translateto.me insanların çeviri yapma projesi
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
api
css
jquery3
js
materialize
php
resimler
rss
.gitattributes
.gitignore
README.md
index.php

README.md

##translateto.me translateto.me, ingilizce bilen herkesin gelir elde edeceği, çeviriye ihtiyacı olan herkesin çevirisini güvenle yaptıracabileceği bir sosyal platformdur.

Çevirmenler metnin çevirdiği kadarının ücretini, çevirinin %90 ve üzerisi tamamlandığında onay sürecine girip çeviri onaylandıktan sonra istedikleri anda alabilirler.

Çeviriye ihtiyacı olan herkes istediği uzunlukta metin ekleyebilir ve metinlerinin çevrilmesini bekleyebilirler. Metnin durumunu istedikleri an görebilirler. Onaylanmış çeviriler, tamamlanmış ve kullanılmaya hazır çevirilerdir.

translateto.me Çevirileri üyelerimiz (içerik üreticilerimiz) yaptığından çevirilerin belirli bir tarihte bitmesini ve profesyonel olmasını garanti etmez. Çevrilmiş metin onay sürecinden geçeceği için robot tarafından yapılmadığını garanti eder.