Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Lepší search control #22

Open
zbycz opened this issue Jan 9, 2016 · 1 comment
Open

Lepší search control #22

zbycz opened this issue Jan 9, 2016 · 1 comment

Comments

@zbycz
Copy link
Member

zbycz commented Jan 9, 2016

Nyní implementovaný leaflet-search je nedostačující, chtělo by to lepší control prvek.

Zejména:

  • zobrazení výsledků hledání v levém panelu + všechny naráz na mapě
  • možnost zobrazení i polygonů, pokud jsou vráceny
  • pokročilé zpracování všech formátů souřadnic
@Krakonos
Copy link
Member

Čistě náhodou jsem narazil na tohle: https://github.com/algolia/places

https://community.algolia.com/places/examples.html?utm_medium=social-owned&utm_source=GitHub&utm_campaign=places%20repository#link-to-a-map

Nezkoumal jsme podrobně, ale je to dost rychlé, umí to zobrazit všechny výsledky na mapě a je to v aktivním vývoji, takže asi nebude problém hodit nějaký ten feature request nebo rovnou PR :-)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

2 participants