Skip to content
Permalink
Browse files

refactor page "O nama" and delete menu "Kontakt"

Signed-off-by: Hrvoje Varga <hrvoje.varga@gmail.com>
  • Loading branch information...
hvarga committed Jul 17, 2018
1 parent 68d867f commit 767d8977d8b3dc051650500a1e54c4bb992031ed

This file was deleted.

@@ -10,17 +10,25 @@ date: 2013-10-30T18:04:21+00:00
## Voditelji projekta

{{< member "hhorvat" >}}
</br>
{{< member "hvarga" >}}
</br>
{{< member "kpopovic" >}}
</br>
{{< member "dcagalj" >}}
</br>
{{< member "dbradaric" >}}
</br>
{{< member "kbradaric" >}}
</br>
{{< member "balikavazovic" >}}

## Stručni suradnici

{{< member "enemet" >}}
</br>
{{< member "ztrogrlic" >}}
</br>
{{< member "plubina" >}}

## U medijima
@@ -1,4 +1,5 @@
{
"name": "Bojan Alikavazović",
"bio": "Sistem inženjer za područje računalne sigurnosti u tvrtki Combis d.o.o. Opis poslova varira od provođenja penetracijskih testova, rada sa Web Application Firewallima, Database Firewallima, SIEM rješenjima, analize sigurnosnih incidenata, revizije računalne sigurnosti s ciljem poboljšanja i slično.",
"image": "/img/bojan-alikavazovic.jpg"
}
@@ -1,4 +1,7 @@
{
"name": "Demis Bradarić",
"image": "/img/demis-bradaric.jpg"
"image": "/img/demis-bradaric.jpg",
"social": {
"email": "demis.bradaric@gmail.com"
}
}
@@ -1,4 +1,9 @@
{
"name": "Dario Čagalj",
"image": "/img/dario-cagalj.png"
"image": "/img/dario-cagalj.png",
"social": {
"facebook": "https://www.facebook.com/dario.cagalj.3",
"linkedin": "https://hr.linkedin.com/in/dario-čagalj-90313648",
"email": "dcagalj1980@gmail.com2"
}
}
@@ -1,5 +1,10 @@
{
"name": "Hrvoje Horvat",
"bio": "Hrvoje Horvat mrežni je i sistem inženjer s dugogodišnjim (18+ g.) iskustvom u razvoju, testiranju i implementaciji, od najmanjih do enterprise kategorije IT sustava. Njegova područja rada su od mrežnih protokola do mrežnih servisa, preko standardne mrežne opreme do specijaliziranih komponenti i sustava, preko raznih mrežnih elemenata i sustava za mrežnu pohranu i dijeljenje podataka te platformi za Virtualizaciju, do protokola i sustava za redundanciju te sustava visoke dostupnosti (HA).",
"image": "/img/hrvoje-horvat.png"
"image": "/img/hrvoje-horvat.png",
"social": {
"linkedin": "https://www.linkedin.com/in/hrvoje-horvat-48477b1",
"email": "hrvoje.horvat1@googlemail.com",
"facebook": "http://www.facebook.com/hrvoje.horvat.3994"
}
}
@@ -4,6 +4,7 @@
"image": "/img/hrvoje-varga.jpg",
"social": {
"github": "https://www.github.com/hvarga",
"facebook": "https://www.facebook.com/varga.hrvoje",
"linkedin": "https://www.linkedin.com/in/hvarga/",
"website": "https://www.tuosde.org/",
"email": "hrvoje.varga@gmail.com"
@@ -1,4 +1,8 @@
{
"name": "Kristijan Bradarić",
"image": "/img/kristijan-bradaric.jpg"
"image": "/img/kristijan-bradaric.jpg",
"social": {
"skype": "elbradone",
"email": "kristijan.bradaric@gmail.com"
}
}
@@ -1,4 +1,9 @@
{
"name": "Krešimir Popović",
"image": "/img/kresimir-popovic.png"
"image": "/img/kresimir-popovic.png",
"social": {
"linkedin": "http://www.linkedin.com/in/kresimirpopovic",
"email": "kresimir.popovic@gmail.com",
"facebook": "https://www.facebook.com/kresimir.popovic"
}
}
