Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Chybí hledání trasy #7

Open
mkyral opened this issue Jan 7, 2016 · 2 comments
Open

Chybí hledání trasy #7

mkyral opened this issue Jan 7, 2016 · 2 comments
Milestone

Comments

@mkyral
Copy link
Member

mkyral commented Jan 7, 2016

Chtělo by to přidat možnost naplánovat trasu na danou adresu nebo k bodu na mapě.
A to jak pro auta, tak i pro kola nebo pěší.

Pro auta s možností vyhnout se placeným úsekům, pro pěší by bylo vhodné, umožnit preferování turistických tras - stejně jak to mají mapy.cz

Výškový profil u turistických tras by byl fajn.

@zbycz zbycz added the osmcz-app label Jan 8, 2016
@zbycz zbycz modified the milestone: 0.2 Jan 8, 2016
@nesnera
Copy link

nesnera commented Apr 9, 2016

+1 (bo nemám zkušennosti, jak na GH signalizovat podporu této funkcionalitě. Nebo tu funkci má "Subscribe"?)

@zbycz
Copy link
Member

zbycz commented Apr 13, 2016

u zakládajícího komentu je možné kliknout na tlačítko "smajlík+" a tam vybrat palec nahoru. Ale nepřijde notifikace :)

Subscribe k tomu neslouží.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

3 participants