty" -I ../opencv-whitelist.txt`
Latest commit 413fba1 Feb 7, 2018