Statistici despre bacalaureat si admitere la hackathonul Date Deschise
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
data
parsers
scraper
.gitignore
LICENSE
README.md
requirements.txt

README.md

Statistici examene bacalaureat și admitere la hackathonul Date Deschise

Vrem să indexăm datele de pe http://admitere.edu.ro/ și http://bacalaureat.edu.ro/ și să facem statistici pe ele.

Hackers:

 • @andreibordeianu
 • @dranov
 • @palcu

Împărțim proiectul în:

 1. Achiziții de date - Python scrapper & parser
 2. Frontend - Din SQLite, cu Flask, aruncăm datele în D3.js

Install

pip install -r requirements.txt

Milestone 1

 • indexăm un județ mare și Bucureștiul
 • precalculăm statistici
 • stocăm datele în SQLite
 • frontendul în Flask
 • charts în D3.js

Ce statistici afișăm prima dată:

 • bar chart cu mediile la materii

 • scăderi/creșteri de medii între generații

 • uman vs real

 • informații despre licee

  • evoluția studenților de la anumite licee - au intrat cu media X1 sau locul Y1, au ieșit cu media X2 și locul Y2
  • clase defalcate

Milestone 2

 • front page cu o hartă cu toate județele
 • statistici în mare despre bacalaureat și admitere din 2013 - 2009
 • hartă cu toate județele

Milestone 3

 • indexăm toți anii

Milestone 4

 • corelări cu date de la facultăți
 • fete vs băieți (putem să folosim faptul că majoritatea numelor de fete se termină in "a")

Milestone 5

 • antrenăm rețele neuronale pe date să putem „ghici” notele pe care le poate lua un elev