Payingforitall

dren-dk edited this page Sep 29, 2011 · 11 revisions

Hej, jeg skriver fordi jeg søger sponsorer til et projekt under Open Space Aarhus (OSAA).

OSAA er Danmarks største åbne værksted for software- og hardwarefolk. OSAA er en foreningen drevet af frivillige, hvor man som medlem har adgang til et netværk af ligesindede, samt udstyr som båndsav, drejebænk, søjleboremaskine, CNC fræser, loddekolber, oscilloskoper, computere og mødelokale.

Samtidig med den praktiske udøvelse af teknologi i den bredeste forstand afholder vi også månedlige foredragsaftener, som gerne bliver besøgt af mellem 40 og 50 tilhørerer, et eksempel på et program kan ses her: http://t3.osaa.dk

Vi har 220 medlemmer, som på trods af de typisk arbejder med teknik til hverdag, ikke kan få nok i dagtimerne. Der er medlemmer som laver alt fra at studere på HTX-robotlinien, datalogistuderende og ingenørstuderende til IT driftsfolk, ingeniører, software udviklere og teknikere af alverdens varianter fra mange teknologitunge virksomheder i omegnen.

Ud over at lave teknologi for sjov samarbejder vi også med Incuba Science Park, så vi sender folk der vil lave virksomheder over til dem og de sender folk der mangler teknikere til deres virksomheder over til os.

Der er meget mere information om os på vores hjemmeside: http://om.osaa.dk samt i den omtale der har været af os i pressen: http://omtale.osaa.dk

Projektet vi søger midler til er konstruktion af en 80W laser cutter, til brug for foreningens medlemmer til udskæring og gravering af dele til bla. robotter og kabinetter til elektronik. Projektet vil blive udført som et Open Source projekt og blive åbent dokumenteret så andre kan bygge på vore erfaringer og arbejde videre derfra.

Projektets budget er 15000 kr til materialer, al arbejdskraft bliver leveret gratis af medlemmerne.

Til gengæld for et sponsorat, gerne på en del af beløbet, vil vi:

  • Profilere jer i forbindelse med projektet over for såvel vore egne medlemmer, som det bredere tekniske publikum, i praksis vil dokumentation, artikler, præsentationer og anden omtale nævne sponsorerne.
  • Gravere logo og navn på den færdige maskine, så alle fremtidige brugere kan se hvem der har gjort projektet muligt.
  • Tilbyde rundvisning i lokalerne og demonstration af den færdige maskine.
  • Nævne sponsoratet på vores sponsor side: http://osaa.dk/sponsorer/

Jeg ser frem til at høre fra jer, sig endeligt til hvis der er nogen spørgsmål.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.