No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
CheckMK
OpinKerfiAutoTask
.editorconfig
.gitignore
README.md
autotaskTemplate.j2
autotask_create_ticket_host_services.py
autotask_create_ticket_host_services.sh
credentials-example.py
requirements.txt
test.py
thrukcommentTemplate.j2

README.md

OK Mail Parser

Uppsetning

  • virtualenv er notað upp á að halda utanum dependencies. Sjá skjölun virtualenv er sett upp.
  • Dependency eru geymd í requirements.txt
  • Þegar dependncy er bætt við þarf að frysta það með pip freeze > requirements.txt
  • Dependency sett in með pip install -r requirements.txt
  • Afrita credentials-example.py yfir í credentials.py og fylla út. Hægt er að nota eigið netfang og lykilorð í þróun. credentials.py er í .gitignore og fer því ekki óvart inn í github.

Skjölun

Autotask python api: https://atws.readthedocs.io/

Þróunarumhverfi

Mælt er með að nota PyCharm Community Edition frá Intellij sem er frítt og byrja á því að læra á debugger-inn. Debugger-inn er gulls ígildi þegar það kemur að því að kynnast gögnunum.

Kennsla á python debugger i PyCharm