Skip to content

osmcz/osmcz

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

osmcz-app

JS mapová appka pro OpenStreetMap.cz postavená nad LeafletJS. PHP backend v repozitáři osmcz-web.

Jak přispět do projektu

Další poznámky

 • Kdo má zájem přidat se k organizaci github.com/osmcz, nechť napíše na dev(z)openstreetmap.cz
 • Číslo release je na prvním řádku v js/osmcz.js, jednotlivé verze pak pomocí git-tagů
 • Projektová stránka na openstreetmap.cz/osmcz-app

Changelog

2022-05-06 osmcz v0.28 ( talk, osmcz-app)

 • odstraněny nefunkční mapy Metropolis, Thunderforest a Wikimedia
 • změna MapTiler Topo na MaTiler Outdoor
 • zrušeno sledování přes Google analytics
 • úklid neaktuálních věcí na splash screen
 • Strava proxy z freemap.sk místo vlastního archivu
 • Ikona pro koňské rozcestníky
 • přesun MTBmap z http na https
 • přidána stránka s obsahem Matrix kanálu osmcz
 • rozšířeny ikony pro Fody (fotky) a OsmHiCheck (kontroly) dle typu objektu
 • vyřešen problém s omezením četnosti přístupu k location API ve Firefoxu
 • rozdílné shlukování ikon pro různé přiblížení (cluster radius)
 • doplněn údaj o aktuálním přiblížení mapy

2020-07-17 osmcz v0.27 ( talk, osmcz-app)

 • opravy pro formuláře fotek, zobrazení markeru
 • oprava deklarace práv a majitele
 • přidání map z MapTiler.com (streets, topo)
 • oprava URL pro LPIS overlay, přechod na https
 • oprava URL pro Mapbox streets, ortofoto overlay -> mapbox GL style API
 • oprava kontroly EXIF datumu při nahrávání fotky

2019-07-03 osmcz v0.26 ( talk, osmcz-app)

 • dynamické načítání informací o typech fotek z Fody přes API
 • úklid dokumentace, zrušení zastaralých položek a informací
 • aktualizace textu PhotoDB -> Fody
 • doplnění ikon pro další typy rozcestníků, značení a přehledovou fotku
 • přejmenování vrstev fotek Fody a kontrol OsmHiCheck
 • zakázány vrstvy z OpenInfraMap - pouze vektorové dlaždice

2019-04-09 osmcz v0.25 ( talk, osmcz-app)

 • výrazná aktualizace verzí knihoven leaflet a bootstrap
 • nový parametr URL addOverlays
 • dokumentace parametrů URL pro web zde v README.md
 • vyřešení některých problémů pro vyhledávání

2019-04-04 osmcz v0.24 ( talk, osmcz-app)

 • přidání dalších variant fotek pro nahrání nové fotky (panorama, bod záchrany, přehledová)
 • ikona pro fotku bodu záchrany, ikona pro cyklo i silnicni rozcestniky
 • v detailu fotky přidán odatum vytvoření
 • lepší ošetření chyb při nahrávání do Fody
 • přidány vrstvy s ortofoto IPR Praha
 • lepší zobrazování archivu WeeklyOSM

2018-09-23 osmcz v0.23 ( talk, osmcz-app)

 • opraveno přepínání vrstev map
 • default mapa je nyní místo Mapbox (neaktuální) Wikipedia
 • konfigurační volby přesunuty do samostatného souboru

2018-09-11 osmcz v0.22 ( talk, osmcz-app)

 • podpora a ikona pro rozcestníky jen s tourism=info
 • vrstva Strava heatmap hot/all pro ČR
 • přepnuto na databázi fotek Fody (aktivní vrstva, fotky rozcestníků, chybné rozcestníky)

2018-03-12 osmcz v0.21 ( talk, osmcz-app, osmcz-web)

 • linkování cest a ploch zobrazuje těžiště
 • GUI pro vlastní marker - po kliku na souřadnice vlevo dole se ukáže tlačítko "vytvořit značku"

2018-01-08 osmcz v0.20 ( talk, osmcz-app, osmcz-web)

nahled

Parametry v URL

Aplikace podporuje následující akce:

Akce v url

Hash (část za #)

 • map={zoom}/{lat}/{lon} - zobrazí mapu okolo bodu {lat}/{lon} a s přiblížením {zoom}
 • layers={list} - seznam vrstev, které se mají zapnout
 • addOverlays={list} - seznam překryvných vrstev, které se mají přidat (zapnout)

Poděkování

 • autoři leafletu + pluginů
 • autoři a provozovatelé mapových vrstev
 • openstreetmap-website JS + API
 • bootstrap-css
 • poloha.net API + vrstvy
 • mapbox.com JS + vrstvy

Autoři, licence

(c) 2016-2022 zbycz, mkyral, walley, tkas a další

Pod licencí MIT - volně šiřte, prodávejte, zachovejte uvedení autora.