Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
473 lines (473 sloc) 35.3 KB
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
<title>Serendipity: Available External Sidebar Plugins</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/</link>
<description>TOC</description>
<dc:language>en</dc:language>
<generator>Serendipity SPARTACUS</generator>
<item>
<title>Průměrné hodnocení: Zobrazit nejlépe hodnocené filmy podle jejich průměrného hodnocení</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_communityrating</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Lewe Zipfel, Garvin Hicking</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_communityrating&lt;br /&gt;Průměrné hodnocení&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazit nejlépe hodnocené filmy podle jejich průměrného hodnocení&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.7</content:encoded>
<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 14:33:44 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_communityrating</guid>
</item>
<item>
<title>FAQ - výběr kategorií: Vyberte kategorie FAQ, které chcete mít zobrazené v postranním sloupci na Vašem blogu.</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_faq</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Falk Doering</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_faq&lt;br /&gt;FAQ - výběr kategorií&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Vyberte kategorie FAQ, které chcete mít zobrazené v postranním sloupci na Vašem blogu.&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 14:35:56 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_faq</guid>
</item>
<item>
<title>Zobrazit příspěvky s klíčovými slovy: Zobrazí seznam existujících klíčových slov</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_freetag</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking, Jonathan Arkell, Grischa Brockhaus, Lars Strojny, Ian</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_freetag&lt;br /&gt;Zobrazit příspěvky s klíčovými slovy&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazí seznam existujících klíčových slov&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 17:05:42 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_freetag</guid>
</item>
<item>
<title>Geotag Google Map: Tento plugin zobrazuje souřadnice u osouřadnicovaných příspěvků v mapách na Googlu</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_geotag</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Zoran Kovacevic, Grischa Brockhaus, Matthias Gutjahr</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_geotag&lt;br /&gt;Geotag Google Map&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Tento plugin zobrazuje souřadnice u osouřadnicovaných příspěvků v mapách na Googlu&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 14:53:43 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_geotag</guid>
</item>
<item>
<title>Návštěvní kniha - postranní blok: Zobrazuje nejnovější vzkazy z návštěvní knihy v bloku v postranním sloupci</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_guestbook</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Jaap Boerma ( j@webbict.com ), Tadashi Jokagi &lt;elf2000@users.sourceforge.net&gt;, Ian</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_guestbook&lt;br /&gt;Návštěvní kniha - postranní blok&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje nejnovější vzkazy z návštěvní knihy v bloku v postranním sloupci&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 12:39:28 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_guestbook</guid>
</item>
<item>
<title>Link List: Správce odkazů (linků) - V bočním panelu zobrazuje vaše oblíbené odkazy.</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_linklist</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Matthew Groeninger, Omid Mottaghi Rad</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_linklist&lt;br /&gt;Link List&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Správce odkazů (linků) - V bočním panelu zobrazuje vaše oblíbené odkazy.&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 16:43:18 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_linklist</guid>
</item>
<item>
<title>Nadcházející události: Zobrazit nejbližší a doporučené události v postranním sloupci a použít na ně mikroformat hCalendar.</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_microformats</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Matthias Gutjahr, Ian</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_microformats&lt;br /&gt;Nadcházející události&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazit nejbližší a doporučené události v postranním sloupci a použít na ně mikroformat hCalendar.&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 14:30:28 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_microformats</guid>
</item>
<item>
<title>Výběr jazyka: Povolit návštěvníkům měnit jazyk uživatelského rozhraní blogu</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_multilingual</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking, Wesley Hwang-Chung</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_multilingual&lt;br /&gt;Výběr jazyka&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Povolit návštěvníkům měnit jazyk uživatelského rozhraní blogu&lt;br/&gt;For: Serendipity 2.1</content:encoded>
<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 11:37:33 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_multilingual</guid>
</item>
<item>
<title>Můj kalendář: Zobrazuje Váš osobní kalendář s X nadcházejícími událsotmi.</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_mycalendar</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking, Markus Gerstel, Ian</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_mycalendar&lt;br /&gt;Můj kalendář&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje Váš osobní kalendář s X nadcházejícími událsotmi.&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 15:21:07 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_mycalendar</guid>
</item>
<item>
<title>Spam report: Vypíše statistiku o komentářovém spamu, pokud plugin ukládá logy do databáze.</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_spamblock_bee</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Grischa Brockhaus, Janek Bevendorff</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_spamblock_bee&lt;br /&gt;Spam report&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Vypíše statistiku o komentářovém spamu, pokud plugin ukládá logy do databáze.&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 12:39:28 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_spamblock_bee</guid>
</item>
<item>
<title>Seznam statických stránek: Tento plugin zobrazuje nastavitelný seznam stálých (statických) stránek.</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_staticpage</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Rob Antonishen, Falk Doering, Ian</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_staticpage&lt;br /&gt;Seznam statických stránek&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Tento plugin zobrazuje nastavitelný seznam stálých (statických) stránek.&lt;br/&gt;For: Serendipity 2.1.0</content:encoded>
<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 21:13:08 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_staticpage</guid>
</item>
<item>
<title>Statistiky: Statistiky</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_statistics</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Arnan de Gans, Garvin Hicking, Ian</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_statistics&lt;br /&gt;Statistiky&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Statistiky&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 15:38:16 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_statistics</guid>
</item>
<item>
<title>Serendipity Authors: Zobrazuje rozšířené profily autorů/uživatelů</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_userprofiles</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Falk Doering</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_userprofiles&lt;br /&gt;Serendipity Authors&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje rozšířené profily autorů/uživatelů&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 21:02:55 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_userprofiles</guid>
</item>
<item>
<title>Narozeniny uživatelů: </title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_userprofiles</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Falk Doering</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_userprofiles_birthdays&lt;br /&gt;Narozeniny uživatelů&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 16:51:39 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_userprofiles_birthdays</guid>
</item>
<item>
<title>Zobrazit důvěryhodné autory: Zobrazuje uživatele s vyobrazením jejich etické úrovně (vyjádřenou semaforem
).Zelená znamená &quot;v pohodě&quot;; oranžová znamená &quot;podezřelý&quot;; a červená znamená &quot;zakázaný&quot;. Administrátor může lehce měnit tyto hodnoty u jednotlivých uživatelů.</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_xsstrust</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Loris Zena</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_xsstrust&lt;br /&gt;Zobrazit důvěryhodné autory&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje uživatele s vyobrazením jejich etické úrovně (vyjádřenou semaforem
).Zelená znamená &quot;v pohodě&quot;; oranžová znamená &quot;podezřelý&quot;; a červená znamená &quot;zakázaný&quot;. Administrátor může lehce měnit tyto hodnoty u jednotlivých uživatelů.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 12:39:29 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_xsstrust</guid>
</item>
<item>
<title>Samoregistrace nových uživatelů: Umožňuje návštěvníkům webu vytvořit si vlastní uživatelský účet. Dohromady s pluginem událostí (index.php?serendipity[subpage]=adduser) můžete určit, jestli komentáře mohou posílat pouze registrovaní uživatelé.</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_adduser</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking, Ian</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_adduser&lt;br /&gt;Samoregistrace nových uživatelů&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Umožňuje návštěvníkům webu vytvořit si vlastní uživatelský účet. Dohromady s pluginem událostí (index.php?serendipity[subpage]=adduser) můžete určit, jestli komentáře mohou posílat pouze registrovaní uživatelé.&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.7</content:encoded>
<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 16:21:39 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_adduser</guid>
</item>
<item>
<title>Doporučení Amazon: Doporučené produkty z Amazon v rámci partnerského programu Amazon</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_amazon</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Matthew Groeninger, (original plugin by Thomas Nesges)</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_amazon&lt;br /&gt;Doporučení Amazon&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Doporučené produkty z Amazon v rámci partnerského programu Amazon&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 17:23:23 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_amazon</guid>
</item>
<item>
<title>Stromové menu kategorií: Menu kategorií vystavěné pomocí DHTML (dynamické, rozklikávatelné, schovávací). Vyžaduje PEAR::HTML_TreeMenu.</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_category_dhtml_menu</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Jackson Miller, Sebastian Bauer</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_category_dhtml_menu&lt;br /&gt;Stromové menu kategorií&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Menu kategorií vystavěné pomocí DHTML (dynamické, rozklikávatelné, schovávací). Vyžaduje PEAR::HTML_TreeMenu.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.7</content:encoded>
<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 12:39:29 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_category_dhtml_menu</guid>
</item>
<item>
<title>Náhledy Coppermine: Zobrazuje v postranním sloupci náhledy z Coppermine galerie</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_coppermine</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Matthew Maude</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_coppermine&lt;br /&gt;Náhledy Coppermine&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje v postranním sloupci náhledy z Coppermine galerie&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 12:39:29 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_coppermine</guid>
</item>
<item>
<title>Creative Commons: V postranním panelu zobrazuje podrobnosti použité licence &quot;Creative Commons&quot; (Autorská práva)</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_creativecommons</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Evan Nemerson, Ian</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_creativecommons&lt;br /&gt;Creative Commons&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;V postranním panelu zobrazuje podrobnosti použité licence &quot;Creative Commons&quot; (Autorská práva)&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 12:13:12 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_creativecommons</guid>
</item>
<item>
<title>Co právě dělám: Zobrazuje seznam toho, co právě posloucháte, hrajete nebo čtete.</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_currently</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Dustin Hawkins</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_currently&lt;br /&gt;Co právě dělám&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje seznam toho, co právě posloucháte, hrajete nebo čtete.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 12:39:29 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_currently</guid>
</item>
<item>
<title>Externí PHP aplikace: Zobrazuje výstup externí PHP aplikace uvnitř blogu, v designu a formátování blogu. POUŽÍVAT S ROZVAHOU, TENTO PLUGIN S SEBOU NESE BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA, PROTOŽE UMOŽŇUJE VLOŽIT LIBOVOLNÝ PHP KÓD! TENTO PLUGIN MŮŽE POUŽÍVAT POUZE ADMINISTRÁTOR!</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_externalphp</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_externalphp&lt;br /&gt;Externí PHP aplikace&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje výstup externí PHP aplikace uvnitř blogu, v designu a formátování blogu. POUŽÍVAT S ROZVAHOU, TENTO PLUGIN S SEBOU NESE BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA, PROTOŽE UMOŽŇUJE VLOŽIT LIBOVOLNÝ PHP KÓD! TENTO PLUGIN MŮŽE POUŽÍVAT POUZE ADMINISTRÁTOR!&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 15:24:59 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_externalphp</guid>
</item>
<item>
<title>Feedburner Sidebar: Adds assorted functionality of the feedburner service into the sidebar.</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_feedburnersidebar</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Aaron Axelsen</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_feedburnersidebar&lt;br /&gt;Feedburner Sidebar&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Adds assorted functionality of the feedburner service into the sidebar.&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 19:01:51 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_feedburnersidebar</guid>
</item>
<item>
<title>Flickr Photostream: Zobrazuje nejnovější fotografie kanálu Flickr Photostream.</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_flickr</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Michael Kaiser, Ian</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_flickr&lt;br /&gt;Flickr Photostream&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje nejnovější fotografie kanálu Flickr Photostream.&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.7</content:encoded>
<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 16:45:43 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_flickr</guid>
</item>
<item>
<title>Flickr badge: Zobrazuje nejnovější fotky z Flickr.com (pozn. překladatele - Stejné věci umí plugin Flickr, který toho navíc umí ještě víc.)</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_flickrbadge</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Lars Strojny</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_flickrbadge&lt;br /&gt;Flickr badge&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje nejnovější fotky z Flickr.com (pozn. překladatele - Stejné věci umí plugin Flickr, který toho navíc umí ještě víc.)&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 09:06:50 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_flickrbadge</guid>
</item>
<item>
<title>Status z Gadu-Gadu: Zobrazuje popis stavu z Gadu-Gadu IM (Instant Messenger = protokol pro posílání zpráv, alternativa ICQ, Jabberu apod.)</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_ggopis</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Piotr Borys</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_ggopis&lt;br /&gt;Status z Gadu-Gadu&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje popis stavu z Gadu-Gadu IM (Instant Messenger = protokol pro posílání zpráv, alternativa ICQ, Jabberu apod.)&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Sat, 22 Jul 2017 13:32:37 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_ggopis</guid>
</item>
<item>
<title>AdSense: Zobrazení inzerátů z Googlu.</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_google_adsense</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Jim Dabell</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_google_adsense&lt;br /&gt;AdSense&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazení inzerátů z Googlu.&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Thu, 24 May 2018 10:21:50 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_google_adsense</guid>
</item>
<item>
<title>Google Rychlé hledání: Hledání záznamu (Google)</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_google_quicksearch</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Wesley Hwang-Chung</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_google_quicksearch&lt;br /&gt;Google Rychlé hledání&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Hledání záznamu (Google)&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 18:56:48 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_google_quicksearch</guid>
</item>
<item>
<title>@Heavy Rotation@: Tento přídavný modul zobrazuje ze serveru last.fm obal alba, které bylo minulý týden &quot;Heavy Rotation&quot; (první v hitparádě)</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_heavyrotation</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Lars Strojny</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_heavyrotation&lt;br /&gt;@Heavy Rotation@&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Tento přídavný modul zobrazuje ze serveru last.fm obal alba, které bylo minulý týden &quot;Heavy Rotation&quot; (první v hitparádě)&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 09:06:34 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_heavyrotation</guid>
</item>
<item>
<title>Jednotné zobrazování obrázků v postranním sloupci: Umožňuje zobrazovat obrázky v postranním sloupci. Zdrojů těchto obrázků může být vícero. Plugin se dokáže připojit do Menalto Gallery, do databáze Coppermine galerie (pouze pokud běží na MySQL), k webové službě Zooomr (http://beta.zooomr.com/home) a samozřejmě i ke Knihovně médií Serendipity. PLEASE NOTE: This plugin has been checked working with recent Serendipity installs for the Serendipity Media Library only. You will find limitations and old legacy code with at least the Menalto Gallery (dead project) and modern PHP using old MySQL extension code API calls.</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_imagesidebar</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Andrew Brown (Menalto code), Matthew Groeninger (Unified/Media Lib. Code), Stefan Lange-Hegermann (Zooomr Code), Matthew Maude (Coppermine code), Ian</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_imagesidebar&lt;br /&gt;Jednotné zobrazování obrázků v postranním sloupci&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Umožňuje zobrazovat obrázky v postranním sloupci. Zdrojů těchto obrázků může být vícero. Plugin se dokáže připojit do Menalto Gallery, do databáze Coppermine galerie (pouze pokud běží na MySQL), k webové službě Zooomr (http://beta.zooomr.com/home) a samozřejmě i ke Knihovně médií Serendipity. PLEASE NOTE: This plugin has been checked working with recent Serendipity installs for the Serendipity Media Library only. You will find limitations and old legacy code with at least the Menalto Gallery (dead project) and modern PHP using old MySQL extension code API calls.&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 16:18:04 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_imagesidebar</guid>
</item>
<item>
<title>Karma Ranking: Zobrazuje celkové skóre autorů</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_karmaranking</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Andreas Brandmaier</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_karmaranking&lt;br /&gt;Karma Ranking&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje celkové skóre autorů&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 12:39:29 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_karmaranking</guid>
</item>
<item>
<title>Přihlašovací formulář: Zobrazuje postranní blok s přihlašovacím formulářem</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_loginform</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking, Neil Dudman</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_loginform&lt;br /&gt;Přihlašovací formulář&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje postranní blok s přihlašovacím formulářem&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 12:39:29 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_loginform</guid>
</item>
<item>
<title>Jazykově závislý HTML blok: Pro zadaný jazyk zobrazuje v postranním sloupci HTML blok.</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_nugget_multilingual</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Wesley Hwang-Chung</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_nugget_multilingual&lt;br /&gt;Jazykově závislý HTML blok&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Pro zadaný jazyk zobrazuje v postranním sloupci HTML blok.&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 12:39:29 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_nugget_multilingual</guid>
