Skip to content
V tomto repozitáři jsou otevřené formální normy pro otevřená data v ČR a sbíráme zde na ně další požadavky.
Branch: master
Clone or download
Latest commit a6a41bb Jul 19, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
adresy Add ORCID for JaKl Jul 4, 2019
bezúplatná-plnění-a-dary Add ORCID for JaKl Jul 4, 2019
faktury Add ORCID for JaKl Jul 4, 2019
json-schema-to-html
kontakty Add ORCID for JaKl Jul 4, 2019
lidé Add ORCID for JaKl Jul 4, 2019
osoby Add ORCID for JaKl Jul 4, 2019
parlamentní-data Add ORCID for JaKl Jul 4, 2019
propojená-data-s-časovou-složkou Add fragments to redirect pages Feb 22, 2019
propojená-data Add ORCID for JaKl Jul 4, 2019
prostorová-data Merge pull request #100 from MichalMed/master Jul 12, 2019
registr-práv-a-povinností HTTPS, autorův solid.community May 16, 2019
rozhraní-katalogů-otevřených-dat Add ORCID for JaKl Jul 4, 2019
static
základní-datové-typy Add ORCID for JaKl Jul 4, 2019
úřední-desky Add ORCID for JaKl Jul 4, 2019
číselníky Úvod Jul 19, 2019
README.md Update README.md Jun 17, 2019

README.md

Otevřené formální normy

Chatujte o otevřených formálních normách na https://gitter.im/opendata-mvcr/datove-standardy

V tomto repozitáři pracujeme na otevřených formálních normách pro otevřená data v ČR a sbíráme na ně požadavky. Prohlédněte si jejich aktuální seznam. Pokud máte dotaz či návrh na změnu, nebo návrh nové OFN, založte issue.

You can’t perform that action at this time.