Skip to content
Приставка за браузър, показваща предупредителен екран при отваряне на сайт от групата на Делян Пеевски
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
chrome
common
firefox
safari
.gitignore
.gitmodules
LICENSE
README.md
build
screenshot.png

README.md

Ignore Peevski

Този проект съдържа разширения за няколко от по-популярните уеб браузъри, показващи предупредителен екран, когато отваряте сайтове, свързани пряко или косвено с групата на Делян Пеевски и КТБ.

Може да следите за новини около това разширение и тази инициатива в ignorepeevski.tumblr.com.

Инсталация

Google Chrome

Инсталирайте приложението от Chrome Web Store.

Opera Next

Инсталирайте от сайта с добавки на Opera

Firefox

Инсталирайте от сайта за разширения на Mozilla

Добавяне на нови домейни

Ако смятате, че разширението трявба да включва още домейни, редактирайте файла common/blocked_domains.js, добавете домейн името в списъка и изпълнете ./build. След това, направете pull request, като в описанието се обосновете защо смятате, че този домейн трябва да бъде блокиран.

Допринасяне с други промени

Ако искате да допринесете по друг начин за развитието на това разширение:

 • Fork-нете репозиторията
 • Клонирайте вашето копие в някоя папка на компютъра си
 • Изпълнете ./build

Google Chrome

 • Отворете chrome://extensions
 • Включете "Developer mode"
 • Изберете "Load unpacked extension..." и посочете папката, в която сте клонирали репозиторията, подпапка chrome/
 • Презаредете таба с chrome://extensions (Cmd + R или F5) и промените ви ще бъдат засечени
 • Следете за грешки в нормалната конзола на браузъра

Документацията за разработка на разширения за Google Chrome се намира тук.

Mozilla Firefox

 • От Firefox менюто, изберете Tools / Add-ons
 • Изберете "Install Add-on From File..." и посочете файла firefox/dancewithme.xpi
 • Рестартирайте браузъра

Други браузъри

Ако искате да направим такова за други браузъри, отворете едно issue и ще дискутираме въпроса там.

Лиценз

Правата за използването на разширението се определят от MIT лиценза. Копие от него можете да откриете във файла с име LICENSE.

Защо съществува това разширение?

Медиите, притежавани от Делян Пеевски, са известни със своята некачествена журналистика. Материалите в тях могат да бъдат:

 • Необективни
 • Съдържащи непроверени или неверни факти
 • Без втора гледна точка
 • Силно манипулативни

Горното е непълен списък.

Импресия по импресия - медийна империя!

#ignorepeevski

You can’t perform that action at this time.