Skip to content

otvorenavlada/akcnyplan2015

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akčný plán OGP na rok 2015

Vláda SR na svojom rokovaní 11. februára 2015 schválila návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na rok 2015, ktorý predložil podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák. Návrh akčného plánu vypracoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS), ktorý v SR zastrešuje aktivity súvisiace s členstvom v Iniciatíve pre otvorené vládnutie, ktorej je Slovensko od roku 2011 členom.

Prečo GitHub

Na podporu riešenia niektorých úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie (anglicky Open Government Partnership / OGP) na rok 2015 začal ÚSVROS využívať GitHub. Chceme sa priblížiť technologickej komunite, bližšie s ňou spolupracovať a pomôcť jej realizovať nápady na zlepšenie fungovania vecí verejných. Veríme, že transparentná komunikácia, aká je bežná pri otvorených softvérových projektoch, je dobrou cestou vpred.

Otvorenosť vytvára príležitosti: publikované dáta a publikovaný obsah sa môžu využiť novým a nečakaným spôsobom. Preto aj materiály, z ktorých niektoré sú určené pre konkrétne orgány štátnej správy, dávame k dispozícii online, všetkým. Na čo je to dobré? Pretože sa môžu zísť aj tým, ktorým sme ich neposlali priamo. A prečo práve GitHub? Lebo je v súčasnosti jednou z najlepších platforiem na spoluprácu: informácie ako návody či metodiky sa môžu priebežne vylepšovať, spoločne s ostatnými. Štátni zamestnanci, ale ani komerční vývojári nemôžu myslieť na všetko. Ale všetci spoločne vymyslia a vytvoria viac. GitHub má na to vhodné mechanizmy.

Kým jednotlivci aj komerčné organizácie môžu robiť čokoľvek, čo im zákon nezakazuje, vo verejnej správe je to inak: tá má vykonávať úlohy, ktoré jej zákon ukladá a nemôže konať celkom svojvoľne. Nepochopenie tohoto základného rozdielu vedie v niektorých situáciách k napätiu a frustrácii na oboch stranách: jednotlivci majú nerealistické očakávania a sťažujú sa potom na neflexibilitu a pomalosť úradov (ktorá môže mať objektívne príčiny), niektorí úradníci zas odlišný režim fungovania využívajú na to, že ani len neuvažujú nad zlepšovaním servisu, ktorý poskytujú a verejnosť odbijú konštatovaním "zákon mi to neprikazuje" alebo "toto je v kompetencii niekoho iného, ja s tým nič neurobím".

Veríme, že otvorenejšia komunikácia pomôže prispieť k porozumeniu, zvýšeniu efektivity, ale aj konštruktívnym nápadom. Úrady môžu zlepšovať svoj servis daňovým poplatníkom, ale zároveň aj samé čerpať zo spolupráce výhody. Slovenská mapa zločinu môže byť ešte zaujímavejšia a užitočnejšia, keď budú k dispozícii dáta o kriminalite až na úroveň mesiacov a ulíc, ako vo Veľkej Británii, nie iba štatistické agregáty s nízkym rozlíšením. Keď vývojári "zvonku" majú k dispozícii kvalitné dáta, často vytvoria aj také aplikácie, ktoré môže používať aj sama verejná správa.

Úlohy akčného plánu

Licencia

CC Zero

Na texty v tomto GitHub repozitári (stránky README.md) sa vzťahuje licencia / vyhlásenie o zrieknutí sa práv Creative Commons Zero, ak nie je uvedené inak.

About

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na rok 2015.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published