Skip to content
annawzz edited this page Jan 10, 2017 · 25 revisions

Robot тести до систем ProZorro та ProZorro.Sale

Репозиторій robot_tests містить тести до системи електронних закупівель ProZorro та системи електронних аукціонів ProZorro.Sale.

Датальнішу інформацію щодо документації по проектах шукайте тут: