Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Find sponsors. #6

Closed
2 tasks
marcusramberg opened this issue Sep 18, 2017 · 17 comments
Closed
2 tasks

Find sponsors. #6

marcusramberg opened this issue Sep 18, 2017 · 17 comments
Assignees

Comments

@marcusramberg
Copy link

marcusramberg commented Sep 18, 2017

  • Create a call for sponsors with info about what we can give back to the sponsors.
  • Collect leads,

Budgets are being formed now, so get this out ASAP

@marcusramberg
Copy link
Author

@marcusramberg will find call for sponsors from mojoconf, @arnesom finds the one from OSDC as basis.

@marcusramberg marcusramberg self-assigned this Dec 12, 2017
@arnesom
Copy link

arnesom commented Dec 15, 2017

OSDS-prospektet er lagt i Dropbox: Oslo.pm/Events/NPW-2018/osdc-sponsorprospekt.pdf

@arnesom
Copy link

arnesom commented May 20, 2018

Any development/progress?

@krunen
Copy link

krunen commented May 23, 2018

Kan vi samle leads her?

  • Booking.com
  • Reisegiganten
  • Stix
  • Retriever
  • KSAT

Andre jeg har glemt?

@arnesom
Copy link

arnesom commented May 24, 2018

(Jeg prøvde å svare på epost, men det virker visst ikke.)

  • NUUG Foundation?

@krunen
Copy link

krunen commented Jun 2, 2018

Vi trenger kontaktpersoner som vi kan sende call for sponsors til. Legg inn her om du vet.

@tyldum
Copy link

tyldum commented Jun 28, 2018

Kan en av dere ta kontakt med meg for formidling av kontakt mot KSAT? :)

@arnesom
Copy link

arnesom commented Jul 22, 2018

Skjer det noe her?

Ingen synspunkter på sponsorprospektet, så da er det enten kjempebra - eller ingen har sett på det.

@marcusramberg
Copy link
Author

marcusramberg commented Jul 22, 2018 via email

@arnesom
Copy link

arnesom commented Jul 24, 2018

Ja, men ingen tar kontakt med firmaene nevnt over?

@marcusramberg
Copy link
Author

marcusramberg commented Jul 25, 2018 via email

@arnesom
Copy link

arnesom commented Jul 26, 2018

Jeg kommer i hvert fall ikke lenger, uten kontaktpersoner i de nevnte firmaene.

@krunen
Copy link

krunen commented Jul 30, 2018 via email

@arnesom
Copy link

arnesom commented Jul 30, 2018

Listen krever innlogging, som jeg ikke har.

@krunen
Copy link

krunen commented Jul 31, 2018 via email

@arnesom
Copy link

arnesom commented Aug 1, 2018

Stix: Christopher Rasch-Olsen Raa - Han har meldt inn foredrag, så det er vel mulig å kontakte ham. Er det noen som kjenner ham og kan gjøre det?

Retriever: Jeg fant denne adressen: kopinath@retriever.no
Noen som kjenner til vedkommende?

Mesteparten av medlemmene har epostadresser som ikke sier noe om arbeidsforhold.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

4 participants