Eksperimentiranje z linearnim programiranjem
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
PasjaHrana.lp
PasjaHrana.pdf
PasjaHrana.py
README

README

#	Naloga
Podjetje se ukvarja z proizvodnjo pasje hrane. Pasja hrana sestoji iz različnih sestavin
v različnih deležih in količinah. Različne sestavine imajo različno ceno. Namen naloge
je poiskati optimalno količino sestavin in predstaviti ceno za dane pogoje.

Cena grama kokošnega mesa = 0.02 euro
Cena grama svinskega mesa = 0.015 euro

1) Predpostavimo, da bo pasja hrana vsebovala samo 2 sestavini. Kokosje meso in svinsko meso.
Pripravimo 2 spremenljivki.

	x1 - Delež kokošjega mesa
	x2 - Delež svinjskega mesa

	Odstotek mesa (x1 in x2) je vedno večji od 0.

2) Formuliranje cenovne funkcije

	min 0.02 x1 + 0.015 x2

3) Formuliranje mej sistema

	Delež kokošjega mesa in svinskega mesa skupaj je 100%
	1.000 x1 + 1.000 x2 == 100.0

	Delež proteinov mora zadostiti pogoju
	0.100 x1 + 0.200 x2 >= 8.0

	Delež maščove v hrani mora zadostiti pogoju
	0.080 x1 + 0.100 x2 >= 6.0

	Delež vlaknin mora zagotoviti pogoj
	0.001 x1 + 0.005 x2 <= 2.0
	
	Količina soli v hrani pora zadostiti pogoj
	0.002 x1 + 0.005 x2 <= 0.4

# Rezultat
Program je izračunal, da je optimalno razmerje sestavin v pločevinki pasje hrane 
34% kokošjega mesa in 66% svinskega mesa. Pri tej kombinaciji pa bi bila pločevinka
pasje hrane 1.67 eura

#	Knjižnice
Uporabljene so knjižnice pulp, pulp-or in glpk.

#	Autor
- Oto Brglez, maj 2011