@@ -1,4 +1,5 @@
{
"name": "Željko Trogrlić",
"bio": "Softverski arhitekt specijaliziran za integracijske projekte, s iskustvom u aplikacijama visokih performansi i pouzdanosti. Direktna komunikacija s kupcima i traženje optimalnog rješenja je uobičajeni dio mog posla. Promoviram i upražnjavam agilni razvoj softvera. Moja nova područja interesa su strojno učenje i neuronske mreže.",
"image": "/img/zeljko-trogrlic.png"
}
@@ -13,32 +13,7 @@
<span class="authorbox__name">{{ . }}</span>
</div>
{{- end }}
{{ if $authors.social }}
{{- with $authors.social }}
<div class="social_row">
{{ if .github }}
<a href="{{ .github }}" class="row-item" title="GitHub" target="_blank">
<i class="fab fa-github"></i>
</a>
{{ end }}
{{ if .linkedin }}
<a href="{{ .linkedin }}" class="row-item" title="LinkedIn" target="_blank">
<i class="fab fa-linkedin"></i>
</a>
{{ end }}
{{ if .website }}
<a href="{{ .website }}" class="row-item" title="Website" target="_blank">
<i class="fas fa-link"></i>
</a>
{{ end }}
{{ if .email }}
<a href="mailto:{{ .email }}" class="row-item" title="E-mail">
<i class="fas fa-envelope"></i>
</a>
{{ end }}
</div>
{{- end }}
{{ end }}
{{ partial "member_social" $authors }}
{{- with $authors.bio }}
<div class="authorbox__description">
{{ . }}
@@ -0,0 +1,36 @@
{{ if .social }}
{{- with .social }}
<div class="social_row">
{{ if .github }}
<a href="{{ .github }}" class="row-item" title="GitHub" target="_blank">
<i class="fab fa-github"></i>
</a>
{{ end }}
{{ if .facebook }}
<a href="{{ .facebook }}" class="row-item" title="Facebook" target="_blank">
<i class="fab fa-facebook"></i>
</a>
{{ end }}
{{ if .linkedin }}
<a href="{{ .linkedin }}" class="row-item" title="LinkedIn" target="_blank">
<i class="fab fa-linkedin"></i>
</a>
{{ end }}
{{ if .website }}
<a href="{{ .website }}" class="row-item" title="Website" target="_blank">
<i class="fas fa-link"></i>
</a>
{{ end }}
{{ if .email }}
<a href="mailto:{{ .email }}" class="row-item" title="E-mail">
<i class="fas fa-envelope"></i>
</a>
{{ end }}
{{ if .skype }}
<a href="skype:{{ .skype }}?call" class="row-item" title="Skype">
<i class="fab fa-skype"></i>
</a>
{{ end }}
</div>
{{- end }}
{{ end }}
@@ -1,13 +1,19 @@
<div class="clearfix">
{{ $author := index .Site.Data.authors (.Get 0) }}
{{- with $author.image }}
{{ $authors := index .Site.Data.authors (.Get 0) }}
{{- with $authors.image }}
<figure class="authorbox__avatar">
<img alt="{{ $author.name }} avatar" src="{{ $author.image | relURL }}" class="avatar" height="90" width="90">
<img alt="{{ $authors.name }} avatar" src="{{ . | relURL }}" class="avatar" height="90" width="90">
</figure>
{{- end }}
{{- with $author.name }}
{{- with $authors.name }}
<div class="authorbox__header">
<span class="authorbox__name">{{ . }}</span>
</div>
{{- end }}
{{ partial "member_social" $authors }}
{{- with $authors.bio }}
<div class="authorbox__description">
{{ . }}
</div>
{{- end }}
</div>
@@ -1171,3 +1171,9 @@ textarea {
display: block;
margin-bottom: 5px;
}
.social_row a {
color: #000000;
}
.social_row a:hover {
color: #e64946;
}

0 comments on commit 767d897

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.