Skip to content
Permalink
Browse files
Update index.md
New
  • Loading branch information
hhorvat committed Feb 2, 2021
1 parent 6b0dd09 commit 6a5fbd5
Showing 1 changed file with 1 addition and 1 deletion.
@@ -18,7 +18,7 @@ U ovom članku, proći ćemo neke od korisnih Linux naredbi, za malo naprednije

<!--more-->

Ako vas možda područja koja ćemo obraditi, zanimaju detaljnije ili se pak želite upoznati s osnovama,  sve to možete pronaći u mojoj online knjizi: [**Uvod u Linux i Linux napredno**](http://haw.nsk.hr/arhiva/vol2018/6736/70809/www.opensource-osijek.org/dokuwiki/_export/xhtml/wiki:knjige:uvod_u_linux.html), objavljenoj unutar inicijative [_**Open Source Osijek**_][2]. a koju možete slobodno koristiti za osobnu uporabu.
Ako vas možda područja koja ćemo obraditi, zanimaju detaljnije ili se pak želite upoznati s osnovama,  sve to možete pronaći u mojoj online knjizi: [**Uvod u Linux i Linux napredno**](http://haw.nsk.hr/arhiva/vol2018/6736/70809/www.opensource-osijek.org/dokuwiki/_export/xhtml/wiki:knjige:uvod_u_linux.html), objavljenoj unutar inicijative [_**Open Source Osijek**_][2],a koju možete slobodno koristiti.

&nbsp;

0 comments on commit 6a5fbd5

Please sign in to comment.