Skip to content
Permalink
Browse files
add "Uvod u CEPH i konfiguracija kroz primjere" books section
Signed-off-by: Hrvoje Varga <hrvoje.varga@gmail.com>
  • Loading branch information
hvarga committed Nov 17, 2019
1 parent 5894977 commit 7a2c6d64e0382745f3ae2f287e3bdb245d2935c5
Showing 2 changed files with 15 additions and 1 deletion.
Binary file not shown.
@@ -72,4 +72,18 @@ Namjera izrade ove kratke priče o sustavima otvorenog koda je slijedeća:
Napomena: Knjiga je u ranoj fazi izrade.

[Preuzmi knjigu u ODT formatu](kratka-prica-o-sustavima-otvorenog-koda.odt) \
[Preuzmi knjigu u PDF formatu](kratka-prica-o-sustavima-otvorenog-koda.pdf)
[Preuzmi knjigu u PDF formatu](kratka-prica-o-sustavima-otvorenog-koda.pdf)

## Uvod u CEPH i konfiguracija kroz primjere

U ovoj kratkoj knjižici upoznati ćete se s visoko distribuiranim redundantnim i
visoko skalabilnim sustavom za pohranu podataka CEPH. Kratki video s
prezentacijom rada ovog sustava u integraciji s platformaom za virtualizaciju
Proxmox VE, možete vidjeti u našoj Facebook grupi [Open Source Osijek](https://www.facebook.com/groups/open.source.osijek/)

Knjižica prati prezentacijski video ali i nastavlja s detaljima konfiguracije na
Proxmox VE platformi verzije 3.4. Na novijim verzijama Proxmox VE sve je
drastično jednostavnije ali nije loše za znati osnove i detalje rada samog CEPH
sustava koje spo ovdje pokrili.

[Preuzmi knjigu](CEPH-storage-uvod-i-konfiguracija.pdf)

0 comments on commit 7a2c6d6

Please sign in to comment.