Open Data Day Hackathon 2011

jbaiza edited this page Dec 4, 2011 · 4 revisions

Pieraksti no rīta diskusiju sesijas, lūdzu citiem papildināt (ieskaitot to kontaktinformāciju, ko vēlaties publicēt)

Dalībnieki

 • Raimonds Simanovskis (@rsim, raimonds.simanovskis[at]gmail.com)

 • Uldis Bojārs

  • semantiskais tīmeklis
  • linked open data - kā sasaistīt kopā dažādus atvērtos datus
 • Toms Ceļmillers

  • VARAM e-pārvaldes dep. e-pakalpojumu nodaļa
  • mēģināja ieviest 171. noteikumus par mājas lapām
   • "iestāde nodrošina, ka pieejama arī strukturētā XML formā"
   • argumenti, kāpēc nē
    • papildus darbs
    • tehniski grūti
    • labāk pēc tam, kad būs centralizēti
    • kam tas būs vajadzīgs?
  • vajadzētu kopīgi veikt pieprasījumus valsts iestādēm
 • Atis Gailis

  • jurists ar interesi par IT lietām
  • agrāk e-lietu sekretariātā
 • Kristaps Petermanis (kristaps.petermanis[at]delna.lv)

  • Delnas direktors
  • agrāk valsts pārvaldē
  • lai datoriķi kopā ar normāliem cilvēkiem sadarbotos :)
  • nākamajā gadā Delna grib uztaisīt kādu open data projektu
 • Jānis Baiža (@jbaiza, jbaiza[at]gmail.com)

  • programmētājs
  • uztaisīja statistiku par stundentu pieteikšanos uz studijām ar eazyBI
 • Pāvils Jurjāns

  • uzņēmējs, programmētājs
  • BrainGames, galda spēles
  • interese par atvērto datu filozofiju, nākotnes demokrātija
  • ZRP, lai to ietekmētu
  • lai žurnālisti pieprasa šo informāciju
  • valsts iestādes īpaši negrib, ka visi zinātu informāciju
  • politiķi grib "mieru" :)
  • sabiedrība izdarīs efektīvāk informācijas analīzi
 • Dita Gabaliņa [dita.gabalina[at]gmail.com]

  • freelancer, konsultants, daudz strādā ar valsti
  • pamata interese par atvērto valdību
  • politikas/attīstības plānošanas dokuemnti sabiedrībai nepārskatāmi un praktiski nelietojami, piemēram, plānotie valsts rādītāji patlaban kā bildes dokumentos, nav pieejamas informācijas, kā virzamies uz mērķu sasniegšanu
 • Pēteris Ručevskis

  • IT cilvēks, LU MII
  • grafu teorija
  • GRADE rīks, izstrādāja vizualizācijas daļu
  • vizualizācijas rīks SNA - kā filtrēt, attēlot grafu datus
  • vēlme popularizēt rīku
 • Valdis Krebs

  • ASV, Klīvlandē
  • vēlas ar SNA rīku apskatīties, kā deputāti Saeimā balso

Kāda varētu būt organizatoriskā forma

 • varētu nevalstisku organizāciju?
 • varbūt vienkārši kaut kāda iniciatīva?

Kā popularizēt?

 • kādu PR cilvēku piesaistīt?
 • tika ieteikta Liena Muraškina, vai var sakontaktēt?

Potenciālie projekti

 • Raimonds:

  • Saeimas balsojumu datu analīze
  • aprakstīt LV valsts institūciju publiskojamo datu "defaulto" lietošanas licenci
  • apskatīt konkrēto institūciju (piemēram, VID) licenci
 • Delna:

  • viena stratēģiskā tiesvedība
  • regulējumu, lai valdība apņemās, ka noteikta laikā visi dati būs mašīnlasāmā formātā
  • valsts amatpersonu datubāzes
   • ja varētu sasaistīt ar radiniekiem? vai drīkst no personas datu privātuma viedokļa?
  • lai neierobežotu pieeju bez konkrēta pamatojuma
 • Pāvils:

  • Vēlēšanu dati pa personām
 • Cik daudz atvērt datus un vai uzlikt vai neuzlikt ierobežojumus

 • Uldis:

  • Hans Rosling
   • harizmātisks statistiķis
   • Pāvils: varētu būt Rīgā
  • jāieliek linku uz Tim Burner Lee prezentāciju ...
  • Publiska datubāze par personām
   • līdzīgi dbpedia.org
  • datu nomenklatūra
   • personas
   • uzņēmumi
   • adreses
  • universitāšu dati
  • iniciatīvas, kurus datus publiskot

Ko aprakstīt wiki

 • kontaktinformāciju
 • aktuālie projekti
 • potenciālie projekti
 • apraksti kā "skreipot" web lapas
  • Python, Ruby
 • rekomendācijas dažādu objektu identifikatoriem
  • personas
  • uzņēmums
  • adreses
 • rekomendācijas ko nedrīkst publicēt par personām
  • (aprunāsies ar Plūmiņu)
 • atvērto datu izmantošanas tiesības
 • references uz atvērto datu avotiem
 • references uz LV likumdošanu

Popularizēt

 • caur Twitter, Facebook
Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.