Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde açılan BBY261 İleri Programlama dersi kapsamında geliştirilen Kotlin tabanlı Android uygulamasıdır. Bu uygulamada basit bir kullanıcı arayüzü oluşturularak bir aktiviteden diğer aktiviteye geçiş sağlanmaktadır.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.idea
app
gradle/wrapper
.gitignore
LICENSE
README.md
build.gradle
gradle.properties
gradlew
gradlew.bat
settings.gradle

README.md

net.madran.bby261.KotlinActivity

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde açılan BBY261 İleri Programlama dersi kapsamında geliştirilen Kotlin tabanlı Android uygulamasıdır. Bu uygulamada basit bir kullanıcı arayüzü oluşturularak bir aktiviteden diğer aktiviteye geçiş sağlanmaktadır. Bu uygulamada https://developer.android.com/training/basics/firstapp/starting-activity.html adresindeki örnek uygulama kullanılmış ve Kotlin'e dönüştürülerek kodlanmıştır.