Asennus Ubuntuun

epeli edited this page Jan 10, 2012 · 4 revisions

Walma Screenshot on paketoitu Ubuntua varten .deb paketiksi. Paketin voi ladata Dowloads -osiosta. Ubuntun pitäisi käynnistää asennussovellus tuplaklikkaamalla ladattua pakettia.

Asennuksen jälkeen Walma Screenshot pitäisi löytyä järjestelmän Ohjelmat valikosta. Sen voi myös käynnistää painamalla Alt+F2 ja syöttämällä walma-screenshot avautuvaan ikkunaan.

Jos tuplaklikkaus ei jostain syystä avaa asennussovellusta sen voi käsin ajaa komentoriviltä komennolla:

$ gdebi-gtk walma-screenshot_0.2_all.deb

Mahdollisista asennusongelmista voi ilmoittaa osoitteeseen dev@opinsys.fi tai suoraan Issues-listaan.

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.