New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Find sponsors. #6

Open
marcusramberg opened this Issue Sep 18, 2017 · 17 comments

Comments

Projects
None yet
4 participants
@marcusramberg

marcusramberg commented Sep 18, 2017

 • Create a call for sponsors with info about what we can give back to the sponsors.
 • Collect leads,

Budgets are being formed now, so get this out ASAP

@marcusramberg

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@marcusramberg

marcusramberg Dec 12, 2017

@marcusramberg will find call for sponsors from mojoconf, @arnesom finds the one from OSDC as basis.

marcusramberg commented Dec 12, 2017

@marcusramberg will find call for sponsors from mojoconf, @arnesom finds the one from OSDC as basis.

@marcusramberg marcusramberg self-assigned this Dec 12, 2017

@arnesom

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@arnesom

arnesom Dec 15, 2017

OSDS-prospektet er lagt i Dropbox: Oslo.pm/Events/NPW-2018/osdc-sponsorprospekt.pdf

arnesom commented Dec 15, 2017

OSDS-prospektet er lagt i Dropbox: Oslo.pm/Events/NPW-2018/osdc-sponsorprospekt.pdf

@arnesom

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@arnesom

arnesom May 20, 2018

Any development/progress?

arnesom commented May 20, 2018

Any development/progress?

@krunen

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@krunen

krunen May 23, 2018

Kan vi samle leads her?

 • Booking.com
 • Reisegiganten
 • Stix
 • Retriever
 • KSAT

Andre jeg har glemt?

krunen commented May 23, 2018

Kan vi samle leads her?

 • Booking.com
 • Reisegiganten
 • Stix
 • Retriever
 • KSAT

Andre jeg har glemt?

@arnesom

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@arnesom

arnesom May 24, 2018

(Jeg prøvde å svare på epost, men det virker visst ikke.)

 • NUUG Foundation?

arnesom commented May 24, 2018

(Jeg prøvde å svare på epost, men det virker visst ikke.)

 • NUUG Foundation?
@krunen

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@krunen

krunen Jun 2, 2018

Vi trenger kontaktpersoner som vi kan sende call for sponsors til. Legg inn her om du vet.

krunen commented Jun 2, 2018

Vi trenger kontaktpersoner som vi kan sende call for sponsors til. Legg inn her om du vet.

@tyldum

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@tyldum

tyldum Jun 28, 2018

Kan en av dere ta kontakt med meg for formidling av kontakt mot KSAT? :)

tyldum commented Jun 28, 2018

Kan en av dere ta kontakt med meg for formidling av kontakt mot KSAT? :)

@arnesom

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@arnesom

arnesom Jul 22, 2018

Skjer det noe her?

Ingen synspunkter på sponsorprospektet, så da er det enten kjempebra - eller ingen har sett på det.

arnesom commented Jul 22, 2018

Skjer det noe her?

Ingen synspunkter på sponsorprospektet, så da er det enten kjempebra - eller ingen har sett på det.

@marcusramberg

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@marcusramberg

marcusramberg Jul 22, 2018

marcusramberg commented Jul 22, 2018

@arnesom

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@arnesom

arnesom Jul 24, 2018

Ja, men ingen tar kontakt med firmaene nevnt over?

arnesom commented Jul 24, 2018

Ja, men ingen tar kontakt med firmaene nevnt over?

@marcusramberg

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@marcusramberg

marcusramberg Jul 25, 2018

marcusramberg commented Jul 25, 2018

@arnesom

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@arnesom

arnesom Jul 26, 2018

Jeg kommer i hvert fall ikke lenger, uten kontaktpersoner i de nevnte firmaene.

arnesom commented Jul 26, 2018

Jeg kommer i hvert fall ikke lenger, uten kontaktpersoner i de nevnte firmaene.

@krunen

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@krunen

krunen Jul 30, 2018

krunen commented Jul 30, 2018

@arnesom

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@arnesom

arnesom Jul 30, 2018

Listen krever innlogging, som jeg ikke har.

arnesom commented Jul 30, 2018

Listen krever innlogging, som jeg ikke har.

@krunen

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@krunen

krunen Jul 31, 2018

krunen commented Jul 31, 2018

@arnesom

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@arnesom

arnesom Aug 1, 2018

Stix: Christopher Rasch-Olsen Raa - Han har meldt inn foredrag, så det er vel mulig å kontakte ham. Er det noen som kjenner ham og kan gjøre det?

Retriever: Jeg fant denne adressen: kopinath@retriever.no
Noen som kjenner til vedkommende?

Mesteparten av medlemmene har epostadresser som ikke sier noe om arbeidsforhold.

arnesom commented Aug 1, 2018

Stix: Christopher Rasch-Olsen Raa - Han har meldt inn foredrag, så det er vel mulig å kontakte ham. Er det noen som kjenner ham og kan gjøre det?

Retriever: Jeg fant denne adressen: kopinath@retriever.no
Noen som kjenner til vedkommende?

Mesteparten av medlemmene har epostadresser som ikke sier noe om arbeidsforhold.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment