Açık Akademi İleri Xamarin Eğitimleri
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
ozaksuty Xamarin.Forms Push Notifications - Android
Xamarin.Forms Push Notifications - Android
Latest commit 018cee7 Nov 24, 2016

README.md

8 hafta boyunca sürecek Xamarin eğitimlerimizin konu başlıkları:
1. hafta
Xamarin.Forms Plugin Geliştirme ve Yönetimi
2. hafta Plugin kullanımlarına şu başlıklarla devam edeceğiz:
Xamarin.Forms Plugin Kullanımı
a. Xamarin.Forms Maps
i. Play Service kurulumu
b. Xamarin.Forms Geolocator
c. Xamarin.Forms CarouselView
3. hafta Plugin kullanımlarına şu başlıklarla devam edeceğiz:
d. Xamarin.Forms Share
e. Xamarin.Forms Camera
f. Xamarin.Forms Local Notifications
4. hafta:
Xamarin.Forms ile sosyal medya API kullanımları
a. Facebook
b. Twitter
c. Instagram
5. hafta
Xamarin.Forms Multi-Language uygulamalar geliştirmek (Localization)
6. hafta
Xamarin.Forms MessagingCenter, Animations, Guestures Kullanımları
7. hafta
Xamarin.Forms Push Notifications
a. Android
8. hafta Xamarin.Forms Push Notifications’a şu başlıkla devam edeceğiz:
b. iOS