</item>
<item>
<title>Google PageRank: Dynamické zobrazení Google PageRanku</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_pagerank</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Christian Lescuyer</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_pagerank&lt;br /&gt;Google PageRank&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Dynamické zobrazení Google PageRanku&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Mon, 06 May 2019 15:51:54 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_pagerank</guid>
</item>
<item>
<title>Fotoblog: Ukazuje náhledy posledních příspěvků s obrázkem Fotoblogu (viz. plugin událostí Fotoblog).</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_photoblog</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Cameron MacFarland</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_photoblog&lt;br /&gt;Fotoblog&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Ukazuje náhledy posledních příspěvků s obrázkem Fotoblogu (viz. plugin událostí Fotoblog).&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 12:39:29 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_photoblog</guid>
</item>
<item>
<title>Piwik: show statistics of Piwik in sidebar</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_piwik</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Bernd Distler, Ian</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_piwik&lt;br /&gt;Piwik&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;show statistics of Piwik in sidebar&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 11:06:06 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_piwik</guid>
</item>
<item>
<title>Ankety: V postranním sloupci zobrazí aktuální anketu</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_pollbox</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking, Evan Nemerson</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_pollbox&lt;br /&gt;Ankety&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;V postranním sloupci zobrazí aktuální anketu&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 16:34:49 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_pollbox</guid>
</item>
<item>
<title>Oblíbené příspěvky: Zobrazuje nadpisy a počet komentářů nejoblíbenějších příspěvků. Oblíbenost je počítána na základě množství komentářů.</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_popularentries</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Kaustubh Srikanth</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_popularentries&lt;br /&gt;Oblíbené příspěvky&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje nadpisy a počet komentářů nejoblíbenějších příspěvků. Oblíbenost je počítána na základě množství komentářů.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.7</content:encoded>
<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 12:39:29 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_popularentries</guid>
</item>
<item>
<title>Rychlé odkazy: Zobrazuje blok pro rychlé odkazy</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_quicklink</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Omid Mottaghi Rad</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_quicklink&lt;br /&gt;Rychlé odkazy&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje blok pro rychlé odkazy&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 18:46:24 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_quicklink</guid>
</item>
<item>
<title>Náhodný citát: Zobrazuje blok s náhodně vybraným citátem</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_randomquotes</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Florian Solcher</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_randomquotes&lt;br /&gt;Náhodný citát&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje blok s náhodně vybraným citátem&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 12:39:29 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_randomquotes</guid>
</item>
<item>
<title>Výkřičník: Zobrazuje okno pro výkřiky, tzn. komentáře, které nejsou poslané ke konkrétnímu příspěvku</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_shoutbox</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Matthias Lange, Ian</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_shoutbox&lt;br /&gt;Výkřičník&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje okno pro výkřiky, tzn. komentáře, které nejsou poslané ke konkrétnímu příspěvku&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 18:43:49 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_shoutbox</guid>
</item>
<item>
<title>Shoutcast: Zobrazí kanál služby Shoutcast v postranním sloupci.</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_shoutcast</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>John Mann</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_shoutcast&lt;br /&gt;Shoutcast&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazí kanál služby Shoutcast v postranním sloupci.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8.4</content:encoded>
<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 12:39:29 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_shoutcast</guid>
</item>
<item>
<title>Zobrazení příspěvků v postranním sloupci: Zobrazuje příspěvky ze zadaných kategorií v postranním sloupci. Dobré např. pro moblogování! (Moblogování = blogování pomocí mobilního telefonu, tedy krátké příspěvky)</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_showentries</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_showentries&lt;br /&gt;Zobrazení příspěvků v postranním sloupci&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje příspěvky ze zadaných kategorií v postranním sloupci. Dobré např. pro moblogování! (Moblogování = blogování pomocí mobilního telefonu, tedy krátké příspěvky)&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.7</content:encoded>
<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 16:27:45 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_showentries</guid>
</item>
<item>
<title>SideBar Logo: Zobrazuje panel/blok, který obsahuje Vaše logo, jméno stránky a další informační údaje.</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_sidebarlogo</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Adam Krause</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_sidebarlogo&lt;br /&gt;SideBar Logo&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje panel/blok, který obsahuje Vaše logo, jméno stránky a další informační údaje.&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 17:22:41 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_sidebarlogo</guid>
</item>
<item>
<title>Sociální záložky: Plugin zobrazuje záložky z webových záložkovcích služeb (jako del.icio.us, ma.gnolia, furl.net, linkroll nebo Mister Wong) pomocí jejich RSS kanálu.</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_socialbookmarks</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Matthias Gutjahr</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_socialbookmarks&lt;br /&gt;Sociální záložky&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Plugin zobrazuje záložky z webových záložkovcích služeb (jako del.icio.us, ma.gnolia, furl.net, linkroll nebo Mister Wong) pomocí jejich RSS kanálu.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9alpha5</content:encoded>
<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 12:39:29 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_socialbookmarks</guid>
</item>
<item>
<title>Výběr šablony: Zobrazuje rozbalovací políčko pro výběr šablony</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_templatedropdown</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Evan Nemerson</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_templatedropdown&lt;br /&gt;Výběr šablony&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje rozbalovací políčko pro výběr šablony&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 13:01:34 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_templatedropdown</guid>
</item>
<item>
<title>Časová pásma: Zobrazuje čas až ze čtyř různých časových pásem</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_timezones</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Christoph Eunicke &lt;s9y-plugin@eunicke.org&gt;</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_timezones&lt;br /&gt;Časová pásma&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje čas až ze čtyř různých časových pásem&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9</content:encoded>
<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 12:39:29 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_timezones</guid>
</item>
<item>
<title>Top výstupy: Nejčastější výstupy z tohoto weblogu</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_topexits</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Serendipity Team</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_topexits&lt;br /&gt;Top výstupy&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Nejčastější výstupy z tohoto weblogu&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 12:39:29 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_topexits</guid>
</item>
<item>
<title>Top odkazovače: Nejčastější připojení k tomuto weblogu</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_topreferrers</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Serendipity Team</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_topreferrers&lt;br /&gt;Top odkazovače&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Nejčastější připojení k tomuto weblogu&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 12:39:29 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_topreferrers</guid>
</item>
<item>
<title>Twitter: Zobrazuje Vaše nejnovější příspěvky na Twitteru</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_twitter</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Grischa Brockhaus, Damian Luszczymak, Garvin Hicking</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_twitter&lt;br /&gt;Twitter&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje Vaše nejnovější příspěvky na Twitteru&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Sat, 22 Jul 2017 12:43:15 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_twitter</guid>
</item>
<item>
<title>Hledání na wikipedii: Vyber pojem (slovo nebo větu) a klikněte na ikonu. Pojem bude vyhledán na Wikipedii.</title>
<link>https://github.com/ophian/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_wikipedia_finder</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Serendipity Team</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_wikipedia_finder&lt;br /&gt;Hledání na wikipedii&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Vyber pojem (slovo nebo větu) a klikněte na ikonu. Pojem bude vyhledán na Wikipedii.&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.6</content:encoded>
<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 19:13:24 +0200</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_wikipedia_finder</guid>
</item>
</channel>
</rss>
You can’t perform that action at this time.