Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hypernote beast

Harjoitustyö TOL:n käyttöliittymäohjelmoinnin kurssille. Taustalla ihan oikea tarve muistiinpano-ohjelmalle, joka veisi mahdollisimman vähän ruututilaa ja jossa muistiinpanojen kokonaisuus rakentuisi linkkien avulla. Erittäin varhainen prototyyppi. Ei tallentele mitään. Ehkä joskus jatkan tästä, kun on aikaa.

Asennus ja ohjelman ajaminen

Toimii eri alustoilla. Ulkoasua katsottu lähinnä Cinnamon-ympäristössä, joten Mac ja Windows -versioissa on vähän eri meininki.

$ javac beast/Beast.java
$ java beast.Beast

Kuva pääikkunasta ja hakuikkunasta

Muuta

Ikoneina käytetty Googlen Material Design -ikoneita: https://github.com/google/material-design-icons

About

Hypernote Beast note-taking tool prototype in Java and Swing

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages