A system to buy stuff via Hal
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Sound
docs
font
img
.gitignore
Anim.py
Foodputer.py
GUI.py
Hal.py
License
Products.py
Readme
Slice.py
SoundEffects.py
State.py
Timeout.py
main.py
products.csv
putil.py
server_stub.py

Readme

Til at snakke mde Hal så man kan bruge RFID i osaa til at handle

kræver pygame

køres som
$ ./main.py

pt i en test version.

Hardwaren, forventes at virke som keyboards, hvilket vores RFID og stregkode læsere gør

I test versionen kan der tastes:
(Indtastning afsluttes med <enter>)

Rfid:
	enhver sekvens der begynder med r
	r2 -> ikke eksisternde bruger
Pin:
	enhver sekvens der begynder med p
	p3 -> ingen penge, p4 -> forkert kode
Stregkode(barcode):
	enhver sekvens der begynder med b	
	(defineret i products.csv, men b1-4 er der)

abort:
	tryk a
	virker vidst ikke alle steder endnu
undo:
	tryk u