Skip to content
This repository has been archived by the owner on Jun 26, 2018. It is now read-only.
/ microdonations Public archive

Микродарения за независима журналистика

License

Notifications You must be signed in to change notification settings

openmediabg/microdonations

Repository files navigation

Микродарения за независима журналистика

Платформа за публични микродарения към даден материал, подкрепящи авторите му и независимостта на медията, в която те работят. Представете си Facebook "Like" бутон, зад който стоят пари.

Научете повече.

Изисквания

  • Ruby 2.0 или по-ново.
  • Bundler
  • PostgreSQL

Инсталация

  1. Клонирайте хранилището
  2. Изпълнете bundle install
  3. Копирайте config/database.yml.example в config/database.yml и config/secrets.yml.example в config/secrets.yml и направете необходимите промени за вашата конфигурация.
  4. Изпълнете ./bin/rake db:create db:migrate
  5. Стартирайте ./bin/rails server и отворете http://localhost:3000/.

За да стартирате тестовете, изпълнете ./bin/rake.

Лиценз

MIT. Вижте файла LICENSE.txt.

About

Микродарения за независима журналистика

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages