Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
bin
 
 
 
 
db
 
 
lib
 
 
log
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Микродарения за независима журналистика

Платформа за публични микродарения към даден материал, подкрепящи авторите му и независимостта на медията, в която те работят. Представете си Facebook "Like" бутон, зад който стоят пари.

Научете повече.

Изисквания

  • Ruby 2.0 или по-ново.
  • Bundler
  • PostgreSQL

Инсталация

  1. Клонирайте хранилището
  2. Изпълнете bundle install
  3. Копирайте config/database.yml.example в config/database.yml и config/secrets.yml.example в config/secrets.yml и направете необходимите промени за вашата конфигурация.
  4. Изпълнете ./bin/rake db:create db:migrate
  5. Стартирайте ./bin/rails server и отворете http://localhost:3000/.

За да стартирате тестовете, изпълнете ./bin/rake.

Лиценз

MIT. Вижте файла LICENSE.txt.

About

Микродарения за независима журналистика

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published