Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Dynamicke nahravani typu fotek z Fody #182

Closed
tkas opened this issue May 13, 2019 · 4 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@tkas
Copy link
Contributor

commented May 13, 2019

Fody ma doplnene api o volani tags, ktere vrati json s informacemi o
typech fotek (moznych tazich atd.):
https://osm.fit.vutbr.cz/fody-dev/api.php?cmd=tags

  • seznam hlavnich tagu pro kombo box typu fotky
  • zda je nebo neni vyzadovan/povolen ref
  • sekundarni tagy (podtypy) pro dany typ fotky
  • hodnota tagu versus zobrazeny popis

Ted je potreba upravit dialog pro pridani nove fotky aby neobsahoval
tyhle veci natvrdo. Udelal jsem novou vetev:
https://github.com/osmcz/osmcz/tree/gp_tags

Volani api tam uz je, ale bude potreba to hodne prekopat ze
stavajicicho fixniho stavu.

Pokud by se nekomu chtelo na to mrknout, budu jen rad.

@mkyral mkyral self-assigned this May 13, 2019

@mkyral mkyral added the osmcz-app label May 13, 2019

@mkyral

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented May 13, 2019

Formulář je upravený, více méně funguje. Jediný problém je, že původně se posílal tag "gp" a nově "rozcestnik". Server mi vrátí: bad request, nebo něco takového. Emergency point jsem nahrál úspěšně: https://osm.fit.vutbr.cz/fody-dev/?id=20733

@tkas

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented May 14, 2019

Formulář je upravený, více méně funguje. Jediný problém je, že původně se posílal tag "gp" a nově "rozcestnik". Server mi vrátí: bad request, nebo něco takového. Emergency point jsem nahrál úspěšně: https://osm.fit.vutbr.cz/fody-dev/?id=20733

Ano, to je v poradku, musi se to synchronizovane nasadit na osmap.cz i Fody.

@mkyral

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented May 14, 2019

Nebo to můžeš dočasně upravit, aby to akceptovalo oba tagy. Pro instalaci na test pak jednoduše to gp umažeš.

@tkas

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented May 15, 2019

Proveden merge vetve gp_tags do master. Zaviram a nasazuji na produkci.

@tkas tkas closed this May 15, 2019

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.