Skriftur fyrir sjálfvirknivæðingu á windows með aðstoð Ansible
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
powershell_scripts
.gitignore
README.md
pingtest.yml
setja_inn_windows_uppfaerslur.yml

README.md

Opin Kerfi - Ansible Uppskriftir fyrir Windows

Uppskriftir

  • setja_inn_windows_upfaerslur.yml - Setur inn allar CriticalUpdates, SecurityUpdates og endirræsir eftir þörfum.
  • pingtest.yml - Framkvæmir pingprófun

Undirbúningur á windows vél

Á vélinni sem á að stýra með Ansible opnið Windows PowerShell ISE og keyrið eftirfarandi:

$url = "https://raw.githubusercontent.com/opinkerfi/ok-ansible-windows/master/powershell_scripts/ConfigureRemotingForAnsible.ps1"
$file = "$env:temp\ConfigureRemotingForAnsible.ps1"

(New-Object -TypeName System.Net.WebClient).DownloadFile($url, $file)

powershell.exe -ExecutionPolicy ByPass -File $file

Það sem þessi skrifta gerir er að sækja ConfigureRemoteForAnsible.ps1skrituna sem stillir winrm af og opnar eldvegg fyrir winrm tengingar.

Tips and Tricks

Hjáleið vegna pyhon bug með vagrant á osx

Export-a út eftifarandi breytu svo ansible keyri winrm aðgerðir án þess að stoppa.

export OBJC_DISABLE_INITIALIZE_FORK_SAFETY=